Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Honoré de Balzac: Otec Goriot

Otec Goriot

Autor: Honoré de Balzac (1799 – 1850)
Pochádzal z vidieckej rodiny, túžil preniknúť do aristokratickej spoločnosti. Vyštudoval právo, chcel vydávať diela klasikov. Niekoľko mesiacov pred smrťou sa oženil s poľskou šlachtičnou Evelinou Hanskou.
Jeho diela: cyklus Ľudská komédia, autor rozdelil cyklus na Štúdie mravov, Filozofické štúdie a Analytické štúdie. K Štúdiám mravov patrí román Gobseck, Otec Goriot, z cyklu Filozofické štúdie je Šagrénova koža. Z Analytických štúdií napísal iba Fyziológiu manželstva.

Podnet: ľudská bezcitnosť.,
Téma: láska obetavého otca Goriota k svojím dcéram.,
Idea: „Človek musí umrieť, aby poznal, čo sú to deti.“

Hlavné postavy:
Jean Joachim Goriot: bol trpezlivý, činný, energický, vytrvalý, rýchly v podnikaní, mal orlí zrak, všetkému predišiel, všetko predvídal, všetko vedel, tajil a bol obetavý k svojím dcéram.,
Anastasie: mala aristokratické sklony, opustila otcovský dom, aby sa vyšvihla do vysokých spoločenských kruhov.,
Delphine: mala rada peniaze, vydala sa za bankára nemeckého pôvodu, ktorý sa stal barónom.,
Eugene de Rastignac: chudobný študent.,

Dej:
Dej sa odohráva v chudobnom penzióne pani Vauquerovej v 19. stor.
Otec Goriot bol cestorinársky robotník, bol rozumný a preto sa mu v podnikaní darilo. Nahromadil si v celku slušný kapitál, nakoľko všetky peniaze obetoval dcéram, chodil chudobne oblečený, ošúchaný, vyzeral veľmi biedne. Jeho radosťou života bol študent Rastignac. Pre dcéry je púhym vyplácačom peňazí. On však chcel aby jeho dcéry patrili k parížskej elite. Zomiera preto, lebo svoje dcéry miloval nezdravou otcovskou láskou.

Forma:
Je to román. Vystupuje tu množstvo postáv. Román Otec Goriot patrí k Štúdiám mravov. Balzac vychádza z presvedčenia, že človek nie je ani dobrý, ani zlý, spoločnosť ho nekazí, ale podlieha v dobrom i v zlom svojmu spoločenskému prostrediu.

Vlastný názor:
Podľa mňa bolo veľmi kruté od dcér, že neprišli sa pozrieť na otca, ani keď ležal na smrteľnej posteli. Chyba bola vtom, že im dal všetko, vychovával ich ako princezné a splnil im každé želanie. Možno keby ich vychovával trošku rozumnejšie, tak by ho neopustili a nenechali samého.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk