Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lyrizovaná próza

Vznikla koncom 30 rokov minulého storočia. Hlavnými predstaviteľmi sú:Ludo Ondrejov, František Švantner, Dobroslav Chrobák, Margita Figuli.

Týto predstavitelia uplatnili moderné, rozprávačské, a kompozičné postupy. A obohatili prózu o nové prvky.

Znaky: Odohrávajú sa v prostredí prírody, odmietajú mesto a jeho morálku, dôraz kladú nie na dej, ale na vnútro postáv. Postavy sú výnimočné zvláštne osoby, žijú v dôvernom styku s prírodou, konajú pudovo a sú citovo založení. Nezobrazujú historické spoločenské prostredie, často nie je určené miesto a čas deja. Využívajú prvky ľudovej slovesnosti, najmä rozprávok napr: symboliku čísel, kompozíciu.. Zameriavajú sa na zobrazenie konfliktu medzi dobrom a zlom a na motívy lásky a priateľstva.

Ľudo Ondrejov
Vlastným menom Ján Mistrík. Narodil sa v Juhoslávii v Slanom ale zomrel v BA. Veľkú časť svojho života prežil v BB. Bol priekopníkom lyrizovanej prózy. Do literatúry vstúpil básnickou zbierkou
Martin Nociar Jakubovie – Dej sa zakladá na symboloch a alegóriách. Martin opúšťa rodný dom, lúči sa s matkou, odchádza do sveta. Chce nájsť spravodlivosť, ale stretáva sa iba s biedou a nepochopením. Po rokoch sa s ubolenou dušou vracia späť medzi hory aby našiel nový zmysel života. Dozvedá sa, že matka už zomrela a v jeho rodnom dome bývajú cudzí ľudia. Prichádza k hore Veľkých Vidín, ktorá mu zvestuje posolstvo o krajšom živote.

Ďalšie diela:Mámenie
Bez návratu
Pijanské piesne
Vrcholné dielo: Zbojnícka mladosť – Jerguš žije so svojou matkou s 2 súrodencami uprostred krásnej prírody. Otec mu už nežije a povráva sa že bol zbojníkom. Jeho smrť je opradená tajomstvami. Jerguš má výnimočné vlastnosti. Je šikovný, veľmi silný, rozumie si zo zvieratami. Jeho bezstarostné detstvo sa skončí po zlých skúsenostiach v meste v továrni, kde ho páni ponižujú a majster ho zbije. Jerguš utečie do hôr. Neskôr sa stane zbojníkom a medzi ľuďmi koluje povesť, že ho nikdy nechytia.
Pokračovanie: Jerguš Lapín
2 pokračovanie :Na zemi sú tvoje hviezdy
Je to trilógia , ktorá má spoločná názov Slnko už vystúpilo nad hory
Tvorba pre deti: Rozprávky z hôr
Africký zápisník
Príbehy v divočine

Dobroslav Chrobák

Narodil sa v Hybe v roku 1907 a bol elektrotechnickým inžinierom. Prednášal na vysokej škole technickej a pracoval v česko-slovenskom rozhlase. Napísal zbierku noviel:
Kamarát Jašek – obsahuje 8 noviel. Patrí sem novela: Poviestka, Učenlivá Marta a starostlivá Mária, Návrat Ondreja Baláža.

Návrat Ondreja Baláža – Ondrej sa po 17 rokoch vracia domov. V dedine sa zastaví pri pomníku na ktorom sú vytesané mená mŕtvych vojakov, ktorí padli v prvej svetovej vojne. Medzi nimi je aj jeho meno, ale nie je tam dátum smrti. Ide do svojho domu, kde sa stretáva so svojou ženou. Tá ho nepozná. Ondrej vo vojne prišiel o nohu. Rozprávajú sa spolu ale Ondrej neprizná svoju totožnosť. Vymyslí si príbeh , že poznal jej muža a dá jej hodinky a fotku, ktorú jej vraj zanechal manžel. Žena mu dá najesť s Ondrejovou lyžicou. Novela sa končí tým, že Ondrej neprizná svoju totožnosť a odíde. Cestou preč si sám vyryje dátum smrti na pomník. Hlavná myšlienka: nezmyselnosť vojny a jej následky na živote ľudí. Vojna im zmenila a zničila život.
Drak sa vracia –novela, nesie v sebe všetky znaky lyrizovanej prózy. Napr: dej sa odohráva v prírode v prostredí prírody, má rozprávkový baladický charakter, využíva prvky lyriky.

Hlavné postavy: Martin Lepíš – drak, Eva, Šimon Jariabek. Dej sa odohráva v podtatranskej prírode. Hrnčiar našiel opustené dieťa, vychoval ho a vyučil remeslu. Keďže hrnčiar bol takmer slepý, chlapec bol stále sním a nenašiel si kamarátov. Starý hrnčiar zomrel a dedinčania upodozrievali Draka , že ho zabil. Ľudia pripisovali Martinovi vinu za všetko zlé čo sa v dedine stalo. Mysleli si, že má čarodejnícku moc. Dedinčania Draka zbili a opatrovala ho Eva, hoci ju za to odcudzovali. Keď Drak vyzdravel odišiel z dediny. Eve sa narodil syn, ktorého vychovala jej matka. Keď sa Drak nevracal vydala sa za Šimona. Po rokoch sa Drak vrátil do dediny. Práve vtedy začali horieť lesy, v ktorých mali dedinčania dobytok. Drak sa ponúkol, že stádo privedie späť do dediny. Nikto mu neveril a preto sním vyslali aj Šimona. Drak stádo zachránil, ale Šimon si aj tak myslel, že Drak ich chce oklamať a predať ich stádo Poliakom. Vráti sa do dediny a podpáli drakovi dom. On sa však vráti aj so stádom aj s mladou dievčinou. Eva si až teraz uvedomila, že Drak ju nemiluje a konečne si našla cestu k Šimonovi. Šimon sa hanbil za to, čo urobil. Drak mu ale odpustil. Nakoniec sa skamarátili.

Margita Figuli

Narodila sa vo Vyšnom Kubíne, maturovala na OA v BB. Pracovala ako úradníčka v Tatra banke. Uverejňovala v časopise Elán, Slovenských pohľadoch a Živena. Znaky jej tvorby:

  • dominancia sociálnych motívov
  • prítomnosť kresťanskej morálky
  • postavy sú rozdelené na dobré a zlé podľa morálnych princípov.
  • Rozprávačom je postava z príbehu
  • Dej strieda napätie a uvolnenie
  • Príroda rámcuje dej v pozadí.

Pokušenie – zbierka noviel, v ktorých odkrýva vnútorný svet ženy,
jej ľúbostné pocity, emancipáciu, priklonila sa k rozprávkovosti.

Tri gaštanové kone – noviel je malou ľúbostnou drámou, veľmi netypickou pre naturalizmus je v pozadí stojací sociálny problém spočívajúci na majetkových vzťahoch. Hlavné postavy: Peter- sirota, živý sa predajom dreva, je čestný a citlivý človek. Jano Zápotočný – jeden z najbohatších gazdov, sebecký a bezohľadný. Magdaléna Maliarikova – jemná citlivá, z krčmárskej rodiny. Postavy sú rozdelené na zlé a dobré. Motív kone má kľúčový význam. Kone symbolizujú čistotu, silu a dobro.

Dej: Magdaléna a Peter, ktorí sa poznajú od malička si sľúbia večnú lásku a vernosť. Peter odchádza a Magdaléna svoj sľub nedodrží nie však jej vinou. Na naliehanie svojej matky, ale aj preto, že ju Zápotočný zneuctil, rozhodne sa Magda vydať sa za Zápotočného. Jej život sa s týmto surovým a krútim mužom stáva pre ňu ťažký. Jano ju fyzicky a psychicky týra. Jej utrpenie sa skončí, keď Jano zomiera pod kopytami gaštanového koňa, ktorému chcel vypáliť meno Tulák. Táto prezývka patrila Petrovi. Peter sa vrátil ako aj Magdaléne sľúbil. Začínajú svoj spoločný a šťastný život.
Babylon- historický román z obdobia chaldejskej ríše pred jej dobytím Peržanmi.
Mladosť – autobiografický románová kronika

František Švantner

Narodil sa v Bystrej a vyštudoval učiteľský ústav v BB. Pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach. Neskôr pracoval ako referent Matice slovenskej. Zomrel v Prahe. Znaky tvorby: „Tajomno-reálno“ Postavy prechádzajú vývojom od reálnych k tajomným. Hrdina je zmietaný vášňami. „Sila personifikácie prírody“ vždy prítomná smrť, zahalená tajomstvom. Autor zatajuje dej, príroda sa stáva súčasťou postáv.

Málka – súbor noviel so slabou dejovou líniou. Príbehy sa odohrávajú v prostredí slovenských hôr, kam nezasahuje civilizácia, prítomná je smrť. Hrdinovia sa nezaťažujú mravnými a filozofickými otázkami. Správajú sa reálne, živelne, pudovo. Postavy: Málka - slúžka
Michlčík - krčmár
Miachalčíčka - jeho žena

Dej:
Dej sa odohráva v Beňaduši, kde Málka slúžila u Michalčíka v krčme, kde chodil aj valach, keď nebola robota na salaši. Valachovi sa Málka páčila a chcel sa s ňou oženiť. Chcel sa s ňou dohodnúť, lebo o ničom nevedela. V krčme zostala iba Michalčíčkaa tá bola celá roztrasená, lebo Michalčík sa už 4ani nevracal z jarmoku. Bála sa o neho, lebo mal pri sebe
30 000. Valach išiel za Málkou, aby sa s ňou dohodol. Málka mu povedala, že sa opýta brata a zajtra mu povie. Valach nepoznal jej brata a myslel si, že Málka je sirota. Keď odchádzal bol veľmi šťastný a tak sa išiel nadýchať čerstvého vzduchu. Rozbehol sa na salaš a ľahol si do trávy kde zaspal. Keď sa prebudil bola pri ňom Málka. Málka povedala, že si ho vezme, ale musí dať na ňu pozor. Dohodli sa, že sa stretnú na druhý deň. Keď sa valach vrátil na salaš našiel tam Šajbana. Od honelníka sa dozvedel, že je to nejaký privandrovalec, ktorý prišiel bez košele a že sa celý čas s bačom o ničom rozprávali. Na druhí deň išiel Šjaben s ovcami a Valach po drevo. Večer išiel Valach čakať Málku na dohodnuté miesto. Málka stále nechodila. Vtedy prišiel honelník z listom, ktorý poslala Málka. Valach nevedel čítať ani písať. Honeľník mu povedal, že list mu prečíta Šajaban. Lebo taký istý lístok priniesol dnes od Šajbana Málke.


Keď sa vrátil Šajban mu list prečítal a bolo tam napísané, aby nechodil do mesta pre zlato, lebo Málka sa nechce vydávať. Ráno išiel Valach s ovcami na pašu a videl, že ho Málka čaká. Rozbehol sa k nej, a vedy začul Šajbanov hlas. Schoval sa do krovia a videl, že Málka drží v rukách Šajbovú krvavú košeľu. Málka hovorila o tom, že môžu Šajabana dolapiť. Šajban hovoril, že na druhý deň odíde od Ameriky a Málke pošle peniaze a pas. Michalčíčka bola u žandárov. Keď sa Šajban s Málkou rozišli, Valach si počkal na Šajbana a pobil sa s ním. Zápas netrval dlho, Šajban bol múdrejší. Valach sa vybral za Málkou, keď za ňou prišiel, povedal jej, že bol u žandárov a všetko im povedal. Povedal jej aj, že na salaši sa usadí zbojník, ktorý zabil Michalšíka. Opýtal sa jej, či ju má rad. Povedala, že áno, lebo je to jej brat. Bola už noc a žandári sa blížili k salašu. Valach sa rozhodol, že im prkazí dolapenie Šajbana. Atak im skrížil cestu. žandári začali strieľať no netrafili. Ráno bol už Śajaban za horami a Valach pýta honeľníka, kde je bača .Povedal mu, že ho odviezli žandári.
Vedľa ohniska ležala Málka a popri nej sa ťahal potôčik krvi.

Lyrickým hrdinom je Valach. Je to individualista, radi citmi a je úzko spätý s prírodou..
Nevesta hôl – autor personifikuje každú zložku románu. Prírodu zobrazuje ako živú bytosť, vrchy sa rozprávajú medzi sebou, prihovárajú sa hrdinovi. Svet vrchov symbolizuje Zuna, tajomná, poloreálna, polofantastická bytosť. Dej príbehu ma iracionálny mýtický charakter. Hlavná postava rozprávač sa vracia do rodného kraja sprevádza ho kôň Eguš. Rozprávač: Hájnik Libor
Rozprávač: Hájnik Libor

Spomína na dievča z detstva. Je ním Zuna, dcéra slepého mlynára. Od dedinčanov sa dozvedá, že je dievča ľahkých mravov. Zuna pred všetkými uniká, je dieťaťom prírody, napodobňuje jej zvuky a rozumie jej. Uniká aj Hájnikovi, ktorý po nej veľmi túži. Mal o ňu záujem aj uhliar Tavo, bývalí námorník s odpudzujúcim zovňajškom, ktorý verí v čistotu Zuny. V románe začnú prelínať iracionálne prvky. Objavuje sa On záhadný tulák, ktorý vyzerá ako človek ale v skutočnosti nepatrí k ľudskému plemenu. (poločlovek, polovlk) Zuna sa zverí Hájnikovi, že je v zajatí tohoto poločloveka. Hájnik sa rozhoden zabiť záhadného vlka. Stretne sa s Tavom, ktorý ho odvedie na posledné stretnutie so Zunov. Zunu nedostane ani Tavo ani Hájnik ale tajomný On. Zuna ho chce zachrániť ale nakoniec ho zabije, prehryzne mu hrdlo. V závere románu Zuna zmizne. Vychovali ju vrchy, hole si ju napokon aj vzali, pretože aj hole majú svoje nevesty.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk