Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Botto: Smrť Jánošíkova

Čas a priestor: okolie kráľovej holi, 16 stor.literárny druh: lyrikaliterárny žáner: baladatéma: popis zlapania a popravy Juraja Jánošíkaidea(hlavná myšlienka):autor sa snaží vyjadriť utrpenie poddaných, biedu, bezradnosť ale i odvahu slovenského národakompozícia: predspev a 9 spevovhlavné postavy: : Juro Jánošík - udatný, smelý slovenský junák, túži po slobode zotročeného národa , zbojník čo bohatým berie a chudobným dáva. štylizácia: autor používa prevažne metafory; epitetá, prirovnania, inverziu..

Dej: Predspev tvorí alegória matky a detí- hôrnych chlapcov. V prvom speve autor zobrazuje Jánošíka, jeho družinu a ich hrdinské činy z minulosti- ako brali bohatým a rozdávali chudobným. Jánošík si uvedomuje svoj koniec- „Keď sa my minieme, minie sa celý svet, akoby odpadol z červenej ruže kvet“. Druhý spev predstavuje obraz chytenia Jánošíka ( baba mu nasypala hrach pod nohy) a obraz smútku jeho družiny; Jánošík však ostáva nezlomený. Tretí spev opisuje väznenie Jánošíka. Za Jánošíkom prichádza duša ľudu a lúči sa s ním baladou- pieseň Jánošíkovej milej ktorá sa od žiaľu vydala za Dunaj. . Štvrtý spev je najpochmúrnejší. Jánošík sníva sen o mladosti; diabol mu pripomína blížiacu sa smrť. Piaty spev patrí medzi najkrajšie básne s témou slobody. Hrdina ospravedlňuje svoje činy tým, že už nemohol zniesť utláčanie poddaných. hoci vie že zomrie, tvrdí že zomrie rád lebo pomohol mnohým ľuďom.

V šiestom speve autor vyjadruje, že túžba po slobode ostane večne živá. Kňaz káže Jánošíkovi modliť sa, on sa však nemodlí za seba, ale za svoj ľud. Siedmy spev je opisom popravy Jánošíka; on sa lúči a spomína na svoj boj proti zlu, zvíta sa s vílami. V ôsmom speve autor vykresľuje obraz Slovenska – zakliatej krajiny, v ktorej ľud rozpráva povesti o Jánošíkovi- baby klebetia o jeho pokladoch, druhí zas o tom že nie je mŕtvy, ale že žije s vílami. Posledný deviaty spev je obrazom svadby Jánošíka s kráľovnou víl, čo je dôkaz o Jánošíkovej nesmrteľnosti. citáty:Janíček, zbojníček, samopašné dieťa! Kebys´ bol nezbíjal, nemučili by ťa. „ Zbíjal som ja, zbíjal, boj za pravdu bíjal, čiernu krv tyranov trávniček popíjal;zbíjal som ja, zbíjal sedem rôčkov v lete a vy že odkedy ten biedny ľud drete?!“-je to konflikt medzi Jánošíkom a spoločnosťouTrópy:Voľné deti prírody- epitetonSpí čierne mesto sťa ten tyran starý- prirovnanieDvanásti sokoli- epitetonČiernu krv tyranov trávniček popíjal- personifikácia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk