referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Barok
Dátum pridania: 30.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Karol Schlesinger
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 476
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 

Požiadavka ozdobného rétorického básnického jazyka, ktorú sformulovali predbarokové gramatiky alebo poetiky a napokon preberali a vystupňovali barokové gramatiky a poetiky, vyhovovala mentalite baroka a barokového spisovateľa. V oslnivom ohňostroji rétorickej štylistiky a jazykovej ornamentálnosti boli vlastne transformované pohybové, dynamické, nepokojné, šokujúce, patetické, teatrálne a emblémické prvky baroka. Literárny barok a jeho umelecká metóda sa vyznačovali záľubou v antitetických, pohybových, dynamických, statických, senzuálnych, realistických, naturalistických, lascívnych, spirituálnych, metafyzických, mystických, alegorických, emblémických, tajomných, temných, zvláštnych, prekvapujúcich, šokujúcich, efektných, ornamentálnych, groteskných, deformovaných, disonančných, disharmonických, harmonických, tragických, komických, emocionálnych , minucióznych, detailných, hyperbolických, patetických, teatrálnych, heroických, ľudových, folklórnych a národných elementoch. Svedčí o tom celá baroková literárna tvorba: literárne druhy, žánre a diela. V dielach sa vymenovávané barokové literárne elementy uplatnili svojským spôsobom v obsahu (predstavy, myšlienky, motívy, témy) a forme ( kompozičné postupy, obrazy, štýl a štylistické a jazykové prostriedky). Umelecká pôsobivosť sa dosahovala neočakávaným spájaním ideových a formálnych zložiek, pričom formálna stránka umeleckého diela sa neraz nadraďovala nad jeho obsahovú štruktúru. Antitetické lineárne elementy boli vlastne prejavom pohybu, nepokoja. Vyvolávali dojem obsahovej a formálnej disharmónie. Barokový literárny štýl je schopný viacerých individuálnych variantov. Zväčša sa však nevyznačuje originálnosťou a individuálnosťou. Charakterizovala ho imitačnosť, konvenčnosť, stereotypnosť a topickosť. V podstate sa v ňom imitovali a preberali konvenčné, stereotypné a topické štylistické a jazykové prostriedky z rôznych literárnych období. Tvorivý prístup sa viedol skôr v ich duchaplnom prehodnocovaní. Tradičné a konvenčné umelecké názory výrazne doznievali v štýlovom synkretizme. Medzi štýlom umeleckej a vecnej literatúry neboli ešte prísne vymedzené hranice. Štýl vecnej literatúry nezanedbával estetické hľadiská. Vo vecnej literatúre sa využívali literárne postupy umeleckej literatúry. Podstatné rozdiely neboli ani medzi štýlom veršovanej a prozaickej literatúry. V oboch druhoch dominovali podobné štylistické a jazykové prostriedky. V literatúre pretrvávalo idealizované typizovanie, ktoré nevytváralo individuálnu charakteristiku, ale idealizovaný obraz, ustálený idealizovaný typ. Idealizovaný obraz predstavovala ideálna alebo idylická krajina.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Barok SOŠ 2.9681 640 slov
Barok SOŠ 2.9855 2839 slov
Barok SOŠ 2.9130 642 slov
Barok SOŠ 2.9451 4884 slov
Barok SOŠ 2.9764 769 slov
Barok 2.9392 595 slov
Barok GYM 2.9567 636 slov
Barok 2.9387 595 slov
Barok 2.9422 456 slov
Barok 3.0093 417 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.