Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Janko Kráľ

Narodil sa v Liptovskom Mikuláši v rodine mäsiara, nebohatej meštianskej rodine. Študoval na lýceu v Kežmarku, Levoči a BA, kde istý čas býval u Štúra a jeho prednášky o ľudovej poézii mali na neho vplyv. Napísal tu prvé básne v slovenčine, ktoré uverejnil v druhom ročníku almanchu Nitra. Po Štúrovom zosadení z funkcie opustil BA a túto udalosť opísal v básni: Duma bratislavská. V štúdiu v Levoči nepokračoval. Istý čas pracoval v advokátskej kancelárii v Pešti. Revolúciu 1848 privítal. Odobral sa na Slovensko aktivizovať ľud. Bol zatknutý a uväznený. Po prepustení sa pridal k Slovenským dobrovoľníkom. Po páde revolúcie pracoval ako úradník. Prepustili ho a po vypuknutí týfusovej epidémie v Zlatých Moravciach sa stal jej obeťou.

Dráma sveta - reflexívno-filozofická lyrika. Obsahuje 70 básni. Historiu opisuje ako vládu diabolských síl, ktoá vedie k zotročovaniu ľudstva.

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko - balada. Vyzdvihuje odvahu vzbúriť sa proti zvyčajnému spôsobu života a zmeniť osud národa. Delí sa na 3 časti:
1 časť: úvahová, obsahuje autorove úvahy, opis kraja, o akom sníva
2.časť: baladická, má formu ľudovej balady.
3.časť: je štylizovaná tak , akoby túto povesť ľudia rozprávali.

Zverbovaný, Pán v tŕní, Kvet, Zabitý - balady
Kríž a čiapka, Bezbožné dievky - balady, v oboch zobrazil mravné zmýšlanie a cítenie ľudu, ovplyvnené poverami. V prvej roztopašnosť a zneúctenie hrobu. V druhej privolávanie diabolskej moci čarami, ktorými si dievky chceli získať ženíchov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk