Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

William Shakespeare – Hamlet

William Shakespeare sa narodil v roku 1564 v malom vidieckom mestečku Stratforde.

Pochádzal z drobnej buržoázie. Počas svojich štúdií sa naučil po latinsky, ale na univerzitu sa nedostal. Oženil sa veľmi mladý, osemnásťročný. Mal deti a musel sa starať o rodinu. O pár rokov neskôr odišiel do Londýna a dal sa k divadlu. Hrával, režíroval a písal hry. Stal sa divadelným podnikateľom a jedným z viacerých spolumajiteľov divadla Glóbus. Avšak život v Londýne sa mu znepáčil. Mal vtedy asi 47 rokov. Rozhodol sa, že prestane písať a venovať sa divadlu.

Vrátil sa do rodného mestečka, kúpil si dom a dožíval na vidieku v rodinnom kruhu. Nie však dlho. Umrel ako 52 ročný. Pochovali ho doma, v stratfordskej katedrále.

Prvá polovica Shakespearovho diela je renesančná, optimistická, ovplývajúca veselými komédiami.

Druhá polovica je temná, pesimistická, nabitá tragikou a pocitmi márnosti a nezmyselnosti všetkého. Na rozhraní medzi týmito protichodnými obdobiami stojí Hamlet, ktorý už zreteľne naznačuje zvrat k tragickému pocitu života.

Hlavné postavy:

Hamlet – kráľ Dánska (duch),
Hamlet – kráľov syn,
Gertrúda – kráľovná Dánska,
Claudio – kráľov brat, Horatis,
Mariello – Hamletovi priatelia,
Ofélia – Hamletova milá,
Polónio – Oféliin otec,
Leatues – Oféliin brat a iní.

Hamlet – je renesančný hrdina, ktorý verí vo veľké myšlienky a čisté ľudské vzťahy. “Byť, či nebyť – to je otázka.”

Idea – boj za spravodlivosť, odsúdenie ľudskej ctižiadosti po bohatstve

Téma – Zavraždenie Hamleta (kráľa Dánska)

Tak, ako vo všetkých hrách Williama Shakespeara, i v jeho diele Hamlet nás slovo za slovom, veta za vetou strhuje stále hlbšie prúd neobyčajnej životnosti, neobyčajnej životnej pravdivosti.

Pri čítaní jeho diela som sa naraz ocitla vo svete, ktorý mi bol prekvapivo blízky, zrozumiteľný, aj keď si neprestávam uvedomovať, že je to svet starý niekoľko storočí, aj keď je to svet kráľov, princov, šašov a víl, svet “mŕtvych dám a kniežat minulých vekov.”

Možno, že práve táto neobyčajná životná pravdivosť spôsobila, že som Shakespeara pochopila takého, aký je a dokázala som pochopiť a porozumieť jeho dielam.

Dnes už môžeme len ťažko prehliadnuť všetky state, štúdia a knihy, ktoré vznikli vytrvalým hľadaním zachovalých predlôh Shakespearových lyrických hrdinov.

Shakespeare je ako máloktorý iný spisovateľ a básnik hlboko zakorenený vo svete svojej doby, a to nielen v skutočnom, reálnom svete, v Anglicku svojho storočia, mohutnejúci, bohaté zemi v plnom rozmachu, ktorého výrazom bol nepochybne i rozmach vtedajšieho anglického a najmä Shakespearovho divadla, rovnako hlboko kotvia Shakespearove myšlienku svojej doby, a to ako celkovým pohľadom na život, tak detailnými názormi na jeho jednotlivé oblasti, najmä na oblasti umenia a poézie.

Pri čítaní jeho diela som neraz postrehla, že jeho názory sa v mnohom líšia od našich. Shakespeare žil v dobe, keď spisovateľom, básnikom tak nezáležalo na jedinečnosti a v osobitosti svojho diela. Preto ani Shakespearovi a jeho súčasníkom nešlo o to, aby svetu odhalili svoje srdce a aby sa mu spovedali.

Kompozícia:

Úvod – Hamlet – kráľ Dánska zomrel

Zápletka – Jeho smrť však bola zahalená tajomnými okolnosťami, takže jeho syn si chcel zistiť pravdu. Veľmi sa ho dotklo, že kráľovná Gertrúda sa vydala za jeho strýka Claudia. Podozrieval Claudia, že zavraždil jeho otca. Jeho predtucha sa plnila. Neskoro v noci sa zjavil duch mŕtveho kráľa a požiadal ho, aby ho pomstil. Jeho vrahom bol Claudius.

Princ bol tou skutočnosťou zmätený. Rozhodol sa, že sa bude správať ako šialený, aby tak mohol rýchlejšie vykonať pomstu.

V utajenom zmätku a predstave šialenstva Hamlet kritizuje vtedajšiu spoločnosť. Zamýšľa sa nad ľudským životom, jeho zmyslom a skutočnými hodnotami – “ to be or not to be – it is a question ......”, to je veta nad ktorou sa zamýšľame i dnes.

Hamlet sa nevie ubrániť pochybnostiam, či duch hovoril pravdu. Preto sa rozhodol, že si zaobstará lepšie dôkazy. Pomôže mu pri tom skupina hercov. Dá naštudovať hru s obsahom podobným dráme, čo sa odohrala na kráľovskom dvore – vrah si vezme ženu zavraždeného. Na predstavení sa zúčastnil celý dvor. Kráľovi Claudiovi prišlo zle. Vtedy sa Hamlet presvedčil, že duch hovoril pravdu.

Zauzlenie – Neskôr si ho zavolala jeho matka, aby mu vyčítala, ako sa chová v poslednom čase. Za závesom sa ozval krik na pomoc kráľovnej. Hamlet v rozčúlení vytiahol meč a sekol tam, kde sa ozval výkrik. Zabil Polónia, ktorý vypočul ich rozhovor na príkaz kráľa.

Vyvrcholenie – Claudius smrť Polónia použil ako zámienku, aby Hamleta na istý čas použil ako vyslanca v Anglicku. Keď sa vrátil do kráľovstva, práve sa konal Oféliin pohreb. Smrť otca, zavraždeného rukou princa, ktorého ľúbila, spôsobila, že zošalela. Rozhorčený Leartes, brat Ofélie, vyzval Hamleta na súboj.

Rozuzlenie – Meč Leartesa bol však otrávený kráľom. Pre istotu, ak by Hamlet vyhral, pripravil mu otrávený nápoj. Leartesa princa smrteľne zraní. Matka sa napila z otrávenej čaše a umierajúc vykríkla, že ju otrávili. Keď Hamlet cíti, že umiera, z posledných síl bodne kráľa Claudia. Požiadal Horátia, aby jeho príbeh pravdivo opísal tým, čo ho nepoznali. Kráľom sa stáva Fortinoras.

Hamlet Horátiovi: “Ak si ma v srdci nosil, na chvíľu sa zriekni blaženstva a v trpkom svete s bolesťou zbieraj dych a odvahu, aby si o mne svedčil.”

Citát:

”Odpusti pane. Ublížil som vám, no odpusťte mi, ako pravý šľachtic...Tu pred svedkami prosím, prijmite moje ospravedlnenie, urobil som to nechtiac - ako ten, kto ponad strechu vystrelil by šíp a zranil svojho brata..."

Citát:

“Nech štyria stolníci Hamleta nesú ako vojaka, istotne – keby sa bol dožil trónu - bol by to skvelý kráľ...”

Vlastné hodnotenie diela:

Dielo Hamlet má pekný a pútavý dej. Hlavnou ideou diela je boj za spravodlivosť. Hamlet cíti, že jeho povinnosťou je pomstiť smrť otca, a preto umiera presvedčený, že konal správne a spravodlivo.

Presvedčenie, že koná dobre a spravodlivo, mu dodáva odvahu pred smrťou.

Pri čítaní tohto diela som sa naraz ocitla vo svete, ktorý mi bol blízky, zrozumiteľný, hoci som si neprestávala uvedomovať, že je to svet starý niekoľko storočí, svet kráľov, princov a šašov. V niektorých momentoch som pri čítaní postrehla, že jeho názory sa v mnohom líšia od našich.

K vlastnému hodnoteniu diela:

Hoci Shakespeare čerpal z podkladu literatúry svojej doby, môžeme povedať, že všetky jeho diela sa nám zdajú stále nové, že majú cenu a životnosť dodnes. Pri čítaní jeho diela som mala neustále dojem, že je až o nadmieru pravdivé a myslím si, že to spôsobila práve jeho neobyčajná schopnosť hlbokého prežitia každého ľudského citu a každej ľudskej situácie.

V diele využil:

metafory – z ktorých vidieť jeho konkrétnu znalosť života. Možno, že práve ony nadobúdajú nakoniec jeho dielam nádych úplnej pravdivosti. Možno práve preto sa toto Shakespearovo dielo zaraďuje medzi vrchol anglickej aj svetovej lyrickej tvorby.

Dej je plynulý a má spád: strieda sa próza s veršami.

Dielo Hamlet je dráma – tragédia. Vyznačuje sa konfliktom dobra a zla. Víťazí dobro, ale za cenu veľkých obetí. Renesančných hrdinov možno charakterizovať ako ľudí s istou predstavou, ktorú sa snažia dosiahnuť za každú cenu.

Hamlet:

jeho cieľ – pomstu – charakterizuje spravodlivosť. Dobro víťazí nad zlom, hoci za cenu jeho života. V diele sa strieda próza s veršami.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk