Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Žiadosť

Laura Simonová, Jarná 47/527, 075 74 Zemplínske Jakubovany

JMT s.r.o.
Štefánikova 548
04001 Košice

Košice 29. január 2003

VEC: Žiadosť o prijatie do zamestnania

Reagujem na Váš inzerát, ktorý ma upútal na internete o voľných pracovných miestach vo vašej firme.
Zároveň sa zaujímam o prácu vo vašej spoločnosti na pozíciu asistentky. Ako vidíte z môjho životopisu, mám skúsenosti s prácou s počítačom : ovládam programy Word a Excel. Ďalšie dôležité údaje sú zaznamenané životopise, ktorý som vám poslala ako prílohu.
Čo sa týka praxe, mám za sebou 3 – ročnú prax v spoločnosti podobného zamerania vo firme K + K, sídliacej v Košiciach.
Ďakujem Vám za Váš čas a uvažovanie. Som zastihnuteľná na telefónnom čísle 0906 559 229.

S pozdravom

Prílohy
Overená fotokópia maturitného vysvedčenia
Životopis

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk