Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetová medzivojnová literatúra

Svetová medzivojnová literatúra

Franz Kafka

- novátor
- poviedka Premena
- román Proces
- surrealizmus (modernosť): zachytáva deformovanú realitu; neprehľadnosť; rámcovanie deja, kontrast, hyperbola – humornosť
- existencializmus: autor chce zachytiť všetko do detailov – rozp. v 3. osobe.; hl. hrdina - tajomný, chýbajú mu priame charakteristiky, cíti sa osamelo; využíva hraničnú stuáciu
- zamýšľa sa nad postavením človeka v spoločnosti

Maxim Gorkij

- zakladateľ soc-realizmu
- 1. soc-realistický román Matka
- generačný román Podnik Artamonovovcov

Michail Šolochov

- román Tichý don
- epopeja - kontrastné pomenovanie vtedajšej doby

Michail Bulgakov

- novela Psie srdce
- novátor - absurdita - zameraná na kritiku vtedajšej spoločnosti

Vítěslav Nezval

- poetizmus

1. 20. roky 20. st – poetizmus
- básn. zbierka Pantomima
- báseň Abeceda
- báseň Pierot cyklista
- poéma Edison

2. 30. roky 20. st. - surrealizmus
- básn. zbierka Praha s prsty dešte
- báseň Václavské náměstí k večeru

3. – príležitostná poézia
- báseň Matka Náděje
- veršovaná hra Manon Lescaut

Jaroslav Seifert

1. proletárska poézia - narážky na sociálne otázky - tradičný
- báseň Město v slzách

2. príklon k poetizmu - novátor
- básn. zbierka Poštovní holub
- báseň Píseň

3.  príklon k histórii

4.  po 2ww – ospevuje jednoduché veci
- básn. zbierka Matka
- báseň Maminčino zátiší

Jiří Wolker

1. stredoškolské štúdiá – symbolizmus

2. obdobie, keď študoval na fil. fakulte v Prahe – vitalistická poézia
- básn. zbierka Host do domu
- báseň Věci

3. obdobie poznamenané chorobou
- básn. zbierka Těžká hodina – sociálne balady
Jaroslav Hašek

- román Osudy dobrého vojáka Švejka za první světové války
- realizmus spojený s absurditou

Karel Čapek

- román Válka s mloky
- hra o 1ww Bíla nemoc (= hrozba fašizmu)
- hra z 2ww Matka - tradičný
- dráma R.U.R. (Rozumoví Univerzálni Roboti) - novátor

existencializmus
– smer, kt. sa zaoberá bytím človeka v spoločnosti, vysvetľuje, čo je osobná sloboda človeka

soc-realizmus
- triednosť – robotnícke prostredie
- straníckosť – presadzovanie marxisticko-leninskej ideológie
- ľudovosť – jednoduché formy, neexperimentovanie; jazyk ľudu
- pravdivosť

poetizmus
– presadzuje aktívny vzťah k životu, inšpirácia fantáziou, snom
- záľuba v cestovaní (hl. exotické krajiny)
- imaginárnosť
- zachytiť všetko prostredníctvom citu a fantazijnosti autora – hravosť
- metafora založená na hravosti

vitalizmus
– oslava života

surrealizmus
– založený na prelínaní sna a skutočnosti a na študovaní podvedomia

futurizmus
– oslava techniky a civilizácie, presadzovanie kultu sily a činu

expresionizmus
– tragickosť, drastickosť, napätie, kontrast, irónia... – podať cez vnútro autora

symbolizmus
– lit. smer, kt. sa usiloval preniknúť do posdtaty skutočnosti cez sústredené vnímanie; sen, fantázia

dadaizmus
- pochybovanie o všetkom, návrat k detskému veku – poézia nezmyslu

avantgardy
- dadaizmus, surrealizmus, futurizmus

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk