Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Botto

Študoval na lýceu v Levoči a za zememerača v Pešti. Pracoval ako zememerač v Banskej Bystrici a neskôr v Banskej Štiavnici, kde 1881 zomiera.

Literárna tvorba:

balady: Žltá ľalia, Margita a Besná, Lucijný stolček

lyrické básne: K mladosti, Rozchod

básnická skladba
: Smrť Jánošíkova

Smrť Jánošíkova

- skladá sa z úvodnej básne, 9.spevov, doplnená prírodnými motívmi a s úryvkami z piesní.
- v dôsledku toho, že skladba bola napísaná po neúspešnej revolúcií v období veľmi silného národnostného a sociálneho útlaku, autor nezobrazuje hrdinské činy Jánošíka, ako to bolo v ľudovej slovesnosti, ale cez postavu Jánošíka vyjadruje pocity Štúrovskej generácie po revolučnom období.

Dej:

1.Spev: Začína sa oslavou 12 hôrnych chlapcov a ich vodcom Jánošíka. Krása a sila Jánošíkovej družiny je u Bottu symbolom veľkosti a sily ľudu. Túto silu si však dali pánom spútať- Jánošíka chytili
2.Spev: Je obrazom zlapania Jánošíka, ktorého nepremohla presila, ale zrada.
3.Spev: Za Jánošíkom prichádza do väzenia v podobe dievčiny duša ľudu a lúči sa s ním krásnou baladou
4.Spev: Jánošik vo väzení premýšľa o voľnosti a slobode. Diabol mu pripomína blížiacu sa smrť.
5.Spev: Svitá nový deň a Jánošík prináša smrť , na ktorú ho odsúdil ,,Vlčí zákon“, ktorý šliape božie i ľudské zákony. Jánošík ospravedlňuje svoje ciny tým, že už nemohol znášať útlak poddanského ľudu, preto bránil pravdu a trestal krivdu. Odsúdili ho na smrť, ale raz príde spravodlivosť a odplata.
6.Spev: Jánošíka vezú na popravu a kňaz ho vyzýva k modlitbe. On sa káže modliť za úbohý ľud. Smrti sa nebojí
7.Spev: Úvodné verše o umierajúcom slnku sú obrazom porevolučnej situácie. Spev Jánošíka, ktorý stojí pod šibenicou. Naposledy mu mysľou prebiehajú obrazy mladosti a slobodného života. Lúči sa s krajom.
8.Spev: Je obrazom Slovenska po Jánošikovej smrti. Všade smutno ako v zakliatej krajne. V tomto obraze Botto ukazuje bezúspešnosť a bezradnosť v Slovensku začatá po neúspešnej revolúcií. Ľud si však o Jánošíkovi rozpráva povesti a verí, že nezomrel.
9.Spev: Svadba Jánošíka s kráľovnou Víl má byť dôkazom jeho nesmrteľnosti. Kráľovná Víl symbolizuje slobodu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk