Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Martin Kukučín Dom v stráni

Príbeh lásky sedliackeho dievčaťa a bohatého statkárskeho syna, medzi ktorými vznikne ob-rovská spoločenská priepasť

Autor: MARTIN KUKUČÍN, vlastným menom Matej Bencúr (1860 - 1928) študoval medi-cínu v Prahe, pôsobil na ostrove Brač v Argentíne a Chile ako lekár. Patrí do slovenskej realis-tickej literatúry. Písal prózu a drámu.

Útvar: Spoločenský román zachytávajúci tri spoločenské vrstvy, sústreďuje sa na nezmazateľ-né rozdiely medzi statkármi a sedliakmi.

Kompozícia: Román sa skladá z 18 kapitol. Dejová línia je priamočiara, dynamická,.. Rozvíja sa v týchto etapách:
1.Zaľúbenie: Niko prežíva cit romantiky. Katica má pocit víťazstva.
2.Prehĺbenie vzťahu: Niko prejavuje záujem sedliactvo, odpúšťa Katici sľub Paškovi. Katica mení svoj životný štýl, prestáva slúžiť v meste.
3.Vytriezvenie: Niko spoznáva zázemie Katicinej rodiny, jej matku s nepeknými vlastnosťami. Katica registruje ochladenie, obáva sa že stratí svoju pozíciu.
4. Roztržka: Prichádza Dorica. Niko sa vracia k tradícii, k spoločenskej norme a k citu, ktorý prežil zaľúbenie do Katice. Katica pochopí, že v porovnaní s peknou, láskavou a vzdelanou Doricou nemá šancu. Dobrovoľne sa vracia k Paškovi.
5. Zmierenie: (ľudské nie spoločenské). Blížiaca sa smrť Mateho zbližuje pohnevaných a roz-uzľuje vzťahy. Niko a Dorica - Katica a Paško.

Postavy :
Katica: Krásna sedliacka dievčina
Šor Niko Dubčic: Má dosť pestrú mladosť a niektoré cesty za dievčatami oškreli jeho povesť. Tentokrát je presvedčený, že Katicu naozaj miluje.
Mate Berac : Je otcom Katice a vážený težak (sedliak), ktorý je hrdý na svoj sedliacky stav, je predstaviteľom otca - patriarchu.
Šora Anzula : Nikova mama, veľmi vážená a obľúbená medzi težakmi. Spravodlivá i prísna.
Šora Dorica: Nikova priateľka z detstva, ktorá sa vrátila z kláštora.
Šor Ilja Zorkovič : Jej otec.
Zandome: Predstaviteľ dravej, modernej podnikateľskej vrstvy.
Paško Bobica : Chlapec, ktorý Katicu miluje, a preto sa rozhodne ísť pracovať, aby ju hmotne zabezpečil.

Dej:
Mateho dcéry Matija a Katica prichádzajú domov na fieru. U Pašku Bobicu je ťažká zábava, izba je plná ľudí. Necíti nič iné len odpor k týmto seberovným ľuďom. Zoči voči Paškovi, kto-rému dala slovo zisťuje, že k nemu už nič necíti. S veľkým sklamaním odchádza. Naopak ze-mianska spoločnosť sa zabáva u šory Dory. Katica prehovorí Matiju, nech dnu nakúknu. Šor Niko ich zbadá a uvedie dnu. Katica s ním tancuje. Medzi tým šora Andrijana pošle slúžku po Mateho.

Ten si prichádza dcéry vyzdvihnúť, s láskou Katici vysvetľuje, že do tohto svet nepat-rí. Matka Jera ju však podporuje so slovami, že pred Bohom sú si všetci rovní.
Na druhí deň ide Katica ku svojej sesternici a stretáva Nika osamote. Dohodnú sa, že bude na ňu čakať, keď sa bude vracať. Vyznáva jej lásku. Katica má pocit, že sa vznáša.
Šora Anzula zbadá, že syn je nejaký iný, ten sa jej zveruje so svojou láskou. Matka pozná svoj-ho syna a vie, že keby zakazovala, len by lásku utvrdila. Má inú predstavu o svojej neveste.
Na druhý deň sa vyberie prezrieť vinohrady, stretáva sa s Matem. Jeho reakcia na správu o Nikovom výbere je prudká: ,,Úbohé moje dieťa - moja Katica!”... Nakoniec sa dohodnú, že manželstvo prekazia len tak, ak zaľúbenci sami zistia, že medzi nimi nie je ozajstná láska.
Len Zandome vie, že Nikovi sa Katica páči len ako žena a o manželstve hovorí z úcty k jej rodine. Niko chodieva pod Gabrovník (Katicin domov) pravidelne, pokiaľ nemal tú česť spo-znať vypočítavosť a zákernosť Katicinej matky.
Ilja Zorkovič, priateľ šory Anzuly ochorie. Domov sa nečakane vracia jeho dcéra Dorica a Katica je odstránená jej jemnosťou a kultivovanosťou pánskeho prostredia. Šora Anzula zaria-di, aby Katica prišla na obed a Niko mal možnosť obe ich porovnať. Niko zisťuje, že miluje Doricu, no trápi ho sľub, ktorý dal Katici. Nechcel, aby to takto skončilo - myslel to s Katicou vážne. Niko prestáva chodiť pod Gábrovník, Mate ochorel a šora Anzula ho prišla navštíviť. Na správu, ktorú priniesla Mate dlho čakal: Niko si nechce vziať Katicu.. Katica nemôže Ni-kovi odpustiť, no Mate sa ho zastáva. Nakoniec sa všetci stretnú pri Mateho smrteľnej posteli. Katica sĺubuje, že si vezme Paška Bobicu - z lásky. Mate spokojne umiera.

Ukážky:

- rozhovor Mateho a šory Anzuly o osude svojich detí

,,Úbohé moje dieťa - moja Katica!”
Naveľa sa vypäla, v celej svojej hrdosti, tvár jej podlial rumenec, z očí jej sršia iskry.
,,Ty považuješ teda za toľké nešťastie vydať dcéru do môjho domu ! Môžem povedať - v tom si ty jediný. Našlo by sa hádam i takých, čo by sa zaradovali.”
,,Aký vydaj - aký vydaj!” krúti on hlavou, ešte vždy zahrabanou v dlaniach. ,,Kde sa mám radovať! Druhým sa ľahko radovať, keď vedia, že tak malo byť. Ale toto - nie, toto nesmie byť."Vztýčil hlavu i on, i jemu sršali blesky z očí. ,,Nie, ani chvíľku! Vyženiem je z hlavy pa-nákov! Na pánske chúťky privijem ja jej dobrú trávu.

Och, neboj sa, ešte som chvalabohu ja tu!” A pozdvihol hrozivo svoju tvrdú, mocnú päsť.

- Katicine výčitky patriace Nikovi

,, Ty si mi zaviazal svet, otrávil život! Ty si ma hľadal, ty si sa natískal, ako si ma vyvýšil nad všetky druhé! Nech sa posmieva svet, nech pľuje nech hanobí....”.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk