Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Martin Kukučín

Martin Kukučín

Narodil sa v sedliackej rodine ako syn Jána Bencúra Juriša a Zuzany, rodenej Paškovej. Mal dvoch bratov a jednu sestru. Vzdelanie získal na slovenskom gymnáziu v Revúcej, Martine a v Banskej Bystrici, gymnázium navštevoval v Kežmarku a dokončil v Šoproni. Chcel sa prihlásiť na teologickú fakultu v Bratislave, no kvôli protislovenskej atmosfére, ktorá na fakulte vládla, sa napokon rozhodol pre štúdium na lekárskej fakulte v Prahe.

Pamätná tabuľa v Selci

Po skončení školy a absolvovaní praxí v Bratislave, Innsbrucku a vo Viedni sa neúspešne pokúšal zamestnať na Slovensku, preto sa prihlásil na súbeh a v roku 1893 dostal miesto obecného lekára v obci Selca na ostrove Brač (dnešné Chorvátsko). Spolu s lekárskou ordináciou si zriaďuje i lekáreň a stáva sa aktívnym členom a neskôr (v roku 1904) aj predsedom čitateľského a kultúrneho spolku „Hrvatski Sastanak“. V rokoch 1896-1897 sa pokúsil vrátiť na Slovensko, no tento pokus sa mu nevydaril.

V roku 1904 sa oženil s Pericou Didolićovou. V roku 1908 odchádzajú do Južnej Ameriky, kde sa usadia v Punta Arenas v Čile, mieste, kde sa usadilo mnoho chorvátskych vysťahovalcov. V rokoch 1922-1924 žil opäť na Slovensku, v rokoch 1924-1925 zas väčšinou v Chorvátsku. V roku 1925 sa ešte raz vracia nakrátko do Južnej Ameriky, aby vysporiadal svoje majetkové záležitosti, a na jar v roku 1926 sa definitívne vracia i so svojou chorou manželkou do kúpeľov Lipik v Juhoslávii, kde nakoniec aj v neďalekej nemocnici zomiera. Pochovaný je dočasne v Záhrebe, v roku 1928 sú jeho telesné pozostatky prevezené do Martina na Národný cintorín, kde ho pochovali 29. októbra 1928.

Tvorba

Svoju literárnu tvorbu odštartoval v roku 1883 poviedkou „Na hradskej ceste“. Spočiatku sa venoval hlavne písaniu poviedok a noviel, v ktorých sa vracia do svojej mladosti a k svojim prvým zamestnaniam, no taktiež takmer fotograficky podáva obraz dedinského života a sedliackeho zmýšľania. Svojim dielom „Dom v stráni“ založil tradíciu dedinského románu. V začiatkoch tvorby bola pre jeho diela charakteristická groteskno-humoristická štylizácia príbehov, no po roku 1918 sa jeho diela napĺňajú skôr tragicko-nostalgickými a exitencionálnymi starosťami o osud vlastného národa a ľudstva. Pre Kukučínovo dielo je charakteristická viera v človeka - i keď sa Kukučín často posmieva nad obyčajným človekom, či kritizuje spoločenské pomery, stále verí v možnosť nápravy svojich postáv.

Próza

* 1883 - Na hradskej ceste, poviedka
* 1885 - Rysavá jalovica
* 1886 - Neprebudený
* 1890 - Keď báčik z Chochoľova umrie, poviedka
* 1891 - Na podkonickom bále
* 1892 - Koniec a začiatok
* 1892 - Dve cesty
* 1893 - Dies irae
* 1899 - Hody, poviedka
* 1911 / 1912 - Dom v stráni, román z prostredia Brača
* 1922 - Črty z ciest. Prechádzky po Patagónii, cestopis
* 1922 - Mladé letá, spomienky na štúdium
* 1926 - Mať volá, román o chorvátskych vysťahovalcoch v Čile
* 1929 - Bohumil Valizlosť Zábor, historický román
* 1929 - Lukáš Blahosej Krasoň, historický román
* 1930 - Košútky. Klbká. Rozmarínový mládnik.
* Čas tratí - čas platí, poviedka
* Máje, poviedka
* Pán majster Obšíval, poviedka
* Na jarmok, poviedka
* Na Ondreja, poviedka
* Hajtman, poviedka
* Obecné trampoty, poviedka
* Z teplého hniezda
* Veľkou lyžicou
* Panský hájnik
* O Michale
* Na svitaní
* Ako sa kopú poklady
* Pozor na čižmy
* Sviatočné dumy
* Tri roje cez deň
* Svadba
* Parník
* Štedrý deň

Dráma

* 1907 - Komasácia, prvá realistická divadelná hra so sociálnou tématikou
* 1922 - Bacuchovie dvor
* 1924 - Obeta

Tvorba

1882 - 1884 Rukopisné práce:

* Čo komu súdenô
* Život – ľúbosť
* Falošnosť
* publikované obrázky
* Na hradskej ceste
* Čas tratí – čas platí
* Máje
* Pán majster Obšíval
* Susedia

Realistické črty z dedinského prostredia:

* Na jarmok
* Dedinský jarmok
* Na Ondreja
* Hody
* Hajtman
* Obecné trampoty

1884 - 1886

* Poviedky a črty
* Z teplého hniezda
* Panský hájnik
* Na svitaní
* O Michale
* Ako sa kopú poklady
* Pozor na čižmy
* Veľkou lyžicou
* Sviatočné dumy
* Tri roje cez deň

1887 - 1903

* Na obecnom salaši
* Z našej hradskej
* Pred skúškou
* Na stanici
* 1891 Regrúti
* 1887 Visitatio canonica
* 1892 Tichá voda
* Preháňanky
* Za ženou
* Dedina v noci
* 1889 Mladé letá
* 1890 Keď báčik z Chochoľova umrie
* 1891 Na podkonickom bále
* 1891 Zakáša – darmo je!
* 1892 Koniec a začiatok
* 1892 Dve cesty
* 1892 Mišo
* 1892 Nie milí, nie drahí
* 1893 Dies irae ...
* 1886 Neprebudený
* 1903 Rysavá jalovica

Romány:

* 1903 - 1904 Dom v stráni
* 1926 - 1927 Mať volá 1 – 5

Historické romány:

* 1929 Lukáš Blahosej Krasoň
* 1930 Bohumil Valizlosť Zábor

Románové kapitoly:

* Košútky
* Klbká
* Pred pekný domec

Cestopisné črty:

* 1898 V Dalmácii a Čiernej Hore
* 1923 Prechádzky po Patagónii
* Žánrové obrázky z Braču
* 1896 Prvá zvada
* 1896 Svadba
* 1896 Parník
* 1897 Štedrý deň
* 1900 Baldo et comp.

Divadelné hry:

* 1907 Komasácia (dráma)
* 1922 Bacúchovie dvor
* 1924 Obeta

Martin Kukučín (* 1860 Jasenová — † 1928 Lipik (Chorvátsko))

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk