Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sofokles: Antigona

Kompozícia: prológ (úvod), 5. dejstiev, epilóg(záver)

Hlavné postavy: Kráľ OIDIPUS

dcéry synovia
Antigona Ismena Eteokles Polyneikos

Hrdá, neústupná Ústupčivá Hrdina vlastizradca

KREON
Po smrti Oidipa bol kráľom v Tébach

Manželka
EURIDIKA

Syn
HAIMON snúbenec Antigony

Prológ: Polyneikos tiahne s vojskom na Téby proti kráľovi Kreónovi.
V boji so svojimi bratom padnú Eteokles ako hrdina Polyneikos ako vlastizradca.
Kreón zakáže pochovať Polyneika čo v očiach Grékov znamenala potupa.
Antigona Kreónov príkaz nerešpektuje.

1. dejstvo: Kreón vyslovuje pred všetkými svoj príkaz. A v tom prichádza strážca s oznamom,
že Polyneikovo telo niekto pochoval.

2. dejstvo:Antigona je obvinená z porušenia kráľovho príkazu- krutý trest- majú ju za živa
pochovať v hrobke. Ona sa však necíti vinná lebo kráľ porušil božie zákony.

3. dejstvo:Haimon prichádza za otcom a prosí ho aby zmenil svoje rozhodnutie.

4. dejstvo:Antigona prichádza do kamenej hrobky kde sa lúči zo svojim ešte nenaplneným
životom.

5. dejstvo:Veštec prichádza za Kreónom a oznamuje mu ,že ani bohom sa jeho rozhodnutie
nepáči -neprimajú dym z obetí –veští nešťastie. Kreón ustupuje ale už pozde.

Epilóg: Antigona sa obesila na vlastnom závoji.
Haimon sa prebodol vlastným mečom.
Euridiku nájdu tiež v kaluži krvi.
Kreón zostáva sám –šalie od smútku a bolesti nad stratou rodiny.
Hlavná myšlienka: Autor dáva prednosť bohom, tradíciám a rodine pred vlastným životom
a šťastím.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk