referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Realizmus
Dátum pridania: 12.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 648
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 21.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 35m 10s
Pomalé čítanie: 52m 45s
 
RUSKÁ LITERATÚRA:

- pomerne ťažké pomery, napriek víťazstvu obrovské straty, preto téma vojny rezonuje veľmi dlho – až do 80. rokov
- jediná metóda je metóda soc. realizmu – vzniknuté diela pôsobili dosť schematicky. Diela písané inou metódou nemohli byť publikované, mnohí autori boli prenasledovaní a museli odísť do emigrácie

BORIS PASTERNAK

- najprv sa venoval poézii, kde hl. myšlienkou bola jednota človeka a prírody – kritika mu vyčítala nezrozumiteľnosť a to, že jeho básne boli málo revolučné
- román Doktor Živago – kvôli nemu bol prenasledovaný a kritizovaný – vyčítali mu protisovietske tendencie
- autor real. zobrazuje udalosti v Rusku v r. 1903-1929 (WWI., februárová a Októbrová revolúcia, občianska vojna, nová ekonomická politika)
- Zachytáva životné osudy Doktora Živaga od detstva až po smrť v r. 1929. Pochádzal z bohatej rodiny, no ako 10-ročný osirel a k sebe ho vzali príbuzní. Vyštudoval medicínu, jeho kariéru však prerušila WWI. Vo vojne bojuje, potom pracuje v nemocnici. Nikdy sa nezmieril s myšlienkou boľševickej propagandy. Jeho žena a syn emigrovali do Franc., on odchádza na Ural. Tam sa stretáva s Larisou, svojou bývalou tajnou láskou. Ich stretnutia sú krátke, ale intenzívne, pretože L. je už vydatá. Stále na seba myslia. L. však odchádza a Ž. tak stráca zmysel života. Vracia sa do Moskvy – snaží sa navrátiť nejaký vzťah, ale nič sa mu nedarilo. Nasleduje epilóg, kde sa postavy – dôstojníci vyjadrujú k pracovným táborom a k situácii po vojne.

ALEXANDER SOLŽENICYN

- novela Jeden deň Ivana Denisoviča – opisuje 1 deň väzňa č. 859, opisuje život v sibírskych pracovných táboroch = gulagoch. Postavy sú z rôznych spol. vrstiev a povolaní, chorí, invalidi... – sú to rôzne typy postáv s rovnakým osudom. Je obrazom celej spoločnosti, autor verne zobrazuje osudy nespravodlivo obvinených a to, že si dokázali zachovať ľudskú dôstojnosť. Toto dielo sa považuje za pomník, ktorý postavil jednoduchému človekovi, ktorý aj pod tlakom toho, že mal k hlave priloženú pištoľ, si dokázal zachovať ľudskú dôstojnosť a prejaviť úctu k človekovi, Bohu a práci. Má dokumentárny charakter, lebo zachytáva 1 deň od prebudenia až do večera.
- Súostrovie Gulag – má 7 častí rozdelených do 3 kníh, opisuje zážitky a udalosti zo ZSSR za čias Lenina a Stalina. Dielo opisuje zatýkanie nepohodlných ľudí v porevolučných rokoch, zatýkaní sú ľudia zo všetkých spol. tried, národností i pohlaví, členovia iných pol. strán, obyčajní ľudia, rôznych vyznaní, predstavitelia inteligencie i robotníckych tried. Zatýka sa v noci bez odporu, takmer vždy ide o nevinných ľudí, ktorí sú podozrení zo špionáže. Autor opisuje svoje zatknutie a pocity po ňom. Nasleduje vyšetrovanie, je prinútený podpísať vymyslené obvinenia (odolnejších nadrogovali, mučili psych. i fyz.). Opisuje zvyky vo väzení (tvrdá disciplína). Hovorí o vývine zákona, dokazuje absurdnosť obvinení sov. vlády v najväčších súdnych prípadoch. Ďalej opisuje transport vlakom do táborov, veľmi ťažké podmienky v prepravovni, distribučných väzniciach. Samotné tábory sú určené pre 30 000 ľudí, ale je ich tam 100 000, trpia nedostatkom jedla a nezmyselnými trestami. Autor takisto rozoberá vznik a rozšírenie koncentračných táborov, uvádza dejiny ich vývoja, nakoniec opisuje život v tábore. Opisuje aj zúfalé pokusy väzňov dostať sa preč, vplyv táborov na psychiku – ľudia sa na 1 strane boja, na 2. sú ľahostajní voči svojmu osudu, sú zmanipulovaní, nezmyselne čakajú na amnestiu. V 4.,5. a 6. časti sa autor venuje vlastným zážitkom z väzenia, galejí a vyhnanstva. V 7. časti sa venuje pol. režimu a väzeniam v období po Stalinovej smrti, opisuje udalosti, ktoré sa odohrali po vydaní jeho kníh.
- dielo je verným opisom udalostí, ktorý vďaka pútavému autorovmu štýlu vyznieva ako plynulé rozprávanie. Je tu priamy kontakt autora s čitateľom.
- veľmi úspešne využíva iróniu, niekedy až čierny humor, čím chce poukázať na absurdnosť nútených prác
- hl. myšlienka: celé dielo vyznieva ako výčitka režimu a ľudí, ktorí na tieto hrôzy hľadeli a nič neurobili
- dielo obsahuje aj fil. úvahy
- je mementom pre všetky národy, aby neurobili rovnaké chyby – diktatúru, ktorá by pošliapavala ľudské práva
- Rakovina – rakovinu porovnáva so spoločnosťou, obe sú nevyliečiteľné
- Červené koleso = diktatúra komunizmu, ktorá dlávi všetko, čo jej príde do cesty

VALENTIN RASPUTIN

- majster psych. prózy
- zameral sa najmä na mladých ľudí – ich problémy a ochranu sibírskej prírody
- diela: Ži a pamätaj; Lúčenie s Maťorou

ČINGIZ AJTMATOV

- Popravisko – altruistický (= ľudomilný) román – autor rozvíja 2 línie: 1. Príbeh vlčice, ktorá si chráni svoje mláďatá. Ľudia ju prenasledujú, chcú zabiť mláďatá. Zomiera guľkou pastiera, ktorému zobrala dieťa ako náhradu za svoje. Ide o kritiku devastovania prírody a o spolunažívanie v súlade s prírodou. 2. Príbeh mladého muža, ktorého vylúčia zo semináru za voľnomyšlienkárstvo. Jeho filozofiou je hľadať dobro v ľuďoch. Dostane sa medzi zberačov konope, chce tam pôsobiť akoby misionár – autor ho opisuje ako novodobého Krista. Nakoniec aj skončí podobne – priviažu ho o strom a tam ho nechajú zomrieť.
- hl. myšlienka: aký zmysel má ľudský život, akú má cenu a akú humanizmus

RUSKÁ POÉZIA:

VLADIMÍR VYSOCKIJ – svoje básne si zhudobňoval
ROBERT ROŽDESTVENSKIJ
 
späť späť   3  |  4  |  5  |  6  |   7   
 
Podobné referáty
Realizmus 2.9451 721 slov
Realizmus GYM 3.0226 165 slov
Realizmus GYM 2.9727 1065 slov
Realizmus 2.9769 374 slov
Realizmus GYM 2.9754 5788 slov
Realizmus GYM 2.9884 1439 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.