Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Janko Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

- Literárne obdobie : preromantizmus a romantizmus
- Literárny druh : epické dielo
- Literárny žáner : balada
- Idea : ochota obetovať sa pre druhého
- Téma : tragický osud Janka, ktorý chcel zachrániť Zakliatu pannu
- Miesto a čas deja : kraj pri Váhu
- Osnova : 1.) Opis Jankových vlastností
2.) Nechápanie v dedine a aj v jeho rodine
3.) Jankove pokúšanie sa vyslobodiť Zakliatu pannu
4.) Smrť vo Váhu
5.) Opis, čo bol na začiatku
- Charakteristika hlavných postáv :
Divný Janko (Janko Kráľ) – zvláštny, čudný, typický romantický hrdina, Na jednej strane je osamelý, túži po plnosti života, na druhej strane je burič, hrdý mladý človek
- Vzťahy medzi postavami :

Rodina Janko obyvatelia dediny
Autor tu nevyjadruje Jankove pocity, a preto nemôže čitateľ poriadne vyjadriť vzťahy medzi postavami a okolitým svetom. Rodina sa o neho stará, ale otec ho bije a matka oplakáva. Obyvatelia dediny si vytvárajú obraz Janka ako pomäteného chlapca.
- Jazykové prostriedky :
prirovnanie – zaspí ak´v oleji, ak dve halúzky žijú, vrchy sa zdajú ak´dáke
záriaky
metafora – spredu ma dač nasilu temer ťahá, vlečie, v tak biednom stave moja
duša letí
epitetá – tichá dolinka, radostné kraje, biednička mamička, večný pokoj
zdrobneniny - mamička
- Názor na dielo : Vadilo mi to, že autor neopísal Jankove pocity v ťažkých chvíľach. Nemohol som si vytvoriť názor na hlavnú postavu diela. Bolo to celkom zaujímavé.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk