Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Romantizmus

ROMANTIZMUS koniec 18. a polovica 19. storočia

- klasicizmus vznikol vo Francúzsku, zakladateľom je Victor Hugo

SPOLOČENSKÉ POMERY:

- 1789 – Veľká Francúzska buržoázna revolúcia
- 1848 – revolúcia v Európe
- heslo Francúzskej revolúcie ,, SLOBODA - ROVNOSŤ – BRATSTVO,, dávalo človeku pocit slobody. Realita avšak bola iná
- kapitalistické vzťahy ovládali spoločnosť a človek strácal istotu
- vzniká sentimentalizmus – uznáva city

HLAVNÉ ZNAKY:

- proti rozumu sa stavia cit
- Idealizmus: myšlienka, vedomie, duch sú prvotné, bytie a hmotnosť sú druhotné (HEGEL)
- Iracionalizmus: popiera vedecké, rozumové, logické tvrdenia – do popredia stavia rozum a cit
- uprednostňuje sa fantázia a cit


LIT. DRUHY A ŽÁNRE: Chrám M.B. v Paríži – VICTOR HUGO

- narušujú sa hranice medzi žánrami
- umelci nachádzali zdroj v ľudskej slovesnosti a historizme (slávne činy...)


HRDINA: Quasimodo

- človek, ktorý bol v súvislom rozpore zo skutočnosťou. Snažil sa o plnejší život a lásku. Často kvôli tomuto snaženiu zomiera
- Autor sa často s postavou stotožňuje – autobiografické črty

KONFLIKT:

- túžba po spravodlivosti a rovnosti
- večný odpor proti šľachte


JAZYK:

- autori oživili jazyk prvkami hovorovej reči – umožnilo to jednoduchšie vyjadrovanie
- využívajú sa kontrasty (krása, láska, nenávisť, škaredosť ...)

UMENIE A KULTÚRA V ROMANTIZME:

Hudba:
- FRANZ SCHUBERT – zhudobnil verše romantistických básnikov
- GIUESEPE VERDI – naj.

Operný skladateľ – NABUCCO
- CARL MARIA WEBER – Čarostrelec

DIELA:

Francúzsky literatúra:
- Jean Jacques Rousseau (1712-1778) :Rozprava o nerovnosti, Emil alebo O výchove, Júlia alebo Nová Heloisa
- Victor Hugo (1802/1885) : Kontemplácie, Cromwell, Hernani, Chrám Matky Božej v Paríži, Bedári, Robotníci mora

Nemecká literatúra:
- Johan Wolfgang Goethe (1749-1832): Búrka a vzdor, Prometeus, Utrpenie mladého Werthera, Torguatto Tasso, Egmont, Faust
- Friederich Schiller (1759-1805): Zbojníci, Úklady a láska, Pieseň na radosť, Mária Stuartová, Panna Orleánska, William Tell, Kniha piesní, Obrazy z ciest, Zimná rozprávka, Casové básne, Romanzero

Anglická literatúra:
- George Gordon Byron (1788-1824): Childe Haroldova púť, Don Juan, Odpútaný –Prometeus

Ruská literatúra:
- Alexander Sergejovič Puškin (1799-1837): Kaukazský zajatec, Eugen Onegin, Piková dáma, Kapitánová dcéra,

Maďarská literatúra:
- Sándor Petófi (1823-1849): Víťaz Janko, Obeste kráľov, Apoštol

Česká literatúra:
- Karel Hynek Mácha (1808-1856): Krivoklad, Marinka, Cikáni, Kytice,
- Božena Němcová (1820-1863): Babička

Poľská literatúra:
- Adam Mickiewicz (1798-1855): Óda na mladosť, Konrad Wallenrad, Pán Tadeáš,.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk