Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Životopis

Mária Sturoková, Zelená 11, 998 55 Ilava

Osobné údaje: Narodená 30. 01. 1978 v Ilave
Slobodná

Telefón: 037/56 20 735
             0915 918 688
E-mail: [email protected]

Národnosť: Slovenská
Materinský jazyk: Slovenský

Ďalšie jazyky: Anglický
úroveň znalosti: dobrá
                      Nemecký
úroveň znalosti: dobrá

Odborná prax: marec 2003 – jún 2004
Vzdelanie a školenia: Certifikát e-Ekonómia
SOŠ Textilná, Trenčín 2002
ZŠ Ilava 1998

Dodatočné schopnosti a zručnosti: Vodičský preukaz skupiny B
Práca s PC – Word, Excel, Internet Explorer, Power Point

Administratívne práce - Vedomosti nadobudnuté počas štúdia
Osobné záujmy: Hudba, filmy, čítanie, šport

Ilava 3. júna 2007

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk