Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nitra

Dobrý deň dámy a páni,

vítam vás na úrodných brehoch Moravy a Nitry, kde sa v 9. storočí rozkladali kniežatstvá, z ktorých Mojmír a Pribina v roku 833 vytvorili Veľkomoravskú ríšu.

Najstaršie sídlo na Slovensku, ako mnohí viete, starobylá Nitra sa spomína už pred rokom 830 ako sídlo staroslovienskeho kniežaťa Pribinu, ktorý tu dal postaviť prvý historicky známy kresťanský kostol na Slovensku. Nitra bola v 9. storočí centrom Veľkej Moravy, v roku 880 tu bolo založené prvé biskupstvo v strednej Európe. Ako iste viete, Nitra je nerozlučiteľne spojená s misiou sv. Cyrila a Metoda. V roku 1248 ju panovník Belo IV. povýšil na slobodné kráľovské mesto.

Teraz sa, dámy a páni, poprosím, presunieme vláčikom na historickú dominantu a tam si povieme niečo viac.
Nitriansky hrad dopĺňa Horné mesto, v ktorom návštevníci môžu obdivovať množstvo prevažne barokových pamiatok. Pozoruhodný je najmä kostol a kláštor františkánov, ktoré budete môcť neskôr vidieť, ďalej Malý a Veľký seminár s diecéznou knižnicou. Teraz prejdeme na Pribinovo námestie. Takže toto je vám iste známe, ja len doplním pre tých, ktorí by nevedeli, Kluchov palác so sochou atlanta, čiže náš svetoznámy Corgoň. Je opradený rôznymi bájami, legendami a povesťami. Tam po mojej ľavici si môžete všimnúť monumentálnu bronzovú sochu kniežaťa Pribinu od nášho národného umelca Tibora Bartfaya, nitrianskeho rodáka.

Nižšie na rozhraní Horného a Dolného mesta stojí dvojposchodová budova župného domu, v ktorej dnes sídli nitrianska galéria.
Historické jadro Nitry je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Po krátkej obednej prestávke sa presunieme na Svätoplukovo námestie a predstavím vám príťažlivú pešiu zónu s veľmožským mečom, fontánami a reliéfnou výzdobou na kamenných pilieroch.

Súčasná Nitra je hospodárskym a kultúrnym centrom Ponitria, sídlom významných kultúrnych, vzdelávacích a vedeckých inštitúcií. Vysokoškolsky vzdelaných odborníkov vychováva Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa.

Rozľahlý výstavnícky areál Agrokomplex je miestom každoročných poľnohospodárskych výstav, ale aj ďalších výstavníckych aktivít, ktoré môžete samozrejme v prípade záujmu navštíviť, sú otvorené širokej verejnosti. V areáli výstaviska je poľnohospodársky skanzen.

Ujsť si určite nenecháte ani predstavenia v Divadle Andreja Bagara, či v Starom divadle. V kalendárnom roku máme mnoho podujatí, medzi moje obľúbené patrí Nitrianske kultúrne leto a Pribinove slávnosti. Páni si určite nenechajú ujsť Autosalón, či Jazdu historických vozidiel.

Verím, že sa vám naša prehliadka páčila a poviete o našom malom – veľkom meste aj známym a rodine, alebo nás sami znovu poctíte vašou návštevou. Ďakujem vám za pozornosť

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk