Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pavol Országh Hviezdoslav: Hájnikova žena

(1849 – 1921)

Pavol Országh Hviezdoslav sa narodil 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne. Vychovávala ho nežná a citlivá matka Terézia Medzihradská. 13 šťastných rokov prežil v rodičovskom dome, potom prešiel do maďarského gymnázia v Miškovci. Patril medzi najlepších žiakov. Roku 1865 odišiel z Miškovca do Kežmarku. Po maturite r. 1870 odišiel na právnicku akadémiu do Prešova. V máji 1876 si vzal za manželku Ilonu Novákovú. Roku 1879 opustil Dolý Kubín, kde prežil najplodnejších dvadsať rokov života. Jeho rozsiahle a monumentálne dielo uzavrela smrť 8. decembra 1921.

Literárna tvorba – cyklus Sonety, Letorosty, Žalmy a hymny, Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, ...

Hájnikova žena

Dej:

Po smrti starého hájnika sa jeho syn Michal Čajka vyberie do kaštieľa, aby poprosil majiteľa panstva, starého zemepána Villániho, o miesto po otcovi. Pán ho prijeme do služby. Michal sa ožení s Hankou, dievčinou z dediny, ktorá je z majetnej rodiny. Svadbu mali na jar a ľudia sa na nej bavili celé tri dni. Nakoniec sa dcéra Hanka odobrala od rodičov a odišla s Miškom na Podvršie. Celá príroda víta Hanku, mladú pani Čajkovú.

Mladí zaľúbenci žijú uprostred krásnej prírody šťastne a spokojne. Do ich života však zasiahne Artuš Villáni, syn starého Villániho. Hanka raz prala šaty v potoku, vtedy ju uvidel Artuš so svojím sprievodcom Jančim. Zapáčila sa im, a odvtedy ju začali prenasledovať. Hanka je však slušná žena, a preto ho odmietla. On si vymyslí podlý plán. Usporiada poľovačku, aby si bol istý, že Michal nebude doma, a vyberie sa za Hankou do hájovne. Hanka v sebaobrane Artuša zabije nožom.

Po poľovačke Miško utekal k svojej chalupe, kde našiel úbohú Hanku a mŕtveho Artuša. Prinútil ju odprisahať, že nikomu neprezradí, kto ho zavraždil. Onedlho prišli poľovníci a našli mŕtveho Villániho. Miško im oznámil, že ho zabil on, lebo chcel ponížiť jeho ženu. Zviazali ho a chceli odviesť. On sa však sám na druhý deň šiel udať k súdu. Hanka sa vráti k rodičom, ale aj oni sa od nej odvrátia. Otec jej neustále vyhadzuje Miškovu vinu na oči. Hanka sa napokon od žiaľu a výčitiek svedomia pomätie. Odíde z domu a túla sa po okolí.

Po roku prišiel deň posledného pojednávania. Miška sa pýtajú sudcovia, či ten čin naozaj vykonal on a nie niekto iný. Jedni svedkovia ho obviňujú, iní bránia. Keď obhajca prednesie dojímavú reč na Michalovu obhajobu, zrazu vstúpi Hanka. Prizná sa, že Artuša zabila ona, nie Michal. Súd ich oboch oslobodí a Michal si odvádza svoju pomätenú ženu.

Raz v noci sa strhne silná búrka a rozvodnená rieka odnesie most. Michal sa vybral von a vidí, čo sa stalo. Zrazu zbadá, ako sa k rieke rúti koč. Zakričal na kočiša, aby zastavil, a tak cestujúcim zachránil život. V koči sedel i starý pán Villáni. Myslel si, že Michal chce za odplatu peniaze, ale on túžil počuť slová odpustenia pre seba i svoju ženu. Villáni im odpustí a Miško s Hankou sa znova vrátia do hájovne. Hanke sa po čase narodí syn Janko a ona vyzdravie. V lese i v hájovni opäť zavládne pokoj a mier.Analýza diela 

Hviezdoslav zdôrazňuje kontrast medzi svetom chalúp a kaštieľov, medzi morálkou ľudu a šľachty. Často prerušuje dej úvahami (reflexiami), v ktorých sa zamýšľa nad rozdielmi medzi svetom pánov a ľudu, uvažuje o šťastí a o spoločnosti. Dôležité miesto zohrávajú opisy krásnej oravskej prírody. Úvod i záver skladby je oslavou prírody. Známe sú úvodné verše, ktoré majú názov „Pozdrav“. V Pozdrave vyjadruje Hviezdoslav svoj obdiv prírode, ktorá človeka uzdravuje, oživuje, pomáha mu zabudnúť na žiaľ a obnovuje jeho nádeje. Jeho reč je veľmi ťažká a zložitá, ale tu spočíva nádhera jeho poézie.

Zaradenie autora – Realizmus v slovenskej literatúre (prvá vlna)

Téma – život zemanov a chudobného ľudu

Žáner – veľká lyricko-epická skladba

Časové zaradenie diela a jeho prostredie – dej sa odohráva v druhej polovici 19. stor. v prostredí krásnej oravskej prírody.

Charakteristika hlavných postáv:

Michal – mladý, čestný, pracovitý, svedomitý, hrdý, sebavedomý, miluje svoju ženu Hanku a prírodu

Hanka – mladá, krásna, milá, verná, pozorná, obetavá, žensky rozmarná

Artuš Villáni – sebecký, panovačný, nemravný šľachtic

Konflikt – pokusy mladého Artuša Villániho zviesť Hanku Čajkovú, ženu hájnika Miška.

Kompozícia – dielo sa skladá z 15 kapitol. Dej sa dramaticky stupňuje. Epické časti sa striedajú s lyrickými, kde sú opisy prírody.

Hlavná myšlienka – autor rieši konflikt medzi prostým a chudobný ľuďom a veľkomestskými pánmi. Oslava slovenského ľudu, prírody a kritika šľachty.

Jazykové a umelecké prostriedky:

prirovnanie – z dosák jedľových jak papier bielych, ...
zdrobnenina – záhradôčka, ...
epiteton – v zhubných vášní, ...

Vlastný názor na dielo – dielo sa mi ťažko čítalo, ale obsah bol zaujímavý. Páčilo sa mi tiež, ako autor vykreslil opisy hornooravskej prírody.

Citát z diela:

„Ach, zloba, dvere nájde všade.“

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk