Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Honoré de Balzac: Otec Goriot

Literárny druh: epika
Literárny žáner: román
Téma: honba za majetkom, ktorý je nástrojom spoločenského úspechu, ovláda ľudské vzťahy a city
Idea: autor tu zobrazil až prehnane obetavú otcovskú lásku, poukazuje na to, čo dokážu urobiť peniaze s ľuďmi a aký mali vplyv v 19. storočí vo Francúzsku, a na stratu ideálov mladého študenta, ktorý pochopí, že s pravdou a cťou sa do vyššej spoločnosti nedostane
Hlavné postavy: Eugéne de Rastignac – mladý študent práv, túžiaci po majetku a spoločenskom postavení „otec“ Goriot – bývalý cestovinár, pre blaho svojich dcér je ochotný urobiť čokoľvek
Anastasia de Restaud – staršia Goriotova dcéra, využíva jeho lásku iba pre peniaze
Delphine de Nucingen – mladšia Goriotova dcéra, využíva jeho lásku iba pre peniaze

Dej:
Dej sa začína v penzióne pani Vauquerovej. Býva tu otec Goriot ( bývalý cestovinár ), o ktorom sa hovorí, že je bohatý a že za ním chodia mladé devy. Do penziónu prichádza Rastignac ( mladý študent práv ). Chodí do vyššej spoločnosti, avšak nevie ako sa má správať, a tak požiada svoju sesternicu o pomoc. Tá sa ho ujme a vysvetlí mu, ako to v spoločnosti chodí. Postupne zisťuje minulosť otca Goriota a dozvedá sa, že chýry o jeho živote nie sú pravdivé. Puto medzi nimi prerastá v hlboké priateľstvo. Rastignac sa spoznáva s Delphinou ( mladšia Goriotova dcéra ) a Otec Goriot im kúpi dom, do ktorého sa na žiadosť oboch nasťahuje. Otec Goriot ochorie a Rastignac zistí, že ochorel z nemohúcnosti poskytnúť finančné prostriedky svojim dcéram. Otec Goriot je na pokraji smrti a Rastignac chce, aby ho jeho dcéry navštívili. Jeho dcéry nie sú až také bezcitné, že by nechceli vidieť umierajúceho otca, ale nedokážu prekonať množstvo drobných prekážok svojho spoločenského postavenia, ktoré ich delí od otca. Otec Goriot zomiera sám. Jediný kto pri ňom ostal bol Rastignac.
Jazykový plán: využíval hlavne prirovnania, metafory, rečnícke otázky, pejoratíva …
Autor: H.de Balzac ( 1799 – 1850 ), zakladateľ kritickorealistického románu, známe diela Otec Goriot, Stratené ilúzie, Sesternica Beta

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk