Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Botto: Smrť Jánošikova

Čas deja: za čias Jánošíka (1688-1713)
Miesto deja:. Slovensko- skalnaté Tatry
Postavy:
Jánošík: vodca zbojníkov, ochranca a bojovník za práva poddaných, ktorého premohli iba zradou. Uväznia ho a popravia. Počas noci vo väzení sníva o mladosti a rozmýšľa nad osudom svojim i poddaného ľudu. Pred popravou sa lúči s vlasťou a verí, že poddaný ľud sa sám postaví proti útlaku pánov.
Jánošíkova milá: po rozlúčke s Jánošíkom sa rozhodne utopiť sa

Družina: Jánošík so svojou družinou býva ukrytý v horách. Poddaný ľud v nich videl hrdinov, dôveroval im a spoliehal sa na nich. Zbíjali, pretože chceli aspoň trochu zlepšiť situáciu utláčaného ľudu. Snažili sa priniesť mu slobodu, za ktorú nakoniec položil Jánošík aj vlastný život. Jeho družina mu bola oddaná a pomáhala mu uskutočňovať jeho poslanie. Po lapení Jánošíka si jasne uvedomuje svoj koniec

Obsah:
Skladba je rozdelená na 9 spevov a lyrický predspev.
1.spev: Básnik opisuje hôrnych chlapcov, ktorí zapálili vatru na Kráľovej holi.
Osobitnú pozornosť venuje ich vodcovi Jánošíkovi. Hôrny chlapci si voľne žijú na vrchoch slovenských lesov, ale ich spokojnosť je prerušená, pretože páni chcú lapiť Jánošíka.
2.spev: Básnik rozpráva o lapení Jánošíka. V dojemnej piesni plačúceho paholčeka vyjadruje žiaľ slovenského ľudu nad Jánošíkovým osudom.
3.spev: Jánošíkova milá ho navštívi vo väzení a lúči sa s ním. Jej srdce je plné žiaľu.
4.spev: Jánošík sníva o slobode.
5.spev: Uvedomuje si svoje rozpoloženie. Nastáva deň, ktorý mu prinesie smrť. Tento spev je všestranne najpôsobivejší.
6.spev: Jánošíka vedú na popravisko. Kňaz mu káže pomodliť sa za seba, on však káže modliť sa za ľud, ktorý tu po ňom ostane a musí naďalej znášať krivdy neprávosti..
7.spev: Poprava Jánošíka. Autor popravu neopisuje, ale zdôrazňuje to, že Jánošík príde o život, jeho myšlienky však žijú ďalej.
8.spev: Obraz Slovenska po Jánošíkovej smrti je veľmi smutný a skoro bez nádeje na  lepšiu budúcnosť.
9.spev: Ľud nechce veriť, že Jánošík zomrel. Myslia si, že sa dostal do neskutočného
sveta. V bájnej ríši rozprávok sa stáva nesmrteľným. Stretáva sa z vílou- jeho milou a vezme si ju za ženu. Náš ľud vidí Jánošíka ako hrdinu, ktorý povstal z ľudu, bil krivdu a bojoval proti feudálom.
Téma: Zlapania a poprava Juraja Jánošíka

Idea: Autor tu chcel poukázať na utrpenie slovenského ľudu po neúspešnej revolúcii
1848/49, čo autor vyjadruje v zlapaní, väznení a poprave Jánošíka.

Môj názor na príbeh: dielo sa mi páčilo lebo bolo citové a autor používal krásne slová, ktoré spájal do ešte krajších veršov. No najviac sa mi páčil úvod- rozhovor akoby matky s deťmi- citmi.

Bibliografia: Meno autora: Ján Botto
Názov knihy: Poézia (Zlatý fond slovenskej literatúry)
Vydavateľstvo: Tatran
Rok vydania: 1975

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk