Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská romantická literatúra

Janko Kráľ (1822 - 76)
- najrevolučnejší štúrovec
- kráľ slovenskej balady
o balada Zabitý
o Bezbožné dievky
o Skamenelý
o balada Krivoprísažnice
o mohutná lyrickoepická a dramatická skladba Dvanásť slov (Dráma sveta) - filozofia života i poézie
o Duma bratislavská
o Výlomky z Jánošíka, Žobrák, Zbojnícka balada - jánošíkovská tematika
o Krajinská pieseň (1848)
o Duma dvoch bratov - tragický osud Holubyho a Šuleka

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (1844)
- balada
- odzrkadlila sa tu Kráľova nespokojnosť so svetom
- kontrast medzi idylickým obrazom prírody a duševnou rozorvanosťou básnika
- 3 časti:
1. lyrická časť
- lyrický subjekt - divný Janko- duševné rozpoloženie autora
- opis kraja - všeobecný
- Janko - burič, samotár, nedodržuje zvyky, ukrutný, smelý, nevyká, vzbudzuje strach, neváži si život, pesimista
2. príbeh zakliatej panny
- prichádza raz do roka na sviatok Vstúpenia a mládenci sa ju snažia oslobodiť
- baladické znaky: chmúrna príroda, nik nevychádza
- Janko nerozvážne skáče bez toho, aby splnil podmienku - prevrátiť si košeľu
3. pastierik ohlasuje, že sa Janko utopil
- vysvetlenie: Janko je ktokoľvek usilujúci sa o slobodu národa a panna je sloboda al. je slovenčina a Janko je Ľ. Štúr.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk