referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Streda, 1. decembra 2021
Barok
Dátum pridania: 30.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Karol Schlesinger
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 476
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 

Vykresľovaním ideálnej krajiny sa vyvolával pocit antitetickosti, lebo ideálny obraz sa vnímal ako protiklad drsnej skutočnosti. V baroku ideálny obraz slúžil na vyjadrenie vnútorného napätia a bol dynamický svojím protikladným podtextom. Baroková štylistika vytvorila v podstate dva základné antitetické literárne štýly: vysoký, dekoratívny, pompézny a patetický knižný štýl so zložitými štylistickými a jazykovými prostriedkami a nezvyčajnými obrazmi a nízky, prostý, neumelý až ľudový hovorový štýl s jednoduchšími štylistickými a jazykovými prostriedkami a zvyčajnými obrazmi. Z trópov a ostatných štylistických a jazykových prostriedkov sa najčastejšie vyskytovali epitetá, synonymá, homonymá, metafory, personifikácie, metonymie, alegórie, symboly, emblémy, sarkazmy, oxymorá, paradoxy, perifrázy, hyperboly, deminutíva, naturalizmy, vulgarizmy, barbarizmy, neologizmy, módne slová a rozmanité jazykové deformácie. Figúry sú zastúpené slovnými, zvukovými a gramatickými figúrami. Zo slovných figúr boli najvýznamnejšie anafory, epizeuxy, paronomázie, asyndetá, polysyndetá, klimaxy, elipsy, apostrofy, exklamácie, inverzie, antitetá a antitézy, zo zmyslových figúr komparácie, exemplá a digresie, zo zvukových figúr izokóla, homoioteleutá, aliterácie, onomatopoje, rytmické klauzuly, kalambúry, slovné hry, zvukové efekty a echá a z gramatických figúr chiazmy. Talianska, nemecká, anglická, česká literatúra

Medzi najvýznamnejších spisovateľov talianskej literatúry patrí Torquato Tasso. Napísal epos o prvej križiackej výprave Oslobodený Jeruzalem (1580). Najväčším prozaikom nemeckej barokovej literatúry je Hans Jacobs Christoffel von Grimmelshausen. Grimmelshausen v románe Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (1662) vykresľuje prostáčika za tridsaťročnej vojny. V anglickej barokovej literatúre bol najpozoruhodnejším básnikom John Milton. Napísal dva eposy na biblické témy Stratený raj (1667) a Raj znovu nájdený (1671).
Najväčšou postavou českej exulantskej literatúry bol posledný biskup Jednoty bratrskej, pedagóg svetového mena Jan Amos Komenský. Zanechal bohatú českú a latinskú literárnu tvorbu: náboženské spisy a pedagogické diela.
Z náboženských spisov je najvýznamnejšia nábožensko-filozofická alegória Labyrint světa a ráj srdce. Za základné pedagogické dielo sa právom považuje Didactica magna. Slovenská baroková literatúra

Slovenská baroková literatúra zaujíma približne stotridsaťročný časový úsek (1650-1780). Pravda, jej predpoklady sa vytvárali už v období doznievania renesančnej a humanistickej literatúry a niektoré jej znaky pretrvávali aj v ďalšom období.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Barok SOŠ 2.9681 640 slov
Barok SOŠ 2.9855 2839 slov
Barok SOŠ 2.9130 642 slov
Barok SOŠ 2.9451 4884 slov
Barok SOŠ 2.9764 769 slov
Barok 2.9392 595 slov
Barok GYM 2.9567 636 slov
Barok 2.9387 595 slov
Barok 2.9422 456 slov
Barok 3.0093 417 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.