Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alexander Sergejevič Puškin Kapitánova dcéra

Na príkaz svojho otca je poslaný Peter Andrejevič Griňov z bohatej rodiny, slúžiť na vojnu, do pevnosti Orenburg. Cestou do pevnosti sú však nútení prenocovať v hostinci. Zachráni ich jeden tulák, ktorému sa potom Peter odmení svojím kožuchom. Na druhý deň sa vyberú do pevnosti. Kapitán pevnosti je starý generál Ivan Kuznič, ktorý jej aj velí. Žije tu spolu so svojou ženou Vasilisou Jegorovnou a dcérou Máriou Ivanovnou. Peter Andrejevič Griňov zdieľa izbu spolu s Alexejom Ivanovičom. Peter Andrejevič sa začína zaujímať o dcéru Ivana Kuzniča. Alexej Ivanovič mu ju vykresľuje ako zlú, namyslenú a hlúpu, pretože ju žiadal o ruku, ale ona ho odmietla. Keď sa Peter Andrejevič Griňov zoznámi s Máriou Ivanovnou a spozná ju, zaľúbia sa jeden do druhého. Neskôr požiada Peter Máriu o ruku a ona súhlasí. Keď sa túto správu dozvie Alexej Ivanovič, nahnevá sa a vyzve Petra na súboj. Ten výzvu príjme. V súboji sa zraní. Neskôr sa do pevnosti dostane správa, že Pugačovovi – zbojníkovi, sa podarilo vyvolať vzburu a spolu so svojou bandou zbojníkov a trestancov už zničil niekoľko pevnosti, pozabíjal veľa ľudí a vylúpil čo sa dalo. Tomuto prepadu sa nevyhne ani pevnosť Orenburg, na ktorej slúži Peter. Keď sa stretne Peter Andrejevič s Pugačovom, zistí, že je to tulák, ktorému daroval kožuch, keď išiel prvýkrát do pevnosti. Keď si aj Pugačov spomenul, kto je Peter Andrejevič, daroval mu milosť, hoci neposlúchol jeho príkaz a nepridal sa k nemu. Pôvodne chce ísť síce preč aj so svojou Máriou, lenže ona ochorie a tak je nútený odísť spolu so svojim verným sluhom Saveľjičom do druhej pevnosti v Belgorsku. Aj túto pevnosť začnú obliehať zbojníci. Petrovi sa však podarí uniknúť a zachrániť Máriu z Orenburgu. Cestou späť je však zadržaný a zavretý do väzenia, z podozrenia, že Pugačovov spojenec. Mária vyhľadá jeho rodičov a tí jej pomôžu zachrániť Petra Andrejeviča. Citát: „My tvojmu šťastiu nechceme brániť. Daj ti Boh za muža dobrého človeka a nie biľagovaného zradcu.“

Názor: Páčilo sa mi ako vedel autor opísať situáciu v cárskom Rusku aj charaktery postáv.
Naozajstný názor: Nebolo to až také hrozné, ale niekedy nudné. Ale ak to nemusíte čítať, nečítajte to :).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk