Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Karel Čapek Bílá nemoc

V tejto hre sa stretávame s neznámou chorobou, ktorá je podobná malomo-censtvu a podľa bieleho fliačika objavujúceho sa na koži postihnutých, ju pome-novali biela choroba. Ľudí sa chytá panika a existujú rôzne dohady, prečo sa táto choroba šíri. Jedni sa nazdávajú, že je to mor alebo trest boží. Druhí si myslia, že ľudí je na svete priveľa a treba uvoľniť svoje miesto. Túto a aj iné informácie o tejto chorobe chceli zistiť aj novinári. Pýtali sa preto Dr. Sigelia, profesora na štátnej klinike dr. Lilienthala. Ten im prezradil, že choroba je nákazlivá, veľmi rýchlo sa šíri, ale zatiaľ nepoznajú pôvodcu. Postihuje len ľudí starších ako 45 rokov a predpisujú sa na ňu len hypermangán a peruánsky balzam, aj to len na odstránenie zápachu z rán. V pokročilom štádiu zostáva už len morfium na utí-šenie bolestí. O prijatie u prof. Sigelia požiada mladý lekár, dr. Galén. Rád by pracoval na klinike, aby tam mohol liečiť pacientov postihnutých touto chorobou liekom, ktorý sám vynašiel. Keby sa dokázali jeho dobré výsledky, bol by ochotný pre-zradiť recept na svoj liek. Profesor je zo začiatku neochotný vyhovieť jeho pros-be, ale nakoniec súhlasí a dr. Galénovi pričlení skupinku najchudobnejších pa-cientov.
V tom čase v jednej rodine číta otec články o tejto chorobe a nechce sa mu veriť, že je to až také vážne. Nepáči sa mu, že umierajú len starší ľudia. Jeho dcéra ale zastáva názor, že takto sa uvoľní miesto mladším, ktorí sa popri star-ších skúsenejších ľuďoch nemôžu uplatniť v práci. Syn s týmto názorom tiež súhlasí.
Na kliniku k prof. Sigeliovi prišli svetové lekárske kapacity, lebo sa dozve-deli o vynikajúcich výsledkoch tejto kliniky v liečení bielej choroby. Prof. Sige-lius zatajil, že je to zásluha dr. Galéna. Úspech nepripisoval sebe, ale celej klini-ke. Oboznámiť sa s dobrými výsledkami prichádza aj Maršal - vodca národa, ktorý pripravuje vojnu. Sprevádzajú ho minister zdravotníctva, generál vojska a suita vojenských pánov a lekárov. Všetci zdesene unikajú z izieb, v ktorých sú chorí neliečení Galénovou metódou. S pacientmi s Galénovým liekom to až také zlé nie je. Maršal blahoželá Sigeliovi k vynikajúcim výsledkom a profesor mu komplimenty vracia: „Vaša Excelencia, ťažko nachádzam slová.. Nám, klinike Lilienthalovej, sa dostalo takého vysokého uznania.

My, vedeckí pracovníci, sme si však vedomí, aká nepatrná a úbohá je naša zásluha proti tej, ktorá odvrá-tila oveľa horšiu hrozbu: hrozbu anarchie, epidémiu barbarskej slobody, lepru korupcie a mor spoločenského rozkladu, ktorý zachvátil a takmer smrteľne osla-bil organizmus nášho národa.“ Po Maršalovom odchode sa na chodbe objaví niekoľko novinárov. Dr. Galén využije príležitosť a oznámi im, že liek je jeho a požiada ich, aby písali proti vojne a apelovali na všetkých vladárov, nech u-zavrú večný mier. Len vtedy bude totiž ochotný prezradiť tajomstvo svojho lie-ku. V tejto chvíli prichádza dr. Sigelius a označí Galéna za duševne chorého. Novinárov požiada, aby opustili kliniku.
Dej sa opäť odohráva v príbytku rodiny, ktorej otec sa teší povýšeniu na riaditeľa účtárne v zbrojárskych podnikoch baróna Kruga. Všetci ostatní kandidáti na toto miesto totiž zomreli na bielu chorobu. Otec sa tiež nazdáva, že jemu a jeho rodine žiadne nebezpečenstvo nehrozí, pretože je už vynájdený liek a slepo obdivuje Maršala kvôli jeho vojenským plánom. Po prečítaní Galénovho stanoviska sa rozčúli, vraj žiaden štát nebude chcieť večný mier, pretože na zbrojenie sa vynaložili nemalé peniaze a v takomto prípade by sa museli zavrieť aj Krugove závody. Krátko na to si otec všimne biely fliačik na koži svojej ženy. Chytí ho hrôza a ponáhľa sa dr. Galénom, ktorý ju však odmieta liečiť, pretože nie sú chudobní a tiež preto, lebo otec sa nestotožňuje s Galénovým názorom na vojnu.
Prof. Sigelia navštívi barón Krug. Chce venovať veľkú sumu na výskum bielej choroby, pretože sám sa stal jej nositeľom. Dozvie sa, že sa navrhuje, aby sa všetci postihnutí premiestnili do táborov s neľudskými podmienkami. Pri tejto predstave ho striasa hrôza. V prezlečení za chudáka sa chce liečiť u dr. Galéna, ten ho však spoznáva a liečiť ho odmietne. Vystrašený Krug by aj bol ochotný svoje zbrojárske závody zavrieť, no jeho osobný priateľ, Maršal, mu to zakáže.
Maršal je rozhodnutý svoje vojenské plány uskutočniť a bez vypovedania vojny dá príkaz na provokácie a následné napadnutie susedného národa. Mládež je nadšená a za tento čin Maršala obdivuje. Barón Krug spácha samovraždu a nakoniec ochorie aj Maršal. Jeho dcéra a Krugov synovec, ktorí spolu chodia, uprosia Maršala, aby zastavil vojnu. Chceli tým dosiahnuť, aby za Maršalom prišiel dr. Galén, začal ho liečiť a prezradil recept na svoj liek. Dr. Galéna na ceste k Maršalovi ušliape dav Maršalových obdivovateľov, pretože v ňom vidia odporcu vojny. Galén zomiera a recept na jeho liek je navždy zničený pod nohami davu.

V otvorenom závere necháva autor čitateľa domyslieť si, že ľudstvo je určené na zánik, ak sa radikálne nezmení...

Hlavná myšlienka: Autor poukázal na boj proti vojne, utrpeniu, ktoré vojna
prináša a zodpovednosť každého jednotlivca za svoje posto-
je a konanie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk