Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetova realisticka literatura

12.SVETOVÁ REALISTICKÁ LIT.:

Charakteristika obdobia:
-od 2. pol. 19. stor. rozvoj prírodných a technických vied; to naplnilo ľudstvo dôverou v rozum a zmyslové poznanie
-vzniká tzv. filozofia pozitivizmu, zakladateľ August Comte
-za skutočné považoval iba to, čo sa dá pozitívne, t.j. skúsenosťami, zmyslami, experimentmi overiť
-aj do lit. preniká úsilie o umelecké poznanie objektívnej skutočnosti a každodenného reálneho života
-spisovatelia nielen skutočnosť poznávajú, ale ju aj pravdivo zobrazujú
-metóda umeleckého poznania je založená na analýze charakteru v jeho historicko-spoločenských súvislostiach, resp. na vykreslení typických charakterov v typických okolnostiach= realistická metóda
-spisovatelia objektívne zobrazujú každodenný život, postavy sú zo všetkých spoločenských vrstiev

romantizmus: realizmus:
-snovosť, fantázia -všedný život
-slávna minulosť, budúcnosť -prítomnosť
-city -rozum
-prevláda poézia -prevláda próza, rozvoj románu
-hrdina je výnimočný, v rozpore so spoločnosťou, -hrdina je zovšeobecnený typ,
osamelý, tragický koniec formuje ho spoločnosť

Anglická literatúra: najvyvinutejšia priemyselná krajina, najväčšia koloniálna mocnosť


Charles Dickens (1812-1870)

-od detstva mal smutný život, jeho otec úradník sa zadĺžil a musel ísť do väzenia pre dlžníkov, keď mal autor iba 12 rokov
-toto kruté poníženie do smrti nezabudol a v jeho diele je častým motívom

Hrdinovia: ľudia, na kt. spoločnosť spáchala krivdu
-typickým znakom je láskavý humor, kt. sa mení na iróniu až satiru, keď píše o malomeštiactve, zaostalosti spoločnosti a štátnych inštitúcií

román Kronika Pickwickovho klubu: tvorí súbor prevažne žartovných epizód zo života pána Pickwicka a viacerých mešťanov, kt. cestovali a dostávali sa do rôznych situácií
-pán Pickwick je smiešny a nie veľmi múdry obchodník na dôchodku, hoci má chyby je láskavý, má dobré srdce a chce pomôcť iným
-Dickens v ňom vytvoril meštiaka podľa svojich predstáv
-sprevádza ho sluha Sam Weller
-zločinci vo väzení sa majú lepšie ako dĺžnici

román Oliver Twist: Oliver sa narodil v chudobinci, jeho matka zomrela po pôrode, otca nemal- dostal sa do sirotinca
-neľudské podmienky v sirotinci a neskôr u obstarávateľa pohrebov nemôže vydržať a preto utečie do Londýna
-dostane sa do bandy zlodejov, kt. majú veľký záujem urobiť z Olivera seberovného
-román končí šťastne, vysvetlí sa Oliverov pôvod a zdedí majetok

-realistický autor realisticky zobrazuje život najbiednejších vrstiev

román David Copperfield: autobiografické prvky
-z bohatého Davida sa stane chudák (o majetok ho pripraví nevlastný otec), prežije ťažký život v internátnej škole, ako dieťa musí tvrdo pracovať
-román má harmonický koniec: David sa šťastne ožení a stane sa z neho spisovateľ

popularitu získali Vianočné knihy : rozprávky, kt. verejne prednášal
-zdôrazňoval v nich dobré ľudské vlastnosti


Charlotte Brönteová (1816-1855)

román Jana Eyrová: sú tam realistické aj romantické prvky
-nepekná a chudobná Jana Eyrová sa zaľúbila do sira Rochestera, kt. vyučuje jeho chovankyňu Adelu
-život Rochestera je zahmlený tajomstvom- romantické prvky
-príbeh lásky je romantický, spoločenské podmienky zachytila realisticky


Emily Brönteová (1818-1848 )

román Búrlivé výšiny zachytáva život na Anglickom vidieku, vzťahy medzi ľuďmi
-láska, nenávisť, pomsta


Francúzska literatúra:

-rozvoj buržoázie
-autori zachytili vo svojich dielach obdobie po napoleonských vojnách, život v mestách a na vidieku
-dôraz kladú na vnútorné problémy hrdinov

Honoré de Balzac (1799-1850)

-vyštudoval právo, pracoval v notárskej kancelárii, špekuloval na burze, narobil si dlhy, kt. sa celý život nemohol zbaviť
-spočiatku sa mu literárne nedarilo, prvý úspech s románom Šagrénova koža:
-námet čerpal z orientálnych rozprávok
-mladý šľachtic chce spáchať sebevraždu, starinár mu daruje osliu kožu, kt. má zázračnú moc, splní mu každé jeho želanie, ale tým sa koža zmenšuje
-šľachtic sa stane bohatým a slávnym, získa si lásku žien, ale so zmenšovaním kože sa skracuje aj jeho život
-prenasleduje ho strach zo smrti a nakoniec naň zomiera
-túžba po moci a bohatstve ničí človeka

-literárne bol veľmi plodný, vytvoril rozsiahly románový cyklus Ľudská komédia
-tvorí ju 97 románov a poviedok
-chcel napísať tristo diel
-cyklus Ľudská komédia má 3 menšie cykly:

1) štúdie mravov: Otec Goriot, Stratené ilúzie, Lesk a bieda kurtizán
2)filozofické štúdie: Šagrenova koža
3)analytické štúdie: Fyziológia manželstva

-Balzac vytvoril okolo 2tisíc postáv
-vo všetkých dielach uplatňuje realistickú metódu, všíma si vzťah medzi charakterom človeka a prostredím, život zobrazuje pravdivo, odhaľuje túžbu po peniazoch, rozklad rodiny
-dôverčiví a čestní ľudia podľahnú karieristom
-zobrazuje najrôznejšie prostredia: parížske, vidiecke,...
-mnohé postavy prechádzajú viacerými dielami; napr. Voutrin ( Otec Goriot, Lesk a bieda kurtizán)

román Otec Goriot: má dve pásma:

1) otec Goriot a jeho dcéry
2) život študenta Eugena Rastignaca

Goriot bol robotníkom v továrni na cestoviny, vo vojne zbohatol, oženil sa, zhŕňal majetok aby zabezpečil dobrý život svojim dcéram Anastázii a Delphine
-Anastázia sa vydala za šľachtica a Delphine za bankára
-v ich manželstvách boli rozhodujúce peniaze, nie city, preto sú svojim mužom neverné
-za svojho otca sa hanbia, navštevovať ich môže iba vtedy, keď potrebujú peniaze, aj to iba zadným vchodom pre služobníctvo
-Goriot je šťastný, keď vidí aké sú jeho dcéry krásne, ide o chorobnú rodičovskú lásku
-zomiera opustený a chudobný v penzióne
-na poslednej ceste ho odprevádza iba sluha z penziónu a Rastignac
-dcéry poslali iba prázdne koče s erbmi

Rastignac: prichádza do Paríža s vidieka, chce sa dostať do vysokej spoločnosti
-postupne ju spoznáva a aj jej morálku
-román sa končí jeho výzvou „A teraz uvidíme kto z koho!“

Goriot: jeho kritický postoj k spoločnosti tlmila láska k dcéram
-išlo o dlhú, celoživotnú obeť, kt. prináša dobrovoľne

Vautrin: odmietal každú morálku, podľa neho bol každý prostriedok boja dobrý

-Balzac nemohol v románe ani jednou postavou doložiť víťazstvo čistého charakteru
-nad nespravodlivosťou v spoločnosti víťazí egoizmus a bohatstvoStendhal (1783-1842)

-vlastné meno: Henri Beyle
-prozaik, bojoval v Napoleonovej armáde, napísal Napoleonov životopis

román Červený a čierny :
-hl. postavou Julien Sorel, bol vychovávateľ, neskôr sa dal na kňazskú dráhu
-postrelil svoju prvú milenku, bol odsúdený na trest smrti a bol popravený
-červená symbolizuje vášeň a lásku, čierna spoločnosť

román Kartúza parmská:
-hrdina je mladý šľachtic, kt. bojoval v Napoleonovej armáde, po jeho porážke sa vracia do Talianska
-pripravuje sa na kňazské povolanie
-po štúdiách sa dostáva do vysokej spoločnosti, zapletie sa do politických intríg, preto je uväznený v Parme vo väzení
-po úteku odchádza do kláštora

-Stendhalovi hrdinovia sú ľudia vášniví, nepoddajní, v konflikte so spoločnosťou
-autor verne zobrazuje spoloč. pomery a snaží sa o psychologickú analýzu hrdinov


Gustave Flaubert:

román Pani Bovaryová: žena vidieckeho lekára, kt. vzťah k manželovi ochladne, má milencov lebo túži po veľkej láske, oni ju však využívajú kvôli peniazom
-keď sa nechce stať milenkou úžerníka spácha samovraždu
-manžel po jej smrti zistí, že mu bola neverná, je nešťastný, ochorie a zomiera

-kritika považovala toto dielo za vzor realistických románov


Emile Zola: (1840-1902)

-predstaviteľ naturalizmu , kt. nadväzoval na realizmus
-naturalizmus: človek bol zobrazovaný ako súčasť prírody, pôsobí na neho dedičnosť alebo prostredie

romány Brucho Paríža, Zabijak, Nana
román Germinal: zobrazoval ťažký život robotníkov, zameral sa na ich charakter

Ruská literatúra:

-nevoľníctvo brzdilo rozvoj buržoázie
-vznikali roľnícke nepokoje, kt. boli cárom kruto potlačené
-mnohí spisovatelia sa zamýšľali nad budúcim osudom Ruska


Nikolaj Vasilievič Gogoľ: (1809-1852)

-prozaik, dramatik, narodil sa na Ukrajine a vo svojich prvých prózach (Zbierky poviedok) zachytil život Ukrajinského ľudu

román Taras Buľba zobrazuje boj kozákov na Ukrajine
Petrohradské poviedky: zachytil tu život obyčajných ľudí, na kt. spoločnosť pácha zlo
poviedka Plášť- hl. postava Bašmačkin
-touto postavou priniesol Gogoľ do lit. obyčajných nenápadných ľudí
-využil aj prvky fantastiky, po smrti Bašmačkina sa v uliciach Petrohradu zjavuje mŕtvola, kt. sťahuje plášte

román Mŕtve duše: hrdina románu Čičikov cestuje po vidieku a od statkárov kupuje mŕtve duše= mŕtvi nevoľníci, kt. boli ešte evidovaní a statkári museli za nich platiť dane
-Gogoľ ukázal, že ruskí statkári sú odsúdení na zánik, nemôžu pomôcť Rusku dostať sa zo zaostalosti (Manilov iba rozpráva čo by urobil, Pluškin je skupáň, zbieral všetko, čo našiel v dedine)

divadelná hra Revízor: úradník Chlestakov
-hra predstavuje „smiech cez slzy“
-Chlestakov je v mestečku považovaný za revízora, kt. má prísť
-vplyvní mešťania ho pozývajú na návštevy, hostia ho a obdarúvajú ho
-keď odíde príde skutočný revízor
-autor kritizuje úplatkárstvoAnton Pavlovič Čechov:

poviedka Vaňka: 9 ročný chlapec, kt. sa zaúčal u obuvníka, má sa veľmi zle, lebo ho všetci bijú, musí sa starať o obuvníkovo dieťa, poriadne sa nenaje a nevyspí
-chce, aby si ho dedko zobral k sebe, ale na obálku napíše zlú adresu
-poviedka je kritikou vykorisťovania detí

poviedka Chameleón: zlatníka pohrýzol neznámy pes, najskôr je policajný inšpektor na jeho strane, psa treba utratiť, potom svoj názor niekoľkokrát zmení v závislosti od situácii, keď zistí, že pes patrí generálovi, prípadne jeho bratovi
-autor kritizuje ľudskú pretvárku a vypočítavosť

poviedka Úradníkova smrť: úradník Červiakov si v divadle nechtiac kýchol a oprskal generálovu lysinu
-od strachu sa mu niekoľkokrát ospravedlňoval, keď prichádza na radu ženy do generálovej práce, vyhodí ho
-Červiakov po návrate domov ľahne na pohovku a zomiera

-pre Čechova sú typické poviedky
„stručnosť je sestra talentu“

-písal aj divadelné hry, nie sú v nich ostré zápletky, napätie, zobrazuje psychiku obyčajných ľudí, dej prebieha ako v reálnom živote, zobrazuje jeho všednosť
-charakteristickou vlastnosťou jeho diel je LYRIZMUS
-je tvorcom lyrickej drámy
-jeho hry sa nazývajú aj náladovými:

Čajka - napísal ju pre svoju manželku, herečku
-príbeh dievčiny, kt. sa chcela stať herečkou, odchádza do mesta, ale jej život nie je šťastný
-Tri sestry : túžbou 3 sestier je dostať sa do mesta
-Višňový sad: zobrazil nástup buržoázie, kt. nemá zmysel pre krásu, zo všetkého sa snaží vytĺcť zisk
-bývalý nevoľník chce kúpiť krásny višňový sad, stromy vyťať a postaviť tam chaty


Lev Nikolajevič Tolstoj: (1828-1910)

-pochádza zo starej šľachtickej rodiny, väčšiu časť života prežil v Jasnej Poľane
-ku koncu života bol jeho osobným lekárom Dušan Makovický
-o svojom živote napísal trilógiu Detstvo, Chlapčenstvo, Junošstvo
-zúčastnil sa bojov o Sevastopoľ, zo zážitkov vznikla kniha Sevastopoľské poviedky : vyzdvihuje v nich hrdinstvo obyčajných vojakov

román, epopeja Vojna a mier:
-život v Rusku na zač. 19. stor.
-veľa postáv
-kritika predstaviteľov šľachty a jej príživníkov
-v diele splýva vojnový a mierový život
-vojna je podľa Tolstého nespravodlivá ale aj aspravodlivá
-nespravodlivá: pri Slavkove (Austerlitz)
-spravodlivá: 1812 vtrhol Napoleon do Ruska, Napoleon porazený; pre Rusko to bola obranná vojna- spravodlivá
-postavy: skutočné: Napoleon, Kutuzov, cár Alexander
neskutočné: Andrej Bolkonskij, Pier Bezuchov, Nataša Rostovová
-zobrazil život na vidieku aj v meste
-striedajú sa časovo-priestorové roviny
-kritika označuje tento román aj ako román-rieka

román Anna Kareninová:
-zachytáva život vysokej spoločnosti, šľachty
-začína biblickým mottom: „moja je pomsta, moja je odplata“
-Anna sa zaľúbi do mladého šľachtica Vronského, muž sa s ňou nechce rozviesť, preto ho opúšťa aj syna
-spoločnosť jej to neodpúšťa, nie je v nej vítaná
-svoje problémy rieši sebevraždou (hodí sa pod vlak)
-autor píše o zmysle lásky a rodiny, dielo je psychologickým ponorom do ženskej duše i obrazom života v 2. pol. 19. stor.

román Vzkriesenie:
-námetom sa stal skutočný prípad
-knieža Nechľudov spozná v odsúdenej prostitútke dievčinu, kt. mal v mladosti rád a kt. jeho matka vyhodila
-ponúka jej manželstvo, vzdáva sa všetkého majetku, nasleduje ju na Sibír
-ona sa zaľúbi do politického väzňa
-autor zobrazil všetky spoločenské vrstvy ruskej spoločnosti
-odsudzuje morálku vyššej spoločnosti, byrokraciu na súdoch a ťažké podmienky vo väzeniach


Fiodor Michajlovič Dostojevskij: (1821-1881)

-zakladateľ moderného psychologického románu

jeho 1. dielom je sociálno-psychologický román Biedni ľudia:
-je písaný vo forme listov 2 osamelých opustených ľudí- chudobného úradníka a siroty
-obaja žijú v biede a chorľavá dievčina nenachádza iné východisko než prijať ponuku svojho zvodcu, bohatého statkára, hoci vie, že po sobáši ju čaká neradostný život

-Dostojevskij sa nadchýnal ideami utopického socializmu
-zatkli ho a odsúdili na smrť, pred popravou zmiernili trest- 4 roky nútených prác na Sibíri

román Zápisky z mŕtveho domu:
-forma denníka, osudy ľudí na Sibíri
-autor v románe vyjadril súcit s poníženými a trpiacimi ľuďmi- Ponížení a urazení

psychologický román Zločin a trest:
-na postave hl. hrdinu Rodiana Raskoľnikova si všíma rozpoltenosť ľudskej duše
-hrdina delí ľudí na 2 kategórie: na neobyčajných ľudí, kt. poslaním je vládnuť a na obyčajných, kt. sa musia podriaďovať
-pod vplyvom tejto teórie zavraždí starú úžerníčku a neplánovane jej sestru
-„nezabil som človeka, ale princíp“
-neskôr prežíva duševnú krízu
-prizná sa polícii, je odsúdený; v priznaní je jeho záchrana
-črty romantického hrdinu

román Idiot: hrdina knieža Myškin chce prekonaťzlo láskou, jeho snaha pomáhať stroskotáva
-Myškin má mnohé autobiografické črty
-Myškin je dieťa prírody, nedotkla sa ho civilizácia, ani pokrytecká spoločenská morálka
-jeho obetovanie je príčinou nešťastia tých, kt. mal rád

v románoch Diablom posadnutí a Bratia Karanazovovci analyzuje mravné problémy človeka a polemizoval s myšlienkou, či je človeku všetko dovolené v zložitom svete


Česká literatúra:

Jan Neruda: (1834-1891)

-patril ku generácii autorov, kt. vystúpila v almanachu Máj
-prihlásili sa k odkazu K. H. Máchu, ale chceli aj zachytiť realitu doby
-narodil sa na Malej Strane v Prahe
-poézia:
-zb. Hřbitovní kvítí: poézia je pesimistická, zachytáva ťažkú situáciu v Bachovom absolutizme
-zb. Knihy veršů: sociálne balady
-balada Dědova mísa (súcit so starými ľuďmi);
báseň Otci (otec a syn, mali sa radi, ale nevedeli to jeden druhému povedať, chladný vzťah);
báseň Matičce (vzťah s mamou bol iný, nemohol pred ňou zatajiť ani radosť ani žiaľ)

-básne Otci a Matičce patria k intímnej lyrike

-zb. Písně kosmické obsahuje báseň Jak lvové bijem o mŕíže :
-túži po ľudskom poznaní, po ovládnutí vesmíru

-v zb. Balady a romance zachytil významných predstaviteľov českého národa
-známa je Romance o Karlu IV: má dej
-Karol porovnáva víno s českým ľudom, najskôr sa mu nepáči, potom si ho obľúbi- zachutí mu

-okrem poézie sa venoval aj fejtónom, napísal ich okolo 2000

-próza:
-Povídky malostranské:
-zachytil ovzdušie Malej Strany a svoje detstvo
-dôverne poznal morálku, názory obyvateľov Malej Strany
-najdlhšia poviedka je Týden v tichém domě, kde seba zobrazil v postave mladého úradníka Václava Bavora
- v niekt. poviedkach takmer vôbec nejde o dej, v iných prevláda humor, autor prejavuje svoj vzťah k sociálne slabým, odstrkovaným a nepochopeným ľuďom

-poviedka Přivedla žebráka na mizinu : hl. postava pán Vojtíšek
-súcit so žobrákom Vojtíškom
-odmietol žobrácku Miliónovú babu, z pomsty o ňom šíri klebety, ľudia mu odmietli pomáhať, nakoniec zamrzol

-poviedka Doktor Kazisvět
-všetci sa tešia zo smrti pána: jeho žena si môže zobrať milenca, kolegovia postúpia
-rakva spadne a vypadne ruka, doktor zistí, že má tep a teda že je živý
-vďaka tomu dostal prívlastok kazisvet.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk