Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Klasicizmus

úpadok feudalizmu, rozvoj buržoázie; vyzdvihovanie rozumu racionalizmus (zakľadateľ René Descartes). Človek, nie Boh, sa dostával do popredia úvah. Klasicizmus v literatúre - jasné presné myslenie, vychádza z antiky, krásne je len to, čo je pravdivé, vynaliezavosť.
J.B.Poquelin Moliere – herec, režisér a riaditeľ kočovnej hereckej spoločnosti, poznal dobre francúzku spoločnosť; Tartuffe – komédie, ktorá odkryla pokrytectvo svätuškára, cirkev dosiahla jej zákaz, Lakomec – meštiak, ktorý sa pre peniaze stal bezohľadným i voči rodine, Mešťan šľachticom – výsmech meštiaka, ktorý chce napodobňovať šľachtu, Zdravý nemocný- posledná hra, v záverečnej scéne dostal záchvat a o pár hodín zomrel; Anton Bernolák za základ jazykovej normy na uzákonenie 1. slovenského spisovného jazyka - západoslovenčina, fonetický pravopis, Jazykovednokritická rozprava o slovenských písmenách, Slovenská gramatika, 6-zväzkový prekladový slovník Slovár slovenskí česko-laťinsko-nemecko-uhersk;

J.I.Bajza – prívrženec reforiem Jozefa II., uviedol do slov. literatúry nový útvar – román; román René mládenca príhodi a skusenosťi – dobrodružné príbehy a upozornenie na na potreby slovenského života, Slovenské dvojnásobné epigrammata... – zosmiešňuje ľudské slabosti a chyby, lakomstvo, závisť, opilstvo. J Kollár – myšlienka slovanskej vzájomnosti, študoval v Jene (nemecko), nacionálne zmýšľanie nemeckej mládeže vplyv, bol proti uzákoneniu spisovnej slovenčiny; zbierka Básně – ľúbostný cit, kontrasty, skladba Slávy dcera – ľúbostný a vlastenecký cit , píše časomierou, protiklady,pôvodne 3 spevy, neskôr 5 (Sála, Labe+rén+Vltava, Dunaj, Lethe, Acheron, Mína – ideál slovanskej devy; rozprava O literární vzájemnosti medzi kmeny a nářečím slávským, ľudové piesne Narodnie spievanky ; J.Hollý – farár v Maduniciach; preklady antických spisovateľov Rozličné básne, epos Svatopluk 12 spevov, konflikt: zrážka slovenských a nemeckých vojsk, antická forma, verš – hexameter; eposy Cyrilo-Metodiáda, Sláv; ospievanie slov. prírody Selanky, óda ; J. Chalupka – pedagóg a farár, veselohra Kocúrkovo, alebo Len aby sme v hanbe nezostali – malomeštiaci a učiteľ Svoboda, hrali ju prví ochotníci; román Bendeguz

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk