Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Romain Rolland: Peter a Lucia

Tvar: psychologická novela
Chronotop – Paríž
Čas – od stredy 30.1. – 29.3. 1918
Postup – chronologický

Téma: Láska 2 ľudí počas vojny

Problém: Vojna a jej vplyv na život nevinných ľudí

Postavy: Peter, Lucia, Filip (P’s brat)

Látka: vojna – bombardovanie Paríža na Veľký piatok 1918

Dej:expozícia: Peter Aubier(18r), z typickej fr. úradníckej rodiny. Jeho otec rešpektoval republikánsku vládu. Matka bola kresťanka.
- cesta podzemnou železnicou. Je plný zúfalstva z toho, čo spôsobila vojna (=“prízrak života a smrti“),
- odsudzovanie vojny – opis jej vplyvu na ľudí – („v každom chlapcovi medzi 16-18r je trocha hamletovskej duše. Nežiadajte od neho, aby chápal vojnu.“) Petra povolali do vojny – nástup o pol roka. Nevie sa s tým vyrovnať. Snaží sa nemyslieť, nežiť...
- Na ďalšej zastávke pristúpi dievča (Lucia), kt. mu veľmi padne do oka. Zrazu ako keby okolo neho „všetko stíchlo, nastal pokoj, nepočul zvuk vojny...
Lucia - miluje život, je maliarkou, predáva obrazy, je pokojnej a usmievavej povahy, chápe vojnu, no nechce na ňu myslieť , je veriaca
-Nemci začali bombardovať Paríž
nábož. prvky: Abrahám, kt. vedie Izáka na popravu – opis slepej viery, ľudia sa
zdráhajú vidieť do vl. vnútra, utrpenie je pre nich dôkazom božstva
Peter sa zamýšľa nad náboženstvom, veľmi mu neverí.
=> vplyv kresťanskej symboliky
idealizmus: Na začiatku vojny si Filip myslel, že jeho zanietenosť a odhodlanie dokážu skoncovať s vojnou.
realizmus: - postupom času – strata ilúzií, Filip sa hanbí za to, čomu kedysi slepo veril. Za to, že nevidel život taký, aký v skutočnosti je. - zmena dobrého vzťahu medzi bratmi. Filip videl v Petrovi obraz samého  seba predtým, ako vstúpil do vojny. Chcel Petra potrestať za jeho nevedomosť, nechápavosť.
- vojna spôsobila odstup medzi spoluž., rovesníkmi – vytváranie menších skupiniek a uzatváranie sa samých do seba. filozofické otázky- kto sme, čo sme, prečo sme... prirovnanie k Hamletovi: Peter nemôže nájsť Horáca (Horác=Hamletov
najl. priateľ)

- Peter sa zamýšľa nad zmyslom boja, bolesti, života a smrti
- Peter nedôveruje novému pocitu pokoja, kt. n ňom vyvolala Lucia, resp. nevedel, že ten pocit spôsobila ona. Myslel si, že za tým všetkým sa skrýva ešte trýznivejšia a horšia bolesť – ticho pred búrkou
- vyberie sa hľadať Luciu do ulíc => úspešne
- odvtedy sú spolu každý deň, Lucia ukázala Petrovi svoje obrazy, zarába si maľovaním. Aj napriek nepriaznivej situácii a zlým rodinným pomerom – žije iba s matkou, sa snaží byť samostatná a nezávislá, neprijíma pomoc od druhých: (raz sa jej vo výklade veľmi zapáčili topánky, ale nemohla si ich dovoliť. Peter sa ponúkol, že jej ich kúpi. Lucia s tým nesúhlasila, a tak jej navrhol, aby mu namaľovala portrét a on jej za to kúpi tie topánky, s čím nakoniec súhlasila.)
- plánujú si spoločnú budúcnosť, hoci obaja vedia, že je to nereálne a ich život je krátky.
- Ich láska má vyvrcholiť na Veľkonočný piatok, ale práve v tento deň zomierajú na organovom koncerte v Chráme sv. Garvaisa po tom, ako na nich spadne mohutný pilier.
- Kontrast krutej vojnovej reality a snov, lásky 2och mladých ľudí
- idealizmus – sú natoľko zamilovaní, že si niekedy neuvedomujú vojnu (=hluk striel
sa im zdá byť tišší)
- odsúdenie nezmyselnosti vojny
- symboly – holubica, chrám – človek by sa tam mal cítiť bezpečne, naopak, Peter
a Lucia tam zomierajú => vojna zabíja všetko

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk