Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Priateľstvo

Priateľ je prvý človek, ktorý prichádza, keď celý svet odišiel...
O. S. Marden

Čo je to priateľstvo?
Je to vzťah dvoch ľudí založený na dôvere, úprimnosti a tolerancii. Dôvera je základnou podmienkou skutočného priateľstva, pocit, že tomu druhému môžeme povedať čokoľvek a predsa nás bude mať rád. Ďalším nemenej dôležitým pilierom silného priateľstva je úprimnosť. Len praví priatelia vedia byť k sebe úprimní, veď pravda sa veľakrát ťažko vyslovuje a len skutočný priateľ to dokáže. Ak si dvaja ľudia nedôverujú a nie sú k sebe úprimní, je to len prázdny vzťah. V dnešnej dobe je to žiaľ veľmi časté a dôvodov je viacero. Žijeme v hektickej dobe, plnej zhonu a nenásytnosti. Chceme stále viac, ale žiaľ uprednostňujeme hmotné statky. Z nášho života sa vytrácajú skutočné hodnoty. Zisk peňazí a postavenie je pre mnohých to najdôležitejšie. Sme chamtiví, obohacujeme sa na úkor toho druhého, žiarlime na majetok alebo jeho schopnosti. Do vzťahu sa vkradne nedôvera a všetkému je koniec .Nie všetci sme však rovnakí, len tých pravých musíme nájsť. Na to nestačí mať otvorené iba oči, ale je potrebné otvoriť aj svoje srdce. A to naše srdce musí byť veľakrát veľmi veľké, pretože priateľstvo je často skúšané rôznymi nástrahami a musí vedieť odpúšťať. V poslednom čase sa dobré vzťahy medzi ľuďmi narúšajú aj kvôli odlišnosti názorov, napr. politických, náboženských... Často sa stáva, že vypukne hádka, ktorá môže znamenať začiatok konca priateľstva. Preto je najlepšie vyhýbať sa témam, o ktorých vieme, že môžu byť dôvodom pre vznik sporu.

A aký je vlastne priateľ?
Mnohí z nás sme si už túto otázku neraz položili a myslím, že každý máme na ňu tú svoju odpoveď. Iste by však zazneli výroky, že priateľ je človek, ktorý vždy stojí pri nás, ktorý nás má rád a na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. S tým môžeme len súhlasiť. Odpovedí by bolo iste veľa a boli by odlišné. Naše hodnotenia budú vždy subjektívne. Pre niekoho je najlepším priateľom jeho mama, otec, spolužiak, pes, alebo aj kniha. Každý máme toho svojho komu veríme a je s nami v každej chvíli.

Je priateľ to isté ako kamarát?
Hoci tieto slová chápeme ako synonymá, predsa je medzi nimi rozdiel, ktorý si však mnohí ani neuvedomujeme. Kamarát je náš blízky, s ktorým trávime svoj voľný čas, prípadne si navzájom pomáhame pri učení. Je to človek, s ktorým sa môžeme učiť i zabávať. A priateľ? Je to osoba blízka našej duši i srdcu, s ktorou sa delíme o náš úspech i neúspech, radosť i žiaľ, starosti aj problémy, s ktorou sa smejeme i plačeme.
Čo dodať na záver?
Snáď len toľko, že by sme sa mali všetci nad sebou zamyslieť a hľadať chyby v sebe a nie na svojich priateľoch.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk