Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sofokles Antigona

Vo vojne siedmych proti Tébam zahynú vlastnými rukami bratia Polyneikos a Eteokles. Vládca Téb Kreón sa rozhodne pochovať len Eteokla a vydá zákaz na pochovanie Polyneika, ktorého považuje za vlastizradcu. Antigona ťažko nesie neľudské Kreónové rozhodnutie. Rozhodne sa pochovať svojho brata aj keď je to veľmi nebezpečné. Za bezhviezdnej noci sa vykradne z paláca a opustí mesto. Pod hradbami ležal jej mŕtvy brat neďaleko driemali stráže. Antigona využila spánok stráží a pochovala svojho blížneho s radosťou v srdci no zároveň so strachom pred Kreónovým hnevom. Strážcovia sa ráno zobudili a keď nenašli telo mŕtveho, zmocnila sa ich panika. Ak nezistia, čo sa stalo minulú noc, stihne ich Kreónov hnev. Usilovne hľadajú miesto, kde by mohol byť pochovaný Polyneikos. Pri rieke našli navŕšený kopček. Odkryli ho a skryli sa neďaleko. Za súmraku prišla Antigona a keď zbadala, ako niekto zneuctil hrob jej brata, s plačom ho začne zasýpať zeminou. V tej chvíli vyšli stráže z úkrytu a predvedú ju ku Kreónovi. Ten nedbá na to, že je mu príbuznou a zahriakne ju. Antigona ho nahnevá svojou smelosťou, a tak prikáže strážcom, aby ju odviedli za mesto a zaživa zamurovali do skalnej hrobky. O tomto hrôzostrašnom rozhodnutí sa dozvie Kreónov syn Haimón a odhovára ho od neho. Kreón je tvrdohlavý a neustúpi ani keď príde do paláca slepý veštec Teiresias, ktorý ho varuje pred krutosťou svojho rozhodnutia a jeho následkami. Teiresias u neho nepochodí a so smútkom odíde preč. Kreón sa zamyslí nad jeho slovami a rozkáže zapriahnuť koč, aby mohol zachrániť svoju príbuznú Antigonu. Cestou sa dozvie smutnú správu: Antigona sa obesila a Haimón sa pred mŕtvou milovanou prebodol mečom. Smutný sa vráti do zámku a oznámi zlú novinu manželke. Tá nevydrží stratu jediného syna a spácha samovraždu. Kreón príliš neskoro zistí, že svojou namyslenosťou, krutosťou a rozhodnutiami o práve žiť, či nežiť zabil všetkých milovaných a neskôr aj seba.

Jeho srdce a duša umreli, ale Kreón sa ešte dlho trápil výčitkami svedomia na Zemi.

Charakteristika hrdinov

Kreón
- krutý vládca Téb, namyslený panovník, ktorý si myslel, že len jeho slová sú správne
Antigona
- odvážna hrdinka, veci, ktoré sú správne realizuje aj za cenu smrti, zomiera, ale morálne víťazí
Isména
- mladšia sestra Antigony, nesmelá
Euridyka
- manželka Kreóna, citlivá, milá, citovo naviazaná na syna
Haimón
- syn Kreóna a Euridyki, snúbenec Antigony, spravodlivý
Teiresias
- múdri, slepý veštec

Citáty

" Mám strach, že v živote je najlepšie vždy plniť stanovené zákony." ( Kreón )

" Ak si štát niekto prisvojí, je po štáte." ( Haimón )

" Ja som prišla na zem milovať a nie nenávidieť. " ( Antigona )

" Zákaz nevydal Zeus, ale kráľ, nemôže teda mať väčšiu platnosť ako láska a ľudskosť. Sú zákony, ktoré nepochádzajú od kráľov, ale sú dôležitejšie a trvalejšie. " ( Antigona )

" Smrť za čin, ktorý je milý bohom i ľuďom, je krásna smrť. " ( Antigona )

Záver

Myslím si, že hlavná hrdinka je pre každého z nás vzorom súrodeneckej lásky, oddanosti, nebojácnosti a odhodlania stáť si za svojimi činmi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk