Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Antigona

Autor- Sofokles
Je to grécka tragédia.

Hlavné postavy- Antigona, Kreón, Isména, Haimón, Teiresias, Polyneikos, Eteokles

Charakteristika postáv

Kreón- pyšný a krutý tébsky kráľ
Antigona- nebojácna, silná
Haimón- Antigonin snúbenec dobrý a obetavý
Isména- Antigonina sestra, zásadová, ustráchaná
Teiresias- slepý, starý veštec
Polyneikos- Antigonin brat, mŕtvy, v diele nevystupuje

Dej

Kráľ Kreón zakáže pochovať Polyneikovo telo, lebo ho považuje za vlastizradcu. Antigona nedbá na kráľov príkaz a brata pochová. Za svoj čin sa dostane do väzenia v skalnej hrobke. Kreona prosí jeho vlastný syn Haimon, ktorý je Antigonin snúbenec, ale Kreon sa nedá obmäkčiť. Až na výstrahu slepého veštca Teiresiasa kráľ odvolá svoj príkaz a ponáhľa sa Antigonu oslobodiľ, ale príde neskoro. Antigona sa obesila na závoji. Zúfalý Haimón sa prebodne mečom a samovraždu spácha aj jeho matka.

Antigonin výrok- "Ja som prišla na svet milovať, nie nenávidieť."

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk