Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Janko Kráľ Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

Meno autora: J a n k o K r á ľ
Názov diela: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
Žáner: balada
Téma: právo človeka na vlastnú identitu
Prostredie: dedinka pri Váhu
Hlavné postavy:
Sám básnik Janko Kráľ- predstavuje lyrického hrdinu.
Janko – predstavuje epickú postavu. Janko „je veľmi divný, nikdy nie veselý, hrdý, ukrutný, divý, hockde taísť smelý; nikoho si neváži, nikomu nedvojí, v ľuďoch lásky nehľadá, hnevu sa nebojí. Ľudia ho nenávidia, on sa chce vypomstiť, jemu všetko jedno je: dnes, či zajtra hniť.“ Pociťuje veľký smútok nad sebou, svetom – ničím konkrétnym. Je to romantický hrdina. Veľa teoretikov stotožňuje divného Janka s Jankom Kráľom.
Dej: Začiatok prvej – lyrickej časti – je písaný v prvej osobe singuláru. Básnik hovorí o nepokoji, ktorý ho sužuje. Spomína si na svoj kraj, na pastierika, ovečky, na bystrých chlapcov, na mamičky, ktoré večer rozprávajú svojím deťom rozprávky a hádanky. Autor začína rozprávať o domčeku pri Váhu, v ktorom žije jeden manželský pár. Majú jedného syna Janka, ktorého nadovšetko ľúbia a dali by mu všetko, čo mu na očiach vidia. No Janko je zvláštny – vždy je smutný, hrdý, samotársky, nikoho si neváži. V ľudoch nehľadá lásku.
Je Vstúpenie – nedeľa, čas ísť do kostola. Každý sa ponáhľa, len Janko sedí pri Váhu a nie je ani len sviatočne oblečený. Keď sa zotmie, príde domov na večeru, nikoho nepozdraví a ani nepoďakuje. Potom si zoberie klobúk a bez jediného slova odíde. Príde k priekope, tú preskočí a túla sa ďalej. Príroda sa búri v očakávaní niečoho nedobrého.
Druhá časť sa začína poverov, v ktorej sa hovorí, že na Vstúpenie sa vo Váhu zjavuje zakliata panna. Vyslobodiť ju môže len ten mládenec, ktorý si naopak oblečie šaty a skočí doprostred Váhu. Podľa povery mu potom odkliata panna vyplatí všetko zo stiebra a zlata. Zakliata panna vraj už zahrdúsila vartáša.
Blíži sa polnoc a Váh sa búri. Vo Váhu sa zjaví panna, mesiac ju osvieti a Janík je rozhodnutý zachrániť ju. Pomodlí sa a skočí do Váhu.
V tretej časti autor opisuje pastierika, ktorý ide do dediny so zlou správou o Janíkovej smrti. Janko zahynul preto, lebo si zabudol prevrátiť muď. Myšlienky: „Videl som sokola, videl som zbitého:
videl som Janíka na Váhu mŕtveho.
Išiel Janík, išiel paničku odklínať –
Ale nemal šťastia, musel tam zakapať.
Do vodičky skočil, múď si neprevrátil –
Janík mladuštičký svoj život utratil.” – strohé, ale aj smutné konštatovanie jeho smrti.
Môj názor: Dielo sa mi páčilo. Bolo ľahké a zrozumiteľné.

Myslím si, že bolo typickým príkladom tragickej balady. Janko bol podľa mňa veľmi uzavretý do seba, ale možno sa niekedy tak správa každý z nás.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk