Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

William Shakespeare: Hamlet

Tragédia: Pôvod slova tragédia pochádza z Grécka (tragóidiá- capí spev) je najstarší dramatický žáner, ktorého hlavným znakom je boj jednotlivca s nepriateľskými silami. Hlavný hrdina v tomto boji musí zahynúť. Ústrednou postavou je vždy nadpriemerný človek? Ktorý ide odvážne za svojím cieľom. Základom tragickosti je konflikt medzi výnimočnou osobnosťou a vládnucimi spoločenskými silami alebo protivníkom. Prvky tragického konfliktu medzi jednotlivcom a spoločnosťou sú rozličné.

Klasická tragédia má záväznú kompozíciu:
1. expozícia
2. kolízia
3. kríza
4. peripetia
5. katastrofa
Takéto významovo- dejové členenie často zodpovedalo aj formálnemu členeniu tragédie, ktorá mala obyčajne päť dejstiev. Dodržiavala sa pri tom jednota miesta, času a deja. Text často obsahuje metafory a aforizmy, má teda vlastnosti básne vysokého štýlu. V antických tragédiách sa používal rytmus, čo napokon prevzala aj stredoveká tragédia. Neskoršie tieto vlastnosti postupne ustúpili do pozadia a napokon aj tragédiu ako osobitný žáner vystriedala činohra.
Záner: dráma
Podoba: veršovaná

Téma: Tragédia dánskeho princa, ktorý sa musel pomstiť. Človek bojujúci za spravodlivosť a pomstu svojho otca. Žiaden zlý čin neostane nepotrestaný.
Hlavné postavy: HAMLET- pomstychtivý, sebecký, vypočítavý a vynaliezavý mladý muž. Dánsky princ, syn zosnulého kráľa, synovec terajšieho kráľa.
Bol statočný, vždy šiel za svojim cieľom, vedel čo chce. Vydal sa na strastiplnú cestu hľadania dôkazov o smrti svojho otca. Obetoval svoj vlastný život, aby pomstil svojho otca.
KRÁĽ CLAUDIUS- Dánsky kráľ, ktorý získal trón vďaka tomu, že zabil svojho brata - Hamletovho otca. Chamtivý, túžiaci po bohatstve a moci a po všetkom, čo mal jeho brat, aj za cenu vraždy.
KRÁĽOVNÁ GERTRÚDA- milujúca matka, citlivá no neuvážene sa vrhla do vzťahu so švagrom čo nahnevalo Hamleta
OFÉLIA- Poloniová dcéra, plaché, citlivé, nežné dievča, ktoré veľmi ľúbilo Hmaleta, no pre veľký žiaľ sa zbláznila a utopila sa.
POLONIUS- prefíkaný zvedavý radca, ktorý z túžby vedieť o všetkom prišiel o život Hmaltetovou rukou.
Vedlajsie postavy: HORATIO, LEARTENES, VALTEMAND, CORNELIUS BÝVALÍ HAMLETOVI SPOLUŽIACI, ČLENOVIA STRÁŽE, DUCH HAMLETOVHO OTCA ,

Expozícia: Dej sa odohráva v Dánsku v 12. storočí. Dánsky kráľ, Hamletov otec zomrel a na trón nastúpil jeho brat a vzal si za manželku Hmaletovu matku.(Ba poznám, dočerta, ste kráľovná, vlastného švagra žena a nebyť toho moja matka tiež. Str.122) Po smrti kráľa sa vracia zo štúdia jeho syn Hamlet. Na hradbách Elsindoru sa začne zjavovať duch nebohého kráľa. Na hradbách Elsindoru sa začne zjavovať duch nebohého kráľa. Po smrti kráľa si kráľovnú berie za ženu jeho brat Claudius.

Kolízia: Duch mladému Hamletovi vyjaví, že ho zavraždil jeho brat Claudius, ktorý sa potom zmocnil trónu. Zaprisahá Hamleta, aby ho pomstil. Hamlet sa pomiatne.

Kríza: Hamletová túžba pomstiť otcovu smrť. Princ predstiera šialenstvo a pritom obetuje aj svoju lásku. Získa dôkazy o strýkovej vine, ale omylom zabije Polonia. Kráľ ho pre svoju bezpečnosť posiela do Anglicka, kde ho majú zabiť. Medzi tým zomiera Ofélia, ktorá sa v žiali pomiatla a utopila.

Peripetia: Learsov návrat_ dozvedá sa o otcovej smrti a smrť sestry Ofélie ho prinúti k pomste. Kráľ mu navrhne súboj, v ktorom má Hamlet zomrieť otráveným mečom.

Katastrofa: Laertes zraní Hamleta, ale sám je smrteľne zranený. Pred smrťou stihne prezradiť princovi pravdu. Hamletova matka pripíja na synovo víťazstvo otráveným vínom a zomiera. Hamlet z posledných síl zabije Claudia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk