Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Kalinčiak - Reštavrácia

V Záhorskej stolici sa blíži k voľbám. O miesto vicišpána bojujú dvaja súperi, Adam Bešeňovský a Ján potocký.
Adama Bešeňovského možno charakterizovať slovami: "on ešte radšej, ako druhí ľudia, ruku otváral na prijímanie než na vydávanie; a keď sa mu raz šupáky do nej dostali, to mu boli lepom na prsty prilepené a ani zmyť ani otriasť sa tak ľahko nedali" a jeho synovec bol taký vábnik, lebo vábil voličov, aby sa pridali na stranu jeho strýka.

Obaja usporadúvajú hostiny, ktorými chcú získať chudobných zemanov na svoju stranu. Bešeňovský urazí rodinu Levických, lebo nechce vydať svoju dcéru Aničku za Šťevka Levického, pokiaľ nebude vicišpánom. Šťevko bol "šuhaj mladý, ale vrtký a švárny, a k tomu taký prívetivý, že nebolo zemianky v stolici, čo by mužovi, otcovi alebo bratovi nebola kládla na srdce, kedykoľvek len o tom reč bola, aby na pána Levického nezabúdal, keď príde vec na hlasovanie." Šťevkov strýko Ondrej Levický sa preto spojí s Potockým a dohodne sa s ním, že ak vyhrá vo voľbách spraví Šťevka vicišpánom. Ondrej bol "pán už obstarný, nedbajúc na svoj zovňajšok." Najprv sa pokúsia získať na stranu Matiáša Bešeňovského, ten sľúbi svoj hlas, ale svoj sľub nedodrží. Preto ho postavia pred fingovaný súd a on od strachu prisľúbi prejsť na stranu Potockých.

Aby bolo Potockého víťazstvo isté, Ondrej vymyslí lesť. V deň volieb časť stúpencov Adama Bešeňovského opije a odvedie do lesa, druhú časť podplatený mýtnyk nepustí cez most a zvyšok zvábi do cirkusu, kde si nevšimnú ako čas letí a zmeškajú voľby. Týmto spôsobom Ondrej Levický zabezpečí víťazstvo Potockého vo voľbách a svojmu synovcovi Šťevkovi postavenie vicišpána. Adam Bešeňovský musí preto dať Šťevkovi za ženu Aničku a rodina Levických je hrdá, že niekto z ich rodiny je vicišpánom. Nakoniec sú všetci spokojní, lebo každý dosiahol svoje.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk