Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Martin Kukučín Keď báčik z Chochoľova umrie

Niečo o autorovi:
Vlastným menom Matej Bencúr. Narodil sa 17. mája 1860 v Jasenovej, v rodine oravského sedliaka. Detstvo prežil na dedine, čo neskôr ovplyvnilo aj jeho literárnu tvorbu. Dôkladne poznal myslenie a vzťahy jednoduchých ľudí žijúcich na dedine. V rokoch 1877-1884 pôsobil ako učiteľ v rodnej Jasenovej. Tam začal aj svoju literárnu tvorbu. Neskôr odišiel študovať do Prahy na Lekársku fakultu Karlovej univerzity. Po absolvovaní univerzity odchádza na ostrov Brač a v roku 1907 do Južnej Ameriky. Ako lekár pôsobil medzi chorvátskymi prisťahovalcami. Z ich života čerpal námet na svoj román Mať volá. Po prevrate sa vracia do Československa.No nezostáva tam natrvalo.Usadzuje sa až v kúpeľnom meste Lipik, kde 21. mája 1928 zomiera.

Dielo:
Kukučínovu tvorbu tvorili hlavne poviedky, romány, čiastočne cestopisy. Prvá poviedka Na hradskej ceste mu vyšla v roku 1883 v Národných novinách. K najznámejším dielam patria :Rysavá jalovica, Neprebudený,Z teplého hniezda,Keď báčik z Chochoľova umrie, román Dom v stráni, cestopis Prechádzka po Patagónii.Keď báčik z Chochoľova umrie.

Hlavnými postavami tejto poviedky sú Ondrej Tráva a Aduš Domanický.Príbeh je veľmi jednoduchý. Ondrej Tráva kúpi od Aduša sto mier jačmeňa. Postupne sa však dozvedá,že Aduš
nemá nič z obrovského majetku,ktorý mu v opilosti opisoval. Úporne sa snaží získať späť preddavok,ktorý dal Domanickému ako zálohu. „Pán zeman “sa snaží všemožne vyhovoriť, no Ondrej sa nenechá odradiť zemanovou hrou na city.Preddavok sa mu podarí získať späť,až keď si ako náhradu za jačmeň chce vziať štyri jasene,ktoré stoja pri hroboch Adušových predkov. Na tom mieste mu veľmi záleží. Až vtedy si Aduš uvedomuje „neoohraničenosť pustoty svojej duše“.

Charakteristika hlavných postáv:

ADUŠ DOMANICKÝ
Typický predstaviteľ upadajúcej zemianskej triedy. Celý život ho sprevádza tieň menom „Tragédia“. On sám si ju ani neuvedomuje alebo si ju nechce uvedomovať. Tragédia spočíva
v morálnom, ale aj majetkovom úpadku nie jedného, ale celého zemianstva. Kedysi bohaté a silné zemianstvo stráca svoj lesk. Príslušníci Adušovej generácie si to nechcú pripustiť. Niekde sa stala chyba .Tá možno nastala už pri ich výchove.

Bola im vštepovaná hrdosť a tejto bezcennej hrdosti ,ktorá im ničí život, nie sú sa sami schopní zbaviť.
Aduš je odkázaný na pomoc bohatého báčika z Chochoľova.Vie len klamať a oberať poctivých ľudí o ťažko nadobudnuté peniaze. Keby svoju fantáziu použil na zhodnotenie svojho neveľkého majetku,nemal by problém ako vyplatiť Ondreja, jeho majetok by sa mu nerozpadal pred očami.
O Adušovi sa nedá hovoriť ako o zápornej postave. Je to postava, ktorá je potrebná na zvýraznenie kontrastu. Každý človek bez rozdielu má svoje klady a zápory, autor si však vyberá len to, čo potrebuje. U Aduša sú to jeho záporné vlastnosti, ale aby nevyzeral ako úplný podvodník a klamár, autor vkladá do poviedky pasáž ,v ktorej si Aduš uvedomuje svoju prázdnotu.
/...nespokojnos a zároveò neschopnos zmeni svoj život v súhlade s túžbami .../

ONDREJ TRÁVA

Predstaviteľ sedliackej triedy. Gazdovstvo zavesil na kliniec a prenechal ho synovi. On sám sa začal venovať podnikaniu. Predáva všetko, čo ľudia potrebujú. Často sa mu podarí oklamať ľudí,lebo podľa kroja a výrečnosti vie identifikovať aké povolanie človek má, z akej dediny a stavu je. Na rozdiel od Aduša ide pevne za svojim cieľom /chce zbohatnúť/. Nevadí mu stáť
v daždi, vetre alebo na horúcom slnku a predávať.Cieľ je tak jasný, že jeho obraz prejde cez všeky prekážky. Má svoju taktiku ako kúpiť čo najlacnejšie a predať čo najdrahšie, ale tak, aby nestratil svojich chlebodarcov - zákazníkov. Nechce sa vzdať preddavku, ktorý dal za jačmeň. Nakoniec však zistí, že stráca čas vymáhaním peňazí, ktoré ako si spočiatku myslel, už nikdy neuvidí. Mrzí ho strata peňazí, ale život ide ďalej. Jeden neúspech by človeka nemal odradiť. Nakoniec peniaze dostane späť. Neminie ich však na nákup tovaru ako by sme predpokladali. Za vrátené peniaze kúpil mladej gazdine,ktorá ho nechala prespať vo svojom dome,kotúľku.Hlavné postavy kontrastujú nielen svojim postavením v spoločenskom rebríčku, ale i ponímaním životných a morálnych hodnôt. Zemianstvo v spoločenskom rebríčku bolo vždy postavené vyššie. No z morálnej a majetkovej stránky upadalo stále viac a viac. I keď Ondrej občas ľudí podviedol, vždy si kupujúci alebo predávajúci odniesol peniaze alebo tovar. Aduš však z ľudí vylákal preddavky a potom sa vyhováral, že tovar predal za výhodnejšiu cenu alebo ho musel založiť.Podvedení obchodníci nikdy viac svoje peniaze nevideli .Aduš nemal morálne zábrany. Bez problémov sa vystatoval tým čo nemal, a keď prišlo na lámanie chleba vyhováral sa na to, že nemôže tak zaťažovať báčika.

Hovorieval:“Keď báčik z Chochoľova umrie....“
Martin Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie.

Niečo o autorovi:
Vlastným menom Matej Bencúr.Narodil sa 17.mája 1860 v Jasenovej, v rodine oravského sedliaka. Detstvo prežil na dedine,čo neskôr ovplyvnilo aj jeho literárnu tvorbu. Dôkladne poznal myslenie a vzťahy jednoduchých ľudí žijúcich na dedine. V rokoch 1877-1884 pôsobil ako učiteľ v rodnej Jasenovej. Tam začal aj svoju literárnu tvorbu. Neskôr odišiel študovať do Prahy na Lekársku fakultu Karlovej univerzity. Po absolvovaní univerzity odchádza na ostrov Brač a v roku 1907 do Južnej Ameriky. Ako lekár pôsobil medzi chorvátskymi prisťahovalcami. Z ich života čerpal námet na svoj román Mať volá. Po prevrate sa vracia do Československa.No nezostáva tam natrvalo.Usadzuje sa až v kúpeľnom meste Lipik, kde 21.mája 1928 zomiera.

Dielo:
Kukučínovu tvorbu tvorili hlavne poviedky, romány, čiastočne cestopisy. Prvá poviedka Na hradskej ceste mu vyšla v roku 1883 v Národných novinách. K najznámejším dielam patria :Rysavá jalovica, Neprebudený,Z teplého hniezda,Keď báčik z Chochoľova umrie, román Dom v stráni, cestopis Prechádzka po Patagónii.Keď báčik z Chochoľova umrie.

Hlavnými postavami tejto poviedky sú Ondrej Tráva a Aduš Domanický.Príbeh je veľmi jednoduchý. Ondrej Tráva kúpi od Aduša sto mier jačmeňa. Postupne sa však dozvedá,že Aduš
nemá nič z obrovského majetku,ktorý mu v opilosti opisoval. Úporne sa snaží získať späť preddavok,ktorý dal Domanickému ako zálohu. „Pán zeman “sa snaží všemožne vyhovoriť, no Ondrej sa nenechá odradiť zemanovou hrou na city.Preddavok sa mu podarí získať späť,až keď si ako náhradu za jačmeň chce vziať štyri jasene,ktoré stoja pri hroboch Adušových predkov. Na tom mieste mu veľmi záleží. Až vtedy si Aduš uvedomuje „neoohraničenosť pustoty svojej duše“.

Charakteristika hlavných postáv:

ADUŠ DOMANICKÝ
Typický predstaviteľ upadajúcej zemianskej triedy. Celý život ho sprevádza tieň menom „Tragédia“. On sám si ju ani neuvedomuje alebo si ju nechce uvedomovať. Tragédia spočíva
v morálnom, ale aj majetkovom úpadku nie jedného, ale celého zemianstva. Kedysi bohaté a silné zemianstvo stráca svoj lesk. Príslušníci Adušovej generácie si to nechcú pripustiť. Niekde sa stala chyba .Tá možno nastala už pri ich výchove. Bola im vštepovaná hrdosť a tejto bezcennej hrdosti ,ktorá im ničí život, nie sú sa sami schopní zbaviť.
Aduš je odkázaný na pomoc bohatého báčika z Chochoľova.Vie len klamať a oberať poctivých ľudí o ťažko nadobudnuté peniaze.

Keby svoju fantáziu použil na zhodnotenie svojho neveľkého majetku,nemal by problém ako vyplatiť Ondreja, jeho majetok by sa mu nerozpadal pred očami.
O Adušovi sa nedá hovoriť ako o zápornej postave. Je to postava, ktorá je potrebná na zvýraznenie kontrastu. Každý človek bez rozdielu má svoje klady a zápory, autor si však vyberá len to, čo potrebuje. U Aduša sú to jeho záporné vlastnosti, ale aby nevyzeral ako úplný podvodník a klamár, autor vkladá do poviedky pasáž ,v ktorej si Aduš uvedomuje svoju prázdnotu.
/...nespokojnos a zároveò neschopnos zmeni svoj život v súhlade s túžbami .../

ONDREJ TRÁVA

Predstaviteľ sedliackej triedy. Gazdovstvo zavesil na kliniec a prenechal ho synovi. On sám sa začal venovať podnikaniu. Predáva všetko, čo ľudia potrebujú. Často sa mu podarí oklamať ľudí,lebo podľa kroja a výrečnosti vie identifikovať aké povolanie človek má, z akej dediny a stavu je. Na rozdiel od Aduša ide pevne za svojim cieľom /chce zbohatnúť/. Nevadí mu stáť
v daždi, vetre alebo na horúcom slnku a predávať.Cieľ je tak jasný, že jeho obraz prejde cez všeky prekážky. Má svoju taktiku ako kúpiť čo najlacnejšie a predať čo najdrahšie, ale tak, aby nestratil svojich chlebodarcov - zákazníkov. Nechce sa vzdať preddavku, ktorý dal za jačmeň. Nakoniec však zistí, že stráca čas vymáhaním peňazí, ktoré ako si spočiatku myslel, už nikdy neuvidí. Mrzí ho strata peňazí, ale život ide ďalej. Jeden neúspech by človeka nemal odradiť. Nakoniec peniaze dostane späť. Neminie ich však na nákup tovaru ako by sme predpokladali. Za vrátené peniaze kúpil mladej gazdine,ktorá ho nechala prespať vo svojom dome,kotúľku.Hlavné postavy kontrastujú nielen svojim postavením v spoločenskom rebríčku, ale i ponímaním životných a morálnych hodnôt. Zemianstvo v spoločenskom rebríčku bolo vždy postavené vyššie. No z morálnej a majetkovej stránky upadalo stále viac a viac. I keď Ondrej občas ľudí podviedol, vždy si kupujúci alebo predávajúci odniesol peniaze alebo tovar. Aduš však z ľudí vylákal preddavky a potom sa vyhováral, že tovar predal za výhodnejšiu cenu alebo ho musel založiť.Podvedení obchodníci nikdy viac svoje peniaze nevideli .Aduš nemal morálne zábrany. Bez problémov sa vystatoval tým čo nemal, a keď prišlo na lámanie chleba vyhováral sa na to, že nemôže tak zaťažovať báčika.

Hovorieval:“Keď báčik z Chochoľova umrie....“
Kristína Letenayová.
Použitá literatúra:
Literárna rukoväť.Slovenské pedagogické nakladateľstvo.Bratislava,1979.
Kukučín,Martin:Život.Matica slovenská.Martin,1952.
Kristína Letenayová.
Použitá literatúra:
Literárna rukoväť.Slovenské pedagogické nakladateľstvo.Bratislava,1979.
Kukučín,Martin:Život.Matica slovenská.Martin,1952.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk