referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Nedeľa, 26. septembra 2021
Biblia
Dátum pridania: 13.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pitkez
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 024
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 18.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 31m 10s
Pomalé čítanie: 46m 45s
 Podľa pôvodu Bibliu delíme na knihy:
I. Kanonické – sú to knihy božského pôvodu, ktoré obsahujú Božie slovo, a preto sa označujú ako kánon, čo je súhrn biblických textov uznaných cirkvou.
II. Apokryfické – sú to knihy Biblie, ktoré sú menej známe, pretože sa v Bibliách väčšinou neuvádzajú, ale sú vydávané osobitne ako apokryfy. Apokryfické knihy sú vytvorené ľudskou rukou, a preto neobsahujú čisté Božie slovo, z čoho vyplýva, že nemajú takú hodnotu ako kanonické knihy, a preto ich cirkev nezahrňuje do kánonu pôvodných biblických textov. (apokryf je dielo pochybného autorstva, pochybnej hodnovernosti).


PREKLADY BIBLIE:
Starý zákon bol už v staroveku preložený do gréčtiny, do aramejčiny a sýrčiny. Z latinských prekladov je obzvlášť dôležitý Hieronymov preklad okolo roku 400 n.l.. Martin Luther preložil Bibliu do nemčiny, preklad Kralickej Biblie v rokoch 1579 – 1593.


Najstarší starosloviensky preklad Biblie je od sv. Cyrila a sv. Metoda. V roku 1936 profesor Jozef Rohá-ček preložil Bibliu a bola vydaná ako Svätá Biblia. Nový slovenský autorizovaný preklad Biblie bol vydaný v roku 1979 a prvý ekumenický preklad Nového zákona v roku 1995.


Biblia ešte ani zďaleka neodohrala svoju úlohu. Na svetovom trhu kníh si sústavne drží popredné miesto medzi všetkými knihami, a hoci je preložená do viac ako 1000 jazykov, stále pribúdajú nové preklady. Ale práve jej božský obsah jej dáva cenu a príťažlivosť i budúcnosť, v čom nemá konkurenta. Vie posilniť a vzpružiť vyčerpaného, potešiť zarmúteného a dať aj nádej.


JEDNOTLIVÉ ČASTI BIBLIE:
Genezis je grécko-latinský názov prvej knihy Pentateuchu. Toto je kniha pôvodu neba a zeme. V hebrejskej Biblii sa nazýva podľa prvých slov knihy Berešít = Na počiatku, lebo opisuje začiatky stvoriteľského diela (stvorenie sveta a prvého človeka) a začiatky vyvoleného Božieho ľudu (rozprávanie o patriarchoch). Štruktúra knihy je dosť jednotná. Čo do vonkajšej formy je materiál knihy usporiadaný do desiatich télodót = pôvod, pokolenie, potomstvo, rodopis, z ktorých päť poukazuje na negatívnu stránku a skazonosný vplyv Adamových synov a päť na pozitívne vlastnosti a spásonosné poslanie Izraelových synov. Po opise pôvodu neba a zeme hovorí o zemskom raji Edene, o Adamovom vyvolení a o jeho nepo-slušnosti voči Božiemu zákonu zneužitím života a moci. Rodopisu spravodlivého Noema, v ktorom sa cez potopu zachránilo ľudské pokolenie pred záhubou, zodpovedá rodopis Abrahámovho syna Izáka, v ktorom budú požehnané všetky budúce ľudské pokolenia. Podľa obsahu možno Genezis rozdeliť takto:
I. Predhistória – 1.) stvorenie sveta a človeka, 2.) začiatky ľudstva a prvý hriech, 3.) Kainovi a Setoví potomkovia, 4.) Potopa a Noe, 5.) Od Noema po Abraháma.
II. Obdobie patriarchov – 1.) Abrahám, 2.) Izák, 3.) Jakub, 4.) Jakubovi synovia: Júda a Jozef.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Biblia SOŠ 2.9100 791 slov
Biblia SOŠ 2.9511 1013 slov
Biblia GYM 2.9439 550 slov
Biblia GYM 2.9976 573 slov
Biblia 2.9762 482 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.