Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sofokles Antigona

Zaradenie autora do literárneho smeru: grécka dráma
Zaradenie diela do literárneho žánru: tragédia
Charakteristika literárnych postáv:
Antigona - dcéra Thébskeho kráľa Oidipa; ctila si viac božské zákony ako príkazy vládcu Kreonta; odvážna; sebavedomá
Kreón - chcel si udržať autoritu za každú cenu, aj keby tým mala byť poškodená jeho rodina; neoblomný; tvrdohlavý; nerešpektoval božské zákony
Haimón - snažil sa otca presvedčiť, aby pripustil názor druhých; nešťastný; zo zúfalstva spáchal sebevraždu
Téma: Príbeh Antigony, ktorá napriek Kreonovmu zákazu pochová svojho brata Polynejka.
Idea: Ten, kto nerešpektuje božské a ľudské zákony, býva potrestaný.

Sujet: Dej sa odohráva v atickom grécku. Po sebevražde kráľa Oidipa sa jeho synovia, Eteokles a Poynejkos, dostali do sporu o vládu nad Thébami. Vyhnaný Polynejkos našiel útočište v Arge, odkiaľ pritiahol proti Thébam s veľkým vojskom. V súboji padli obaja bratia a novým vládcom Théb sa stal Kreón. 1.Dejstvo: Kreón, Oidipov švagor, dal slávnostne pochovať Eteokla, ale pod trestom smrti zakázal pochovať Polynejka. Napriek zákazu sa Antigona, ktorú od tohto činu odhovára sestra Isména, rozhodne pochovať svojho brata. Usudzuje, že si treba viac vážiť odveké božské zákony, ktoré prikazujú postarať sa o pohreb príbuzných, než ľudské príkazy. Presvedčenie, že koná dobre a spravodlivo, jej dodáva odvahu a nebojí sa smrti, ktorá jej hrozí, ak prekročí vládcov rozkaz. 2.Dejstvo: Antigonu prichytia pri čine a Kreón, obraňujúci svoju vladársku moc, ju rozkáže za živa pochovať. Antigona nič nepopiera a je pripravená zomrieť. Považuje svoj čin za hrdinský. Isména sa snaží sestru zachrániť, ale aj ona je obvinená a obe ženy odvádzajú.
3.Dejstvo: Za Kreontom prichádza syn, Haimón, s ktorým je Antigona zasnúbená a snaží sa ho odradiť od vykonania rozsudku:
„ Celé mesto ľutuje to dievča. Nikomu sa nepáči, že ona, ktorá si za - sluhuje najmenej zo všetkých žien, má biedne zhynúť za svoj slávny skutok! Nebuď teda ďalej presvedčený, že je správne iba to, čo povieš ty, a iné nič! Ten, kto si myslí, že len sám je rozumný, že jedine on má dar jazyka a ducha, býva obyčajne prázdny. Nuž povoľ radšej, pozmeň ten svoj krutý rozsudok!“ str.76
Kreón je neoblomný. Nakoniec ale omilostí Isménu, no trest pre Antigonu ponechá.
4.Dejstvo: Antigonu odvádzajú v svadobných šatách do kamennej hrobky. Ona narieka a prirovnáva svoj osud k osudu Tantalovej dcéry, ktorá v podobe brečtanu vrástla do skaly.

Ľutuje svoju mladosť a smúti za neprežitými dňami, o ktoré je pripravená. Prosí Théby a jej obyvateľov o účasť na jej nespravodlivej smrti. 5.Dejstvo: Za Kreontom prichádza veštec Teiresias. Bohovia mu nechceli priať obetu. Príčinou ich nepriazne k Thébanom sú Kreonove bezbožné skutky. Kreón si najprv myslí, že veštcovi ide len o zisk, ale nechce si znepriateliť bohov, a tak ruší svoje príkazy. Rozkáže pochovať Polynejkovo telo a sám ide pre Antigonu do hrobky.
Epilóg: Do paláca prichádza posol so smutnou správou. Kreón prišiel neskoro. Antigona sa obesila na závoji a pred otcovými očami sa vzápätí prebodol Haimón. Keď to počula Eurydika, Haimónová matka, šla k oltáru a prebodla si srdce. Pred smrťou ešte oplakala oboch mŕtvych synov a prekliala Kreonta. To bol trest, ktorý stihol vládcu Théb, lebo si nevážil božských a ľudských zákonov. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk