Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Medziľudské vzťahy

Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremäno inému.
Ch. Dickens

" Každý deň stretnúť človeka, ktorý bremä vláči, klesá a z prachu vzletí " , povedal klasik. Tieto verše sú výsledkom jeho hlbokého zamýšľania sa nad medziľudskými vzťahmi. Každý človek je jedinečnou osobnosťou, preto sú aj medziľudské vzťahy dosť komplikované. Žiť medzi ľuďmi je spoločenská nutnosťou, a preto je pochopiteľné, že každému záleží na tom, aby ho ostatní ľudia prijímali kladne.

Akí sú ľudia dnes? Sú väčšinou uponáhľaní, bezohľadní, netolerantní, drzí a takto by sme mohli pokračovať až do nekonečna. Myslím si, že v minulosti boli ľudia k sebe ohľaduplnejší, čestnejší. Taktnosť, skromnosť, úprimný záujem o druhého človeka, ochota vypočuť ho, to všetko napomáha k tomu, aby dozrel medziľudský vzťah na priateľstvo či lásku. Úcta k človeku je podmienkou budovania dobrého vzťahu. Je to ako keď staviate dom. Ak nie sú dobré základy, dom nikdy nebude stáť, zrúti sa. A tak je to aj s človekom. Ak si nevie vážiť druhých, potom nemôže mať rád ani sám seba! V živote raz na to môže tvrdo doplatiť. Ľudia si ho nebudú vážiť, budú sa mu vyhýbať a ukazovať na neho prstom. A ako sa bude cítiť on? Bude mu to jedno? Myslím si, že nie, mal by sa nad sebou zamyslieť.

No najprirodzenejší medziľudský vzťah je vzťah rodinný. Sú to vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Deti musia mať porozumenie pre svojich rodičov. Ako môžeme riešiť veľké problémy napríklad v spoločnosti, ak si nevieme vyriešiť svoje v rodine? Pokúsme sa teda pochopiť názory rodičov, správajme sa k nim úctivo, slušne. Veď našie rodičia chcú pre nás len to najlepšie. Oporou každého človeka môže byť dobrý priateľ. Ako mnohé veci života aj priateľstvo znamená dávať a brať. Človek veľmi rýchlo zistí, že koľko do priateľstva investuje, toľko sa mu vráti. Ak si priateľstvo dostatočne nevážime, nebude nás uspokojovať.

Najušľachtilejším a najmravnejším ľudským vzťahom je láska medzi mužom a ženou. V tomto vzťahu je zahrnutá úcta k partnerovi, porozumenie, ochota a vzájomná príťažlivosť. Čo je láska? Láska je ľudským prejavom, ktorý poznajú iba ľudia. Jednotlivcovi pomáha prekonávať egoizmus, robí ho lepším, šľachetnejším. Dáva mu silu milovať iného človeka a prejavovať mu dobro.

Čo urobiť pre zlepšenie medziľudských vzťahov? Mali by sme sa zamyslieť sami nad sebou. Ak má človek rôzné problémy, dokáže sa postaviť, prekonať ich a ísť ďalej. Ak sa dokážeme vyrovnať s problémami sveta, je tu nádej na lepšie vzťahy medzi ľuďmi, ale aj nádej na lepší život. A naplnia sa aj slová básnika: " Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremäno inému ".


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk