Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ľudo Ondrejov

Narodil sa v Chorvátsku, detstvo prežil v dedinke Kostiviarska pri B. Bystrici. Striedal zamestnania, bol aj úradníkom Matice slovenskej.

Soc. epos: Martin Nociar Jakubovie
- krátka próza aj poézia
- podtitul Denník o živote a láske, o smrti a budúcnosti
V popredí je lyrická atmosféra putovania Martina Nociara po svete. V epose sa ozýva nespokojnosť autora s pomermi spoločnosti, často sa utieka k horám, ospevuje ich krásu.

V ďalších prácach skonkrétnil tematiku:

Román: Zbojnícka mladosť
– hl. postavou je Jerguš Lapin
Písal zo života a zážitkoch Jerguša Lapina. Opieral sa o vlastné detstvo v Kostiviarskej. Každý Jergušov zážitok tvorí osobitnú kapitolu – spolu vytvárajú jednotný celok o Jergušovom detstve. Autor sa vedel vžiť do psychológie detí a zachytil reálne vzťahy medzi nimi. Oživil prírodu.

Román: Jerguš Lapin
- hl. postavou je Jerguš Lapin
Nadviazal na Zbojnícku mladosť. Zachytené je tu obdobie 1. svetovej vojny a prvé roky republiky. Z mierneho pastiera oviec sa stáva pomstiteľ krívd. Zostupuje z hôr, aby narukoval do vojny, z frontu zbehne lebo sa nechce dať zabiť za panské záujmy. Často zasahuje na obranu ľudskosti, na želanie matky sa nakoniec venuje roľníctvu.

Román: Na zemi sú tvoje hviezdy
– voľné pokračovanie Jerguša Lapina za SNP

Kniha: Africký zápisník

Kniha: Príhody v divočine

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk