Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Gejza Vámoš: Editino očko

Gejza Vámoš vstupuje do literatúry hneď po prevrate. Vyštudoval medicínu, získal doktorát z filozofického postoja k svetu – biologizmu (pudová podstata človeka) a freudizmu. Spoločenské udalosti pôsobia na citlivú dušu lekára – spisovateľa, a preto hľadá spôsob, ako vplývať na ľudské svedomie a ako upozorniť človeka, aby bolo v jeho konaní viac zodpovednosti. Zbierku noviel Editino očko vydal v roku 1925. Obsahuje poviedky a črty zväčša s autobiografickým základom a venoval ich svojim sestrám.
Poviedka odráža pesimistický názor autora na skutočnosť a človeka v nej, ale aj naliehavú potrebu vystríhať ho, usmerňovať a viesť. Hlavnými postavami sú Edita a autor- rozprávač, sú obeťmi nedokonalosti života. Edita má 9 rokov a je jeho sestrou. Doposiaľ mal ku všetkým deťom jednotný negatívny názor. Dielo sa začína: Dovoľte mi láskavo, aby som vám predstavil Editu; o jej očku rád by som, hľa, niečo porozprával.
Edita je mojou malou deväťročnou sestričkou. Sám som ju ešte donedávna nepoznal. Ešte pred rokom som nezbadal, že je na svete. Voči malým deťom som predpojatý. Pokladám ich za nečisté, neslušné, stále vrieskajúce, neovládateľné, mrzké malé bytosti, s ktorými najlepšie nemať nič spoločného. Edita síce nikdy nevrieskala, ani neslušnou nebola, zošity a knihy mi neroztrhala, ale predsa som si ju nevšímal. Pred rokom však naraz som ju uvidel. Čistila mi kefou klobúk, potom prišla ku mne a podala mi ho, lebo som sa chystal práve odísť.
-Kto vám kázal, aby ste mi klobúk okefovali?
-Nikto.
-Ona vám už mnohokrát prukázala podobná služby, len ste si to nevšimli, - potvrdila Macka, druhá, štrnásťročná moja sestrička.

Po tom, ako si ju všimne, začína ju pozorovať (Začal som ju pozorovať. – Editu nemôžem pristihnúť, aby niečo nerobila. Edita vyberie slúžke z ruky prácu a urobí ona sama. Skoro som sa zasmial, keď som videl to malé, filigránske dievčatko ohromnou metlou zametať dvor) a študovať (Editka sa spoločensky zo dňa na deň vyvíja.), bráva ju so sebou na prechádzky, veľmi si ju obľúbi, rozpráva sa s ňou najmä o svojich literárnych názoroch, vníma ju ako krehkú a veľmi pôvabnú osôbku (Najradšej by som si ju vstrčil do vrecka ako takú drahú, milú, maličkú sošku.), predstaví ju priateľom (Editka je mojou reprezentačnou priateľkou.), chce ju učiť po anglicky a po francúzsky, chce ísť do Afriky pestoveť kávovníky, písať novely a učiť tamojších obyvateľov mravom, samozrejme s celou rodinou a s Editou ako svojou asistentkou (Pôjdem medzi Zulukafrov do Afriky. To sú zaujímavý ľudia. Zožierajú sa síce tu i tam, ak sa nemýlim, ale nerobia to aspoň v mene lásky ako u nás v Európe.)
Mal Pištu (Pišta je maličké biele morčiatko, z ruky asistentovej som si ho zachránil, keď mu chcel dať práve skúškovú injekciu z krvi nejakého chorého. Nazýval som ho Pištom, lebo ráno, keď sa zobudil, pišťal ako malé kurča), no raz mu ho akési zviera uchmatlo. (Bolo po mojom Pištovi. Žalostné pískanie toho maličkého, bezbranného, mne tak milého zvieratkami vŕtalo do duše, že som sa išiel zblaznieť od žiaľu.) Sadol si na breh mŕtveho ramena Váhu a tam smútil nad Pištom (i zrela vo mne myšlienka pomsty, pomsty krutej, nedefinovateľnej, veď ani neviem, čo to bolo, kuna či mačka alebo akési iné zviera. Len viem, že ma cit viedol netrpieť krivdu slabých, nevinných tvorov, naučiť silných a namyslených, čo je bolesť, naučiť ich súcitu. Vykynožili sme všetky mačky z ostrova. – Na, tu máš, pre Pištu – bumm.) všetku svoju lásku upiera na sestru, hľadí na ňu teplím obdivujúcim pohľadom (Ste taká bledá, tenká, Editka. Veď vás vietor odnesie.)
Usilovná Edita si jedného dňa zavolá kamarátku, aby jej pomohla s úlohou z matematiky (Po obede zápasila so svojimi školskými úlohami, a aby počty išli veselšie, zavolala si priateľku, spoluťiečku.

- Och, četr aby vzal tie počty – vzdychla Edita, - čo by dala za to, keby som len tie počty nemusela robiť!
Čerta dojala tá úprimná prosba a rozhodol sa, že Edite pomôže. Priateľka sa trápila so svojím zlým, od rúčky už celkom zahrdzaveným perom, ktoré už asi päť minút darmo ťahala von – ani sa nehlo z rúčky.
- No, ako dlho sa chceš ešte trápiť s tým zlým perom?
- Aha, už je vonku, - zajasá Editina priateľka a ako sa Edita zvedavo k nej nahne, „švungom“ namáhania zapichne Edite vytiahnuté pero do pravého oka.
Na, už nemusíš tie počty robiť, čert ti pomohol. ) Slúžka Mariša jej umyla oko rovnakým spôsobom ako hrnce a večer šli aj s otcom rýchlikom na kliniku. V nemocnici skonštatovali, že na to oko už nikdy nebude vidieť a nechávajú si ju tam na pozorovanie s obavou, aby sa infekcia nedostala aj do druhého oka. Autor sa rozpráva s doktorom z lekárskeho hľadiska - odbornosť a súcit vo vzájomnom prepojení (Uvidel som Editino očko.
Díval som sa doň.
Zaťal som zuby. Nebolo to už oko. Bola to akási slzou a krvou zlepená kalná masa s úplne zakalenou šošoukou; pupilu, dúhovku rozoznať na ňom nebolo. V prostiedku široká štrbina vpichnutia.) Od zúfalstva sa večer pobral opäť k Váhu, kde sa v hmle snaží rozpamätať na Editinu peknú tvár s krásnymi modrými očkami (Z bielej hmly sa mi vynorila Editina tvár, maličkej mojej Editky, ktorú som mal najradšej na svete. Editino pravé očko nebolo už modré a vážne usmievavé, bolo zohavené. Namáhal som sa, chcel som vidieť, vsugerovať si do tej bielej hmly jej starú tvár, tú krásnu, jemnú, bledú, filigránsku tváričku s dvoma modrými vážnymi očkami. Márne som si vsugeroval, ako keby nebola nikdy ináč vyzerala, nemohol som si spomenúť na jej predvčerajšiu tváričku, na jej usmievavé pravé očko.
To strašné, zohavené pravé očko mi nezmizlo spred očú). Pociťuje rovnaký pocit ako pri strate Pištu (I vzbudil sa vo mne zase popud k pomste. K pomste slabých, nevinných obetí na silných a namyslených. Spýtal som sa bielych mátoh na druhom brehu.
Ako mám pomstiť Editu?
Koho mám zničiť za modré, usmievavé očko Editino?
Kto má na svedomí Editino očko?) Spytuje sa Boha ako krutej bytosti, čo chce od ľudí, na čo ich stvoril, obviňuje ho z jej nešťastia (Pane, tú našu krásnu dušu, vrchol svojho diela uzavrel si – do kalu.) Zamýšľa sa nad ľudským telom ako schránkou pre dušu, ktorá musí trpieť a znova rozmýšľa, ako ju pomstiť, no v boji s Bohom je bezmocný. S nešťastím sa nedokáže vyrovnať, nenavštívi Editu vyše mesiaca. Konečne sa odhodlá, nasleduje odborná lekárska úvaha o budúcej možnosti videnia, potom ide za sestrou (Potom som išiel k Edite. Vítala ma zďaleka. Nosila čierne okuliare. Bola veselá, žartovala; v nemocnici ju mali radi, dobre sa cítila.
Sňal som jej z očí okuliare a pozrel som na ňu.
Oj, kde boli jej drahé modré, usmievavé, vážne očká? Kde bola tá drahá tvárička? Dívala sa na mňa akási zvláštna, malá, detská tvár, zmenená na nepoznanie, s výrazom ľudí, majúcich na jednom oku beľmo, s výrazom, pri ktorom prejde človeka zima hrôzy a poľutovania.
A k tej stašnej tváričke jej nezmenená povaha, jej jemnosť a veselo vážna zdvorilosť.) Edita bola plná optimizmu, chcela ho utešiť, povedala mu všetko, čo si zapamätala z angličtiny. Autor si uvedomil, že v duši je to stále tá Edita, ktorú mal rád. Končí vetou plnou utrpenia a bezmocnosti: „Hoj, dušu mi páli, myseľ mi vŕta, kalí to Editino, Editino očko.“ V Editinom zohavenom očku možno vidieť metaforu s krásnym svetom, ktorý sa neskôr zohavil.

Charakteristika postáv:
Edita: autor ju vidí ako: Malé, štíhle, filigránske dievčatko. Taká jemná, porcelánová figúrka. Človek by sa jej bál dotknúť, aby ju neporušil, nerozbil. Jej modré, veľké očká, z čistej, trochu rumennej tváričky, vážne sa dívajú na mňa.; je dobrosrdečná, prostá (Zbadám, že Editka je hlúpym, hlúpučkým dievčatkom, že po Mackiných rozumovaniach v nej nieto ani stopy. Edita je ako malé teliatko, samostatného názoru na nič nemá, len na prácu a je nekonečne dobrodušná a pozorná. Edita celý deň mlčí a je vážna, chýbajú jej alúry duchaplných, zázračných detí, ale má vzácne vyvinutý zmysel spoločenský a za zdvorilé slovo dušu by dala človeku.), mladý spisovateľ je ňou fascinovaný, očarený, vidí v nej inšpiráciu (Ona mi je akýmsi duševným doplnkom, som pyšný, že sa s ňou môžem ukázať. Edita očarí každého a ja sa zohrievam v teple, čo jej maličkú, tenkú postavu a jej drahú povahu všade obklopuje ako zázračná gloriola hlavu svätých. Edita pretvorí, preformuje každého, každú atmosféru na svoju drahú, dobrotivú podobu, a to robí malé dievčatko nie afektovaným spôsobom fenomenálnych, zázračných detí, ale ticho, nevedomky. S nikým nie je dôverná, nik ju nebozkáva a nemazne sa s ňou. Jej vážnosť je niečo samozrejmé a prirodzené. – To je Edita a Edita je toto. Ani viac, ani menej.); je veľmi usilovná a pracovitá, no učiť sa jej príliš nejde, je pravým opakom svojej štrnásťročnej sestry Macky,je trpezlivá, dobromyseľná, so svojím nešťastím sa dokáže rýchlo vyrovnať

Autor: je spisovateľ, študuje medicínu, pokladá sa za nepotrbného a zbytočného v tejto spoločnosti „...vlievam do pera svoju lásku i svoju nenávisť k tomuto svetu a k ľuďom, ktorých predsa len nekonečne milujem, hoci sa od nich niekedy odkopnem. Ja, Edita, vlievam o pera svoje city, svoju nahú dušu, tak ako je, s úprimnosťou kajúceho hriešnika na smrteľnej posteli. Stojím vo svojich literách pred ľuďmi taký nahý, ako ma mater porodila. Trpím, plačem a prídem do šialenej extázy tam pri tom bielom papieri, a čo ta perom naškriabem, to som ja...“; často kritizuje celé ľudstvo (Edita, márne som zvliekal svoju dušu donaha; v tom mori tuposti a bezcitnosti stratili sa vlny mojej psychy bez konsonancie, bez ozveny.) a všetky jeho výmysly, rozmýšla o svete a narušených medziľudských vzťahoch kde sa ľudia zabíjajú v mene lásky. (Kde je sila myšlienky, kde je príbuznosť duší, Edita? – Je to všetko len chvíľkové, je to len naivný sebaklam, humbug.
Zroňuje ma ten svet, tá celá rozoštvaná zemeguľa, kde ľudský pokrok naraz produkuje salvarzán a štyridsaťdva centimetrové delá, kde sa ľudie s menom Spasiteľa na perách vraždia.spoločenstvo, kde sa jeden druhému díva do hrnca, čo si varí ten druhý na obed a slina mu tečie od závisti, ide toho druhého v mene Pravdy vykynožiť zo sveta, keď mu uvidí v hube väčší kus nahnitého mäsa.

Dušu mi zviera pocit hnusu, keď vidím, že ľuďom, intelektuálom tá bohatá zemeguľa nedopraje nič „nadbytočné“, že im vypočítajú živobytie na gramy; toľko smieš zožrať, toľko šiat kupovať, keď sa rozmnožíš, dostaneš nejaké prídavky, aby tvoje plody hladom neskapali. Zídu sa: tvoji synovia pre vojny, epidémie, náhody, dcéry tvoje pre prostitúciu alebo tuberkulotické živorenie v obchodoch a kanceláriách.)
-nešťastie préžíva ako lekár i ako milujúci brat, ako dospelý sa s ním nedokáže vyrovnať, pretože na rozdiel od svojej sestry si uvedomuje následky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk