Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Janko Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

Literárny druh: lyrika
Literárny žáner: balada
Téma: právo človeka na vlastnú identitu
Idea: autor prežíva sklamanie z doby, ktorá nemá pochopenie pre uskutočňovanie veľkých snov a ideálov
Kompozícia: 3 časti
1. časť – predhovor; opis prostredia
2. časť – povera o zakliatej panne
3. časť – chýr o Jankovej smrti

Hlavná postava:
divný Janko (za ktorým sa skrýva sám autor)
Dej: V krásnom kraji pri Váhu žije rodina so synom. Janko je divý, divný a ukrutný. Nikto ho nemá rád, ľudia sa ho boja. Autor vykreslil obraz nespokojenca nenachádzajúceho pokoj, porozumenie. Janko túži vykonať veľký čin, ktorý by ho oslobodil. Chce vyslobodiť zakliatu pannu vo Váhu, ale umiera vo vlnách rieky. Na záver autor opisuje pastierika, ktorý ide do dediny so zlou správou o Janíkovej smrti.
Jazykový plán: používa metafory, epitetá, nárečové slová, prirovnania…
Autor: J. Kráľ ( 1822 – 1876 ), najrevolučnejší štúrovský básnik, známe diela Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Duma bratislavská

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk