Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sofokles Antigona

Sofokles - Antigona

Téma: Antigona sa napriek zákazu rozhodne pochovať svojho brata Polyneika, ktorého dal kráľ strážiť, aby sa mu nikto nemohol postarať o pohreb.
Idea: Autor chce vyzdvihnúť odvahu mladej Antigony, ktorá sa napriek všetkým hrozbám dokáže postaviť za správnu vec. Na to, že sa riadi podľa svojho svedomia a nenechá zneuctiť svojho brata.
Doba a rozsah času: Dej sa odohráva v starogréckej mýtickej dobe, asi dva-tri dni.
Prostredie: Miesto odohrávania deja je pred kráľovským palácom v Tébach.
Postavy: Antigona - dcéra tébskeho kráľa Oidipa
Ismena - Antigonina mladšia sestra
Kreon - tébsky kráľ, Antigonin strýko
Eurydika - Kreonova manželka, kráľovná
Haimon - Kreonov a Eurydikin syn
Teiresias - veštec
Strážca
Prvý posol
Druhý posol
Náčelník zboru
Zbor tébskych starcov

Konflikt: Tragédia bezprostredne nadväzuje na udalosti po Oidipovej smrti, začína od chvíle, keď aj základný konflikt. Oidipovi synovia Eteokles a Polyneikes sa dostali do sporu o vládu nad Tébami. Polyneikes sa usadil v Argu, odkiaľ pritiahol s veľkým vojskom proti Tébam. Eteokles Téby bránil. V súboji padnú obaja bratia. Vládcom Téb sa stáva, Oidipov švagor Kreon, ktorý dá slávnostne pochovať Eteokla, ale Polyneika pod trestom smrti zakáže pochovať. Napriek zákazu sa Antigona rozhodne postarať o pohreb svojho brata. Presvedčenie, že koná dobre a spravodlivo, jej dodáva odvahu a nebojí sa smrti, ktorá jej hrozí, ak prekročí vládcov rozkaz. Pochovať mŕtveho bol totiž u Grékov príkaz ľudskosti a náboženstva. Antigonu prichytia pri čine a Kreon, obraňujúci svoju vladársku moc, ju dá za živa pochovať. Nedá si dohovoriť ani svojim synom Haimonom. Keď ho obmäkčí veštec Teiresias, je už neskoro. Antigona sa obesí a Haimon sa pri nej pred očami otca prebodne mečom. Po správe o synovej smrti spácha samovraždu aj Kreontova manželka Eurydika.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk