Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Hollý

(1785 – 1849)

- predstaviteľ slovenskej klasicistickej literatúry

Narodil sa v Borskom Mikuláši. Študoval na gymnáziu v Skalici a v Bratislave. Teológiu v Trnave. Ako katolícky kňaz pôsobil najdlhšie v Maduniciach pri Piešťanoch. V roku 1842 mu zhorela fara a bol ťažko zranený. Odišiel k priateľovi Lackovičovi na Dobrú vodu, kde zomrel.

TVORBA:

Písal v Bernolákovčine. Používal ju najmä pri prekladoch Antických klasikov (Homér, Vergílius, Ovídius).

Súbor vychádza pod názvom Rozličné básne.
- je to antológia a je dôkazom toho, že Bernolákovčina je vhodný jazyk aj na básnické obrazy.

EPOSY: Svätopluk, Cyrilometodiáda, Sláv

Svätopluk:
- je to rozsiahly epos z čias Veľkej Moravy. Má 12 spevov.
CIEĽ: „pozdvihnúť národné uvedomenie Slovákov“.

Svätopluk vydal Rastislava Nemcom, ktorí ho oslepia a uväznia. Neskôr je vo väzení aj Svätopluk. Vo väzení ľutuje, že sa stal kráľom a rozmýšľa nad tým, ako by slobodne žil. Boh sa zľutuje nad Svätoplukom a posiela mu Karolmana, ktorý ho vyslobodí. Svätopluk bude spolupracovať s Nemcami. Aby bol zväzok ešte pevnejší, Karolman mu sľúbi svoju dcéru Adelaidu za ženu. Svätopluk súhlasí a Slováci sú sklamaní jeho zradou. Karolman usporiada na počesť hostinu a rytierske hry. Svätopluk tam hovorí o Slovanoch, ktorí sa dostali do Európy z bohatej Indie. V novej vlasti sa museli brániť nájazdom bojových kmeňov, cenili si mier, boli pracovití a pohostinní. Karolman daruje Svätoplukovi zbraň a najkrajší štít. Začína sa boj so Slovanmi, Svätopluk sa pridá k Nemcom. Tiahnu na Dunaj. Svätopluk predstúpi pred Slavomíra a informuje ho o zámeroch Karolmana. Svätopluk víťazí a rozhodne sa uskutočniť Božiu vôľu, založiť veľký štát Slovanov.

Cyrilometodiáda: život Slovanských apoštolov a pôsobenie na Veľkej Morave.

Sláv: dej je umiestnený do obdobia pred VM

Selanky: oslavuje Slovenskú prírodu a pastierov, po prvýkrát vniesol do literatúry obyčajných roľníkov

ÓDY: Na Mlič, Na Slovenský národ

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk