Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Žiadosť

17. 6. 2002 1. domáca písomná práca
(Žiadosť)PETER TRILEC, ŠKOLSKÁ 14, 974 01 BANSKÁ BYSTRICAGymnázium J. G. Tajovského
Tajovského 25
974 01 Banská BystricaV Banskej Bystrici dňa 17. 6. 2002

VEC: Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Ja, Peter Trilec navštevujúci 2.F triedu, žiadam o uvoľnenie z vyučovania v dňoch 22. 6. 2002 až 26. 6. 2002. Svoju žiadosť odôvodňujem takto:
Ako úspešný riešiteľ Matematickej olympiády som bol pozvaný na celoštátne kolo v Matematickej olympiáde do Bratislavy konajúce sa v týchto dňoch (pozvánku prikladám). Chcel by com tam reprezentovať seba i gymnázium. Za kladné vybavenie ďakujem.


S pozdravom ______________________
Podpis

Prílohy: 1/1: kópia pozvánky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk