Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská medzivojnová literatúra

1918-ČSR:koniec madarizacie,slov.uradny jazyk,* parlam.demokr.*slov.nar.institucii, lit.vladla demokracia,pluralita
Gen:star(lit.moderna-jesensky,krasko), stred(nadviazali na Hviezdosl.-Razus,Krcmery), mlad(vitaliz-smer,neosymb-lukač,proletar-Dav-isti,novomesky,katol.moderna-dilong,nadrealiz-Fabry,Individ.form.autori-Zarnov,Beniak,Halanova)
M.Rázus:SNS,parl,narod.tema,Hoj zem drahá(bz)nadej v lep.život po *ČSR Kameň na medzi(bz)sklamanie nad post.Slov v ČSR.
Š.Krčméry:kň.pol.spis. Keď sa sloboda rodila(bz)oslava nár.slob.vitalizmus:vych z čara okam,vnem,pocit..laska,zena,krasa.
Ján Smrek:Odsudený k večitej žízni(bz)vital,Dnes milujem svoj deň-nepozerat do min,uvazuje ci ma cas sa vidat k new life.Cvalajuce dni(bz)polytem.zbierka, očar.life,priroda,dedina,zena,laska...opt.nalada,radost.forma:spontanna improvizacia,hra pri pisani.Cvalajuce dni(bas)Žrebci,ľud.mrtvoly,cowboji,avanturizmus-tuž.po life.Božské uzly(bz)Balada čereš.kvetov.citove zážitky. Iba oči(bz):vych.zo senzualizmu. Básnik a žena(bs)dialog medzi ♀♂,obdivny vzť.basnika k ♀,kt.skryva mnohe tajom.a dokaze na ♂pôs.tak ze sa zmeni.Studna(bz)Hostina(bz)-poznač.vojnou. Maľ.abeceda(bz)Machule(bz) Dolorizmus:bolestny sposob vnim.sveta kt sa prejav.sebatriznou.živ.filozof.napr
E.B.Lukáč:neosymb.stud.F,teologiu,Spoved(bz)verše vyz.sa z hriechov,pochmur.myslienok,záž.z detsva. Dunaj a Seina(bz)porovnava svoj kraj s cudzinou.
Proletar.poezia: avantgardna(new) ľav.poezia,autori sa orient.na sovietsku lit.protifaš.texty.DAV-isti:Daniel Kali,Andrej Siracky,Vl.Clementis,
Laco Novomesky:nov,uč,SNR,SNP,Nedela(bz)autor sa diva na svet ocami sluzky,chlapca choreho na tuber,siroty.sucit,chce pomoct ale uvedomuje ze versami to nejde.Romboid(bz)prvky poetizmu,autor dava do kontrastu kosodl,stv=rozpor sna a skutoč.Zb. o realite každodenneho life.Otvorene okna(bz)presved.ze Sl.sa musi otvorit new.poznatkom z Eur. Pašovanou ceruzkou(bz)10basni kt napisal vo väzeni.Clovek:zobraz.chut čl.nezmyselne ničiť,zabijať,pretože stále sa nájde sil.chor.osobnosť kt chce ovl.vš.ostatných.
Kat.moderna:znaky:ovpl.vš.avant.smermy,poet,sym,nadreal,spiritual-reflexivnu poeziu.motivy:cesta a pohyb,zena,mlčanie,svet a tma,zem,vlasť,raj,domov.
Rudolf Dilon:fran.mnich,asketizmus:odriek.sucnosti,zdrž,striedmosti. Hviezdy a smutok(bz) vplyv poetizmu Ja,svätý František-spája náb.svet so svätskym Emigracia:članky,črty v novinach a čas.+vzťah k Sl.zbierky:Ponúknem chlieb so soľou,Pohár vína,Otčina,zohrievaj ma,Stretával som ludi a svet.
Janko Silan:kň.vplyv matka vzor cnosti,znak:“vnút.emigracia“panteist.pohľad.Kuvici(bz):ťažke chvile po prepust zo seminara,žobral,nenapl.erot.tuzba,prirodna lyrika Klesanie:povzych na sl.zrakom a osob.tragediou. Rebrik do neba (bz)kresť.spirit.lyrika,pokojne prijma.utrpenia
P.G.Hlbina:kň.Začar.kruh,Cesta do raja,Belase výšky
Nadrealiz:znaky:odmieta trad,šokovat,pretest proti real.situacii v Eur,psych.automatizmus,krčovita krasa,polytem,polysemant,voš.verš,interpunk nieje,Ano a nie(zbor)ano dem,nie fašiz,Sen a skut,Vo dve v noci
R.Fábry:Uťaté ruky(bz)pôsob.provokativne,Vodne hodiny,hodiny piesočne(bz)-postrada logiku,spaja protikl.vyznami, zamer.na sny a pocity. Ja je niekto iný(bz)vrchol.zbie.2pásma:1.stret.s Feneau.Feneo:schop.menit na čl.2.osudne stret.s F.je zamerane na pritomn a buduc,koniec vojny,nast.harmonia.F sa stotož.s basnikom.
Š.Žáry:Zvieratník(bz)tragic.char.,obrazy smrti,rozkladu,beznadeje,Navštívenka(b)vizitka autora v kt predst.sam seba uvadza tam aj faktograf.udaje zo svoj.zivota.
Individ.formo.aut:Maša Haľamová:Dar(bz)ľúb.motívy a zazitky,silne žensky emotivna,Červeny mak(bz)napisana o jej zivot.laske,nie smutne ale vesele

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk