Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Botto: Smrť Jánošíkova

Útvar:lyricko-epická skladba
Kompozícia:
básnická skladba sa skladá z predspevu a 9 spevov. Dejová línia slabá, bez epizód. Napriek výnimočnosti života zbojníka si autor vyberá zlapanie, väznenie a popravu Jánošíka, čím symbolizuje stav národného hnutia po neúspešnej revolúcii. Zjednocujúcim kompozičným prostriedkom jednotlivých spevov je princíp kontrastu, protikladu (horiaca vatra- zhasínajúca vatra, sloboda vo voľnej prírode – štyri steny temnice, tma – svetlo, noc - deň, skutočnosť – alegória)

Postava:
Jánošík je v prvých dvoch spevoch predstaviteľom protifeudálneho odboja a postavou z ľudovej slovesnosti. V IV. Speve sa mení na romantického hrdinu a v V. speve na zbojníka za práva slovenského národa. V IX. Speve je alegorickou bytosťou.

Dej:
I.spev – Jánošík výzorom, vlastnosťami zodpovedá ľudovej tradícii (červený dolomán a zelená košeľa). Je prísny k bohatým a láskavý k poddaným. Vzbudzuje rešpekt u pánov až v Budíne. Družina je mu oddaná, siroty sa za neho modlia.
II.spev – Jánošík má nadprirodzené schopnosti presne tak, ako podáva ľudová rozprávka. Je nezraniteľný, lebo má v opasku silu, ktorú možno zničiť strelou spakruky. Po zlapaní sa Jánošík väzniteľov pýta, koľko rokov oni zdieľajú ľud, keď jeho idú súdiť za sedem rokov zboja. Hrdo odmieta si vykúpiť slobodu zlatom zo svojich bájnych pokladov.

III.spev – postava Jánošíka je pasívna, svoj žiaľ vypovie dievčina – duša ľudu.
IV.spev – Jánošík je romantickým hrdinom, trpiaci protikladom sna a skutočnosti. Vo sne je voľný – v skutočnosti je pripútaný o skalu.
V.spev – Jánošík obžalúva ministra Bacha. Vyjadruje vieru tých, ktorí za práva národa bojovali a prehrali
VI.spev – Jánošík vystupuje vo veľmi ušľachtilej podobe. Cíti sa zodpovedný za osud ľudu. Dej vrcholí, keď kňaz káže Jánošíkovi sa modliť pred popravou. Ten odmieta modlitbu a modlí sa za ľud
VII.spev - Jánošík stojí neohrozený pred šibenicou. Príroda sa spolu podieľa na poprave
VIII.spev - Jánošík ako postava nie je prítomný, ale je prítomný sa v rodiacich sa mýtoch. Ľud si rozpráva o jeho pokladoch a jeho zmŕtvychvstaní.
IX.spev – Jánošík je alegorickou postavou. Svadba z kráľovnou víl je dôkazom Jánošikovej nesmrteľnosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk