Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Andrej Sládkovič - Marína

Literárny druh: veľké dielo ľúbostnej a reflexívnej lyriky v štúrovskej literatúre
Literárny žáner: lyricko-epická skladba
Téma: krásy, lásky a lásky k vlasti
Idea: autor v tomto diele prišiel na tematiku slovanskej vzájomnosti, lásky k vlasti a národu; odzrkadľuje sa tu tiež problém vzťahov medzi mladými ľuďmi v rozvíjajúcej sa kapitalistickej spoločnosti
Kompozícia: 291 slôh po 10 veršov
Hlavné postavy:
Autor – zamilovaný mladík, básnik
Marína – rúča dievka; autorova životná láska
Dej: Sládkovič ako štiavnický lýceista sa zaľúbil do Márie Pišlovej. Ona opätovala jeho city, ale keď študoval v Halle, rodičia ju donútili vydať sa za druhého. Sládkovič pod týmto dojmom a možnosťou straty Márie začal písať verše. Dôveruje v jej lásku a vernosť, ktorú nezlomia nijaké nástrahy. Keď rodičia predsa donútili Máriu vydať sa za bohatého pernikára, Sládkovič do pôvodnej osnovy skladby vsunul pochmúrne, baladické zložky. Básnik prekováva žiaľ, víťazí v ňom vôľa a povinnosť k životu. V jeho záverečných slohách už niet trpkosti, ale len bláznivá spomienka krásnej lásky; Zároveň rieši svoj vzťah k otázkam vlastenectva, mravnosti a vôbec k životnej problematike.
Jazykový plán: používa prevažne metafory; epitetá, prirovnania…
Autor: A. Sládkovič ( 1820 – 1872 ), slovenský básnik, štúrovec, známe diela Marína, Nehaňte ľud môj!, Odrodilcom, Ohlasy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk