referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Sobota, 23. januára 2021
Ľudovít Štúr
Dátum pridania: 31.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: peppka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 845
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Ako publicista
- Ako publicista bojoval proti feudálnej ústave v spolku Tatrín (1844) a najmä v Slovenských národných novinách s literárnou prílohou Orol tatranský (Slovenskje národňje noviny, 1945 – 48 Bratislava). Boli to prvé slovenské politické noviny a vychádzali v štúrovskej spisovnej slovenčine. Publikoval v nich ľudovýchovné články a zanikli pod nátlakom kossuthovskej moci 9.6.1848.
- Politické noviny
- Boli to skôr hospodárske noviny a opisoval v nich ako zveľadiť obchod a priemysel a vychádzali v nich aj články proti feudálnemu zriadeniu

Ako politik
- zaoberal sa zrušením poddanstva, zdanením šľachty, rozširovaním národného školstva, zveľadením priemyslu a obchodu. Odmietal feudalizmus, absolutizmus, stavovské privilégiá, maďarizáciu, vyznával moderné politické idey, ako ústavnosť, zastupiteľstvo, rovnosť národov, slovanskú vzájomnosť, obdivoval ľudovú kultúru a neprivilegované vrstvy. Propagoval moderné podnikanie, význam vzdelania, zakladal nedeľné školy, knižnice, spolky miernosti, vyzýval k pestovaniu národného umenia a zaslúžil sa aj o vznik slovenskej hymny, vlajky a znaku.
- Uhorský a Zvolenský snem, výstup na Devín a Žiadosti sú opísané hore.
- autonómny slovenský štát sa mal volať Slovenské okolie a slovenský jazyk mal byť úradný aj vyučovací
- roku 1829 vznikla na Bratislavskom lýceu Spoločnosť česko-slovanská, ktorá zaznamenala najväčší rozvoj roku 1935 po príchode Ľudovíta Štúra, jej cieľmi bolo vzdelávanie v rodnom jazyku, šírenie osvety, študovanie dejín a oslava významných slovenských historických udalosti. Táto spoločnosť bola roku 1837 zrušená vládnym nariadením.
- činnosť sa presunula na Katedru reči a literatúry česko-slovanskej, vedúcim katedry bol profesor Palkovič a Štúr bol jeho zástupcom. Roku 1843 bol Štúr z katedry pre svoje pokrokové myšlienky odvolaný pod zámienkou protištátnej činnosti. Na protest odchádza väčšina študentov s ním do Levoče, pričom vzniká Nad Tatrou sa blýska od Janka Matušku.
- Žaloby a sťažnosti Slovákov v Uhorsku na protizákonné prehmaty Maďarov
- Devätnáste storočie a maďarizácia

Ako básnik
- Dumky večerní
- cyklus básní a úvah, osobná reflexívna poézia, rozpor medzi snom a skutočnosťou
- Spevy a piesne
- intímna romantická poézia, verí v lepšiu budúcnosť
- O národných piesňach a povestiach plemien slovanských
- národnobuditeľská funkcia, čerpá z ľudovej poézie
- Slovanstvo a svet budúcnosti
- toto dielo je skôr filozofické
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Ľudovít Štúr GYM 2.9781 592 slov
Ľudovít Štúr GYM 2.9613 888 slov
Ľudovít Štúr GYM 2.9875 3480 slov
Ludovit Stur 2.9609 330 slov
Ľudovít Štúr 2.9493 169 slov
Ľudovít Štúr 2.9675 483 slov
Ľudovít Štúr GYM 3.0087 722 slov
Ľudovít Štúr SOŠ 2.9833 874 slov
Ľudovít Štúr 2.9722 524 slov
Ľudovít Štúr GYM 2.9807 2446 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.