Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

William Shakespeare Hamlet

Wiliam Shakespeare:Hamlet
Postavy:
Hamlet-princ a syn zosnulého kráľa Hamleta
Gertúda-princova matka,manželka bývalého i terajšieho kráľa
Claudius-brat kráľa Hamleta,terajší Dánsky kráľ,manžel Gertúdy
Polonius-kráľovský radca
Horacio-najlepší Hamletov priateľ
Laertes-syn Horacia
Ofélia-dcéra Horacia
Rosenkrantz,Guildestern-bývalí princoví spolužiaci
Miesto deja:
Dánsko,hrad Elsinor.
Obsah diela:
Po Dánsku sa rozpráva novina,že kráľa Hamleta pri popoludnajšom spánku v záhrade uštipne had a otrávený jeho jedom zomiera v plnom zdraví.Jeho smrť bola náhla, rýchla a nestihol sa ani vyspovedať.Mladého princa Hamleta,kráľovha syna,zavolajú zo štúdií, na otcov pohreb.Kráľová manželka Gertúda bola známa svojou láskou avernosťou k svojmu manželovi.Hneď po pohrebe sa vydala za svojho vlastného švagra,mladšieho brata kráľa,Claudia.Celý ľud si povrával,aká ohavnosť je keď už o mesiac po Hamletovej smrti sa vydala.,,Čo ostalo z karu zjedlo sa na svadbe ako predkrm"Claudius sa stal novým kráľom Dánska.
Krátko po pohrebe sa strážcom na hrade Elsinor, začala zjavovať čudná osoba,ak sa za osobu može považovať.,,Bol v plnej zbroji a jeho prilba s otvoreným priezorom a vlajúcim chocholom drahocenných pier, ligotali sa striebrom.

ale ani jej ťažká výzbroj ani jeho pevné, hrdé krokynevydávali vobec žiadny zvuk a ani jeho postava,ani jeho plášť nezanechával tieň,..."Stráže ho výdavali niekoľko nocí vždy o jednej hodine.Niekoľko krát sa odvážili ho osloviť, no vikdy im neodpovedal, utiekol.Horatio,princov spolužiak na štúdiách a jeho úprimný priateľ, sa rohodol o čudnej postave povedať princovi.,,povedzne princovi Hamletovi čo sme videli,naša povinnosť a láska k nemu nám to prikazujú."Horatio povedal princovi o osobe,ktorá sa od hlavy ažpo paty podobala jeho otcovi,kráľovi Hamletovi.Princ sa rozhodol večer strážiť snimi,v domienke,že sa znovu zjaví aby ho mohol osloviť.
Keď princ odchádzal zo svojej izby,predišlo ho malé dievča,predklonila sa mu no vzápetí utiekla.Bola to Ofélia.V mladom dievčati sa začal rozvíjať cit k princovi Hamletovi.Ofélia by vo svojich citoch rada zotrvala, ale umlčal ju vždy jej brat,Laertes,brat,ktorý jej bol na svete najdraší.,,Tú trochu Hamletovej priazne pokladaj iba za rozmar,iba za zábavu, ako prvú fialku,sladkú,ľúbeznú,ale nie stálu."Aj prvý kráľovský radca je proti láske Ofŕlií a Hamleta.Prikázal jej, aby sa princovi vyhýbala a odmietala jeho listy.
Hamlet spou s Horatiom a Marcellusom stáli na stráži a čakali na ducha Hamletovho otca.Keď sa duch objavil Hamlet ho bez váhania oslovil a spýtal sa na jeho úmysel.,,Či si nebešťan, či si zatratenec, či prichádzaš z pekla alebo z raja, či máš úmysel dobrý alebo zlý,povedz,prečo tvoje drahé kosti,po smrti vykropené,pretrhli obvazy,...povedz,čo od nás žiadaš?"Hamet začal na pokyn kráľa ho nasledovať.Princ sa dozvedel čo chcel vedieť.Had ktorú uštipol jeho otca korunu nosí.Kráľa Hamleta zabil Claudius,jeho brat,aby sa mohol oženiť s Gertúdou a stať sa Dánskym kráľom.Nalial mu do ucha jed, ktorý sa mu rozlial do celého tela a otrávil ho.Hamlet chce pomstiť otcovu vraždu.Najdoležitejšou vecou na svete sa pre neho stala veta-,,Syn moj pomsti ma, zbohom pamataj."Princ donúti Horatia prisahať,že nikdy nevyzradí čo videli.
Claudius medzitým zabezpečil pre celé Dánsko mier,čím si presvedčil všetkých čo ho volili že konali správne.Hamlet sa začne úmyselne správať ako blázon,čím veľmi raní svoju matku.Claudius dá zavolať na hrad Hamletovych prieteľov Rosenkrtza a Guildensterna.Mali sa predovšetký venovať úbohému princovi,ktorý sa na nepoznanie zmenil.Nech sa ho pokúsia rozptýliťa ho zabviť.
Aj prvému kráľovskému radcovi pozdávalo sa princovo správanie čudné.Nazdáva sa, že jeho čudné správanie je koli láske k krásnej Ofélií, ktorú mu Ofélia nemože opetovať.Rozhodne sa to povedať kráľovi.Prinesie kráľovi a kráľovnej ukázať všetky básničky, ktoré Hamel posielal Ofélií.Gertúda myslela, že Hamletova myseľ sa rozjasní ak sa mu splní jeho túžba.Rozhodne sa odstrániť všetky prekážky, ktoré bránia ich sobášu.Claudius ale nieje presvedčený, že Hamlet je skutočne šialenec.Začína sa obávať.
Medzitým prídu na hrad Rosenkratz a Guildenstern.Hamlet je rád že ich vidí, ale tuší že neprišli z vlastnej vole, ale na zavolanie Caudia aGertúdy.Rosenkratz a Guildenstern sa mu priznajú, aby nestratili jeho doveru.
Na hrad prišli herci, ktorí cestovali po krajinách.Hamlet dostal nápad ako sa ubezpečiť Claudiusovou vinou-vraždou jeho otca.Dá zahrať predstavenie otcovej vraždy ako spiacemu kráľovi naliali do ucha jed.Hamlet povedal Horatiovi aby počas predstavenia pozorne sledoval Claudiusa.,,Ak pri istej scéne nevyletí z neho ako líška z nory to, čo má na svedomí, tak ten duch bol zloduchom a všetky moje dohady sú špinavé ako Vulkánová pec.Pozoruj ho bendlivo!"
Hamletovy vyšli jeho dohady.Claudius, pobehoval okolo trónu ,prikrčený ako lapená krysa a vykrikoval aby s predstavením ihneď prestali.Hamlet mal dokázanu vraždu otca.
Chce zabiť Claudia.Nájde ho ako sa modlí a v načúvania zistí, že v modlidbe ide o jeho otca Hamleta.,,Počkám, kým bude spitý spať alebo kliať a sopiť zlosťou, pri kartách alebo pri niečom v čom nie je ani náznak niečoho svatého, potom ho zraz moj meč."
Claudius pošle Polónia, aby vypočul rozhovor kráľovnej s Hamletom.Polonius sa ukryje za závesom.Hamlet v domienke, že je to Claudius, vytasí meč a zabodne ho do čalúna.Polonio padne mŕtvy na zem.Hamlet svoj čin nelutuje.,,Teraz máš čéo si chcel.Myslel som si ,že si niekto vyšší.Boh s tebou." .Hamletovy sa zjavý duch jeho otca, ale jeho matka ho nevydí.Duch mu pripomenie jeho zámer a káže mu aby bol ku svojej matke úctivejší.
Claudius začne mať strach z Hamleta po zabití Polonia.Hneď ráno ho pošle so sprievodom Rosencrantza a Guildensterna do Anglicka kde ho majú ihneď popraviť.
Keď sa Leartes dozvedel o smrti svojho otca Polonia, ihneď sa vrátil do Dánska..Začal sa aj ľud ozývať aby Claudia zvrhli z trónu, aby nastúpil Leartes ako nový kráľ Dánska.Claudius sa snaží získať Leartesovu priazeň tým, že s ním smúti za zosnulým Poloniom.Keď je Leartes s kráľom a kráľovnou v izbe, príde tam neupravená Ofélia, spieva nezmysli a rozdáva kvety.Leartes je presvedčený, že koli Hamletovi sa zbláznila, ktorý ,,odmieta,,jej lásku a ktorý jej zabil otca.Chce sa mu pomstiť.
Horacio dostane list od Hamleta, v ktorom píše, že ich loď napadli piráti a jeho jediného zajali.Žiada Horatia, aby prišiel.Hamlet poslal list aj Claudiovi a žiada ho, aby ho mohol navštíviť.
Hamlet sa snaží zistiť, prečo ho Claudius posiela do Anglicka.V noci sa vkradne potichu do kajuty kde majú Rosencrantz a Guildenstern schované listy, s ktorými odišiel naspať do svojej kajuty.Dočítal sa ako ho majú v Anglicku hneď po príchode popraviť.,,Nemeškal,sadol si a napísal posolstvo nové, navlas podobné prvému, lenže nariaďujúce, aby hneď po pristátí, bez najmenšieho odkladu, bez spovede, boli popravení tí, čo listiny donesú."Listy spečatil otcovou pečaťou, ktorú mal náhodou pri sebe.
Claudius a Leartes naplanujú šermiarský súboj, v ktorom Hamletovy otupia meč, svoj natrú jedom, aby i to najmenšie škrábnutie znamenalu istú smrť.A keď náhodu ich plán nevýde, dajú mu vypiť otrávené víno.
Lerates by to nikdy neurobil no túžba po pomste za sestrinu pomatenosť a otcovu smrť ho presvedčia.
Leartes išiel do Oféliínej izby no tá bola prádna.Vtedy za ním prišla káľovná a povedala mu že Ofélia sa utopila, keď vešala vence na vŕbu pri rieke.
Horatio a Hamlet prídu na cintorín kde sa zhovárajú s hrobárom a roezerajú lebky a zamýšlají komu možu lebky patriť.Vtom príde sprievod a nesú Oféliino mŕtve telo aby ho opochovali.Hamlet a Horatio sa schovajú za pomník.Ale Hamlet vyjde z úkrytu a vyznáva svoju lásku k Ofélií.Nikdo ho však neberie vážne.Leartes sa naňho vrhnre a chytí go okolo krku a začnú spolú zápasiť.,,Museli ich roztrhnúť ako dve rozzúrené šelmy.Tak sa skomnčil pohrebný obrad,tak uložili do zeme nevinnú, tichú Oféliu."V ten deň sa má uskutočiť šermiarsky súboj .Hamlet s ním súhlasí.
Začne sa súboj.Kráľovná na Hamletovu počesť sa napije z otrávenáho vína skor ako jej v tom može Cludius zabrániť.,,Omdlela, keď uvidela krv!povedal Claudius.Nie,nie----to víno...drahý Hamlet ,to víno...som otrávená!a padla mŕtva na zem"Medzitým bojovali spolu Hamlet s Leartesom.Leartes ho ľahko zranil a otrávil.Hamlet mu vyrazil otrávený meč z ruky, rytiersky mu podal svoj otupený a začal bojovať s Leartesovým-otráveným čím otrávy Leartesa.,,Tu,Hamlet...zvolal umierajúci Leartes...Ani v tvojom tele niet pol hodiny života.Nástroj mojej zrady držíš v ruke"zbraň ostrú a jedom napustenú.Moj vlastný výklad sa vypomstil vo mne.Zomriem!Tvoju matku zabil jed...Už nemožem hovoriť..Vinný je kráľ...KRÁĽ!!"Hamlet našiel ukrývajúceho kráľa a prebodol ho otráveným kordom.Hamlet umiera v Horatiovom náručí, káže mu aby ľudu vyrozprával pravdu o jeho živote, nech naňho nespomínaju v zlom a prikazuje Horatiovy nech sa novým kráľom Dánska stane Fortinbras vracajúci sa z Poľska.
,,Tu puklo veľké srdce,...dobrú noc!A zbory anjelské nech ťa spevom kolíšu!".

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk