Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sofokles Antigona


Sofokles :
Antigona


Aurorom tragédie Antigona je známy predstaviteľ gréckej literatúry SOFOKLES.Jeho druhé dielo,ktoré ho tiež preslávilo,bola dráma: Kráľ Oidipus.Sofokles žil v rokoch 496 - 406 p.n.l.
Hlavnými postavami diela Antigona sú:
ANTIGONA - smelá a odvážna dcéra tébskeho kráľa Oidipa
ISMÍNA - poslušná mladšia dcéra kráľa Oidipa
KREÓN - krutý a pomstychtivý tébsky kráľ
EURYDIKA - jeho tichá a citlivá manželka
HAIMÓN - ich oddaný a chápaný syn
TEIREZAIS - veštec
ostatné postavy : strážca,prvý posol,druhý posol,náčelník zboru a zbor tébskych starcov.

Dej sa odohráva pred kráľovským palácom v Tébach,v mýtickej dobe.
Panovník Kreón zakázal pochovať Polyneika,ktorý padol spolu s bratom Eteoklom v boji proti Tébam.Polyneikova sestra Antigona však neposlúchne príkaz.Je rozhorčená,že Kreón prikázal,aby Eteokla pochovali so všetkou úctou a zvykmi a nebohého Polyneika vydal na pospas osudu dravým vtákom a mäsožravým psom.Aj keď Antigonina sestra Isména pomoc odmietla ponúknuť,rozhodla sa konať na vlastnú päsť.Onedlho nato vyrušil vládcu Téb - Kreóna náčelník zboru,ktorý bol poverený dohliadaním na Polyneikove telo.Lenže ,,niekto´´ mŕtvolu pochoval.Kreón sa nazúril a chcel viníka stoj čo stoj nájsť.To sa mu i podarilo.Antigonu pristihli pri čine.Antigonu pýcha,hrdosť a smelosť neopustila ane pred Kreónovými pazúrmi a odvážne sa k činu priznala.Kreón ju odsúdil na smrť.Zatiaľ ju odviedli do kamennej svadobnej miestnosti a na druhý deň ju zaživa pochovali.Až keď prišiel za Kreónom jeho syn Haimón,aby mu dohovoril a Teirezias - veštec,ktorý vičítal z hviezd,že ich čaká veľké utrpenie,rozhodol sa Kreón predsa len Polyneika pochovať a Antigonu oslobodiť.Keď sa priblížil s prvým poslom ku kamennej hrobkr Antigony,počuli zdesený nárek Haimona.Rýchlo sa prekopali za hlasom a keď uvideli ten výjav,nebolo im veru všetko jedno.Antigona sa obesila svadobným závesom a Haimón držiac pevne jej trup,nahlas vzdychal.Vytiahol meč na otca,ten však zbabelo ušiel a Haimón si meč nešťastne vpichol do pŕs.Začal silno krvácať,ba krv mu až silno striekala z hrude a jeho duša pomaly,ale isto opúšťala pozemský svet.Neskôr,keď Kreón niesol bezvládne telo Haimóna do paláca,jeho žena Euridika si tiež vzala život.Ešte pred smrťou stihla muža prekliať,vyhlásiť za vraha svojho rodu,ako i potomstva.
A preto človeka,ktorý si mnoho o sebe myslí a používa veľké slová,neminie trest a konať s rozvahou sa naučí až na staré kolená.
Ako vidno,v Sofoklovej hre Antigona trest stíha jedincov,ktorí nerešpektujú zákony vlasti,rodiny a bohov.Vinu a trest neraz predurčuje život.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk