Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sofokles Antigona

O SOFOKLOVI
-patrí k trojhviezdiu aténskych tragikov (Aischylos, Sofokles , Euripides)
-dramatik, športovec, hudobník , politik , vojak a kňaz
-syn bohatého majiteľa podniku na výrobu zbraní
-468 p.n.l. zvíťazil v dramatickej súťaži nad slávnym dramatikom Aischylom so svojou hrou Triptolomeos
-v div.hrách zaviedol mnoho inovácií (napr. rozšíril zbor z dvanástich členov na pätnásť, zaviedol tretieho herca na javisku, opustil formu trilógie..)
-v rokoch 443 - 442 pred n.l. bol vysoko postaveným členom zboru helénotamiov pokladníkov aténskej ríše
-v období rokov 441 - 440 pred n.l patril medzi desať stratégov - najvyšších vojenských úradníkov
-vo veku 83 rokov bol zvolený do kolégia probúlov, ktorým bola po porážke aténskeho vojska na Sicílií zverená mimoriadna moc

Antigona

Po Oidipovej smrti sa jeho synovia, Eteokles a Polyneikos, dostali do sporu o vládu nad Tébami. Polyneikos sa usadil v Argu, odkiaľ pritiahol s veľkým vojskom proti Tébam. Eteokles Téby bránil. Vo vojne zahynú vlastnými rukami obaja bratia. Nový vládca Téb, Kreón, sa rozhodne pochovať len Eteokla a vydá zákaz na pochovanie Polyneika, ktorého považuje za vlastizradcu. Antigona ťažko nesie neľudské Kreónové rozhodnutie. Rozhodne sa pochovať svojho brata, aj keď je to veľmi nebezpečné. Za bezhviezdnej noci sa vykradne z paláca a opustí mesto. Pod hradbami ležal jej mŕtvy brat neďaleko driemali stráže. Antigona využila spánok stráží a pochovala svojho blížneho s radosťou v srdci(pochovať mŕtveho bol totiž u Grékov príkaz ľudskosti a náboženstva) no zároveň so strachom pred Kreónovým hnevom. Strážcovia sa ráno zobudili a keď nenašli telo mŕtveho, zmocnila sa ich panika. Ak nezistia, čo sa stalo minulú noc, stihne ich Kreónov hnev. Usilovne hľadajú miesto, kde by mohol byť pochovaný Polyneikos. Pri rieke našli navŕšený kopček. Odkryli ho a skryli sa neďaleko. Za súmraku prišla Antigona a keď zbadala, ako niekto zneuctil hrob jej brata, s plačom ho začala zasýpať zeminou. V tej chvíli vyšli stráže z úkrytu a predviedli ju ku Kreónovi. Antigonu pýcha, hrdosť a smelosť neopustila ani pred Kreónovými pazúrmi a odvážne sa k činu priznala. Kreón ju odsúdil na smrť. Isména sa snaží sestru zachrániť, ale aj ona je obvinená a obe ženy odvádzajú. Za Kreónom prichádza Haimon, jeho syn, s ktorým je Antigona zasnúbená a snaží sa ho odhovoriť od vykonania rozsudku.

Nakoniec Kreón omilostí Isménu, no trest pre Antigonu-uväznenie do skaly prikrytou balvanom a s minimálnou obživou(pochovanie za živa)-ponechá. Do paláca prichádza slepý veštec Teiresias. Kreón si sprvu neoblomne opevňuje svoju pozíciu kráľa a stojí si za svojím rozhodnutím. Teiresias tvrdí, že Kreón privolal na Téby hnev. Kreón sa dostáva do hádky s veštcom a uráža ho. Starec opustí palác. Náčelník zboru upozorňuje Kreonta, že Teriakove veštby sa vždy naplnili. Vládca sa naľaká a rozhodne sa sám pochovať telo mŕtveho Polyneika. Tak aj urobí a ponáhla sa za Antigonou. Keď sa blíži k jej hrobke, už z diaľky počuje nárek svojo syna Haimóna. Rýchlo sa prekopal za hlasom, ale prišiel neskoro: Antigona sa obesila na svadobnom závoji a Haimón sa pred otcovými očami prebodol mečom. Keď sa to dozvedela Kreontova manželka Eurydika, tiež si vzala život. Ešte pred smrťou stihla muža prekliať, vyhlásiť za vraha svojho rodu, ako i potomstva. Výpis peknej myšlienky
" Smrť za čin, ktorý je milý bohom i ľuďom, je krásna smrť." (Antigona)
" Nepatrí sa,aby hrdo zmýšľal ten,kto má len postavenie otroka. "
" Ak je to nemožné,aj pokus o to je zbytočný. "

Záver:
V tejto hre trest stíha tých, ktorí nerešpektujú zákony vlasti, rodiny a bohov.Vinu a trest neraz predurčuje sám život. Dielo bolo dobré, veľmi poučné, pretože tak to v živote naozaj chodí. Páčila sa mi najmä hl.hrdinka-pre každého z nás je vzorom súrodeneckej lásky, oddanosti, nebojácnosti a odhodlania stáť si za svojimi činmi. Možno bolo až priveľmi tragické.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk